Avoimen innovaation simulointi

 

Taustatietoa

Avoimen innovaation simulointi oli Tekesin rahoittama kaksivuotinen tutkimusprojekti (1.4.2011-31.12.2013). Projektin toteutuksesta vastasi LUT:n Kouvolan yksikkö (koordinaattori) ja Tampereen teknillisen yliopiston Tuotantotalouden laitos.

Projektissa keskityttiin siihen, kuinka strateginen tietojohtaminen avoimen innovaation viitekehyksessä vaikuttaa yrityksen tietovirtoihin ja taloudelliseen tulokseen. Tutkimustulokset toivat lisätietoa strategisesta tietojohtamisesta yrityksissä sekä työkaluja, jotka mahdollistavat yrityksen siirtymisen avoimen innovaation toimintamalliin.

Tutkimusalueet

Tietojohtamisen toimenpiteiden vaikutuksia tarkasteltiin strategisella, operationaalisella ja immateriaalioikeuksien tasolla, jotta voitiin tunnistaa parhaat menetelmät avoimeen innovaation liittyvän päätöksenteon tueksi ja ohjaamiseksi.

Tutkimustyö sisälsi sekä simulaatiomallinnusta erilaisten strategioiden testaamiseksi erilaisissa toimintaympäristöissä että yksityiskohtaisia case-analyysejä, joiden avulla voidaan jalostaa käsitteellisiä malleja ja joista saadaan reaalimaailman tietoa virtuaalikokeisiin.

Lisätietoa: tutkijatohtori Irina Fiegenbaum, LUT Kouvola, irina.fiegenbaum(at)lut.fi

LUT Kouvola

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT, Kouvolan yksikkö

Prikaatintie 9

45100 Kouvola