ELLI

Energiatehokkuudella ja asuinaluekohtaisella energiantuotannolla lisää Cleantech-liiketoimintaa – ELLI - hankkeessa suunnitellaan kolmelle kohdeasuinalueelle energiatehokkaita ja asuinaluekohtaisia energiaratkaisuja. Hankkeen tavoitteena on luoda energiatehokas, vähäpäästöinen ja tulevaisuuteen suuntautuva kehityspolku kohdeasuinalueille sekä tehdä näkyväksi energiatehokkuus- ja cleantech-osaaminen Kanta- ja Päijät-Hämeessä sekä Uudellamaalla. Hankkeen toteutuksesta vastaavat Lahden ammattikorkeakoulu, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Laurea ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, Lahden Seudun Kehitys Oy LADEC ja Suomen ympäristöopisto SYKLI.

Hankkeessa energiatehokkuuden ja asuinaluekohtaisen energiantuotannon parantamiseen paneudutaan energiaselvityksien, mallinnuksen ja tulevaisuustyöpajojen avulla. Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat energiatehokkuuden- ja hajautetun energiantuotannon pk-yritykset, virkamiehet, päättäjät sekä pilottialueiden sijoittajat ja rakennuttajat. Hankkeen välilliset kohderyhmät ovat alueiden asukkaat, opiskelijat, oppilaitokset, ympäristö ja energiayhtiöt.

LUT Lahden Kestävyystutkimus-yksikkö vastaa tulevaisuuden nollapäästöisten matalaenergia-alueiden tutkimuksesta, elinkaarimallinnuksesta ja tulevaisuuden kehityspolkujen luomisesta. Kohdeasuinalueet mallinnetaan GaBi – elinkaarimallinnusohjelmistolla, ja mallin avulla vertaillaan erilaisten vaihtoehtojen vaikutuksia energiatehokkuuteen, hiilidioksidipäästöihin ja kustannuksiin. GaBi-mallin ja kustannustarkastelun pohjalta luodaan kokonaiskuva kohdeasuinalueiden energiatehokkuustoimenpiteiden ja uusiutuvan energian tuotantovaihtoehtojen toteuttamisesta. Erilaiset vaihtoehdot asetetaan suositusjärjestykseen kustannustehokkuuden perusteella.

Lisätietoja:
Tutkijatohtori Mika Luoranen, mika.luoranen(at)lut.fi