KIERTOLIIKE Päijät-Hämeen kiertotalousmalli ja kiertotalouteen liittyvät uudet liiketoimintamahdollisuudet

Hankkeen tavoitteena on luoda Päijät-Hämeen alueelle kiertotalousmalli ja edistetään kiertotalouteen liittyvää liiketoimintaa sekä kansainvälistymistä. Tavoitteena on koota käyttäjälähtöistä tietoa kierrätysliiketoiminnasta, herättää kuluttajien kiinnostusta kiertotalousyrityksiin, parantaa yritysten tarjoamien käyttäjälähtöisyyttä ja edistää jakamistalouteen liittyvää liiketoimintaa. Hankkeen tavoitteena on myös saada kansainvälistä rahoitusta toiminnan laajentamiseen ja kiertotalouden keskittymän perustamista varten.

Hanketta johtaa Lahden Ammattikorkeakoulu ja se toteutetaan yhteistyössä Lappeenrannan teknillisen yliopiston Lahden yksikön, Lahden Seudun Kehitys Oy LADEC:n, Muovipoli Oy:n ja Työhönvalmennus Valma Oy:n kanssa. Lisäksi Lahden kaupunki ja Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy ovat hankkeen yhteistyökumppaneita. Hankkeen kohderyhmänä ovat ensisijaisesti Päijät-Hämeen alueen pk-yritykset.

LUT Lahti vastaa kiertotalousmallin biotalouteen liittyvän osan toteutuksesta kartoittamalla Päijät-Hämeen alueen biomateriaalivirrat ja -toimijat olemassa olevien selvitysten pohjalta. Hankkeen tulokset kootaan visuaaliseksi Päijät-Hämeen alueen kiertotalousmalliksi, joka sisältää tiedon alueen materiaalivirroista, toimijaverkostoista sekä kiertotalouden kehitystarpeista eri osa-alueilla. Lisäksi laaditaan suunnitelma kohti kiertotaloutta ja arviot alueen kiertotalouden liiketoimintamahdollisuuksista.

Lisätietoja:
Tutkijatohtori Ville Uusitalo, ville.uusitalo(at)lut.fi