Näytä alasivut +
Piilota alasivut

Lahden innovaatiokeskittymä

Toteuttajat: Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lahti, Ladec Oy (hankkeen hallinnoija), Helsingin yliopisto ja Lahden ammattikorkeakoulu

Projektin kesto: 1.4.2012 - 31.10.2014

Rahoittaja: Päijät-Hämeen liitto, EAKR, Lahden innovaatiokeskittymä -sivut

Hanke tukee käytäntölähtöisen innovaatiotoiminnan periaatteiden juurruttamista alueen korkeakouluyksiköiden ja yritysten väliseksi yhteistoiminnan kantavaksi filosofiaksi, Lahden ammattikorkeakoulun uuden käyttäjälähtöisen oppimisympäristön rakentumista keskeiseksi osaksi Niemen kampusaluetta ja uudenlaisen, erilaisia tiloja tehokkaasti hyödyntävän yhteistyön rakentumista alueella toimivien yritysten (erityisesti clean tech -yritysten) ja korkeakouluorganisaatioiden välillä.

Hankekokonaisuudessa tehdään alueellista yhteistyötä erityisesti seuraavista teemoista:

1. Lahden ammattikorkeakoulun käyttäjälähtöisen oppimisympäristön aikaansaaminen ja kehittäminen (toteutusvastuu Ladec Oy ja LAMK).

2. Helsingin yliopiston Ympäristötieteiden laitoksen Ympäristöekologian osaston ja Lahden ammattikorkeakoulun yhteisen laboratioriomallin luominen (toteutusvastuu Helsingin yliopisto)

3. Projektin yritysyhteistyön vahvistaminen, innovaatioperustan vahvistaminen, johtaminen ja tiedotus (toteutusvastuu Ladec Oy). LUT osaprojekti liittyy erityisesti tähän teemaan.

Lisätietoja Tuomo Uotila, 040 550 5695