#DigiLAHTI - Uutta kasvua digitaalisuudesta PK-yrityksille

 

Digitalisaatio on yksi merkittävimmistä pk-yritysten liiketoimintoja muuttavista tekijöistä tällä hetkellä. DigiLAHTI –hankkeessa on tavoitteena tehostaa yritysten prosesseja, kehittämällä uusia toimintamalleja, palveluita ja tuotteita yritysten toimintaa digitalisoimalla.

Hanke tuottaa työvälineitä, tietoa ja toimintamalleja digitalisaation hyödyntämiseen pk-yrityksissä, sekä toiminta-alustan yritysten digitaalisten ratkaisujen kehittämiseen.

LUTn rooli hankkeessa on kehittää yhteistyössä yritysten kanssa työvälineitä, joiden avulla pk-yritysten tarpeet ja mahdollisuudet digitalisaation tuomalle kasvulle ja uudelle liiketoiminnalle löydetään ja voidaan hyödyntää konkreettisina kehittämiskohteina niin organisaation sisällä kuin asiakasrajapinnoissa.

Hankkeen muina toteuttajina toimivat Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy ja Lahden Ammattikorkeakoulu LAMK.

Lisätietoa:
Professori Hannu Rantanen, hannu.rantanen(at)lut.fi, +358405587237
Erikoistutkija Minna Saunila, minna.saunila(at)lut.fi, +358405187841