Näytä alasivut +
Piilota alasivut

Sosiaalisesti kestävällä innovoinnilla asuinalueiden uudistamiseen -oppimateriaalihanke

Toteuttaja: LUT Lahti

Projektin kesto: 1.8.2013-30.11.2015

Rahoittaja: ARA

Asuinalueiden kehittämisohjelman vahva viesti asuinalueiden sosiaalisen eheyden tukemisesta, kaikkien asukkaiden hyvinvoinnin edistämisestä sekä asukkaiden osallisuuden ja osallistamisen tärkeydestä alueiden kehittämistoiminnassa on toteutettavissa sosiaalisesti kestävän innovoinnin lähestymistavalla.

Tässä hankkeessa rakennetaan verkkopohjainen Sosiaalisesti kestävä innovointi -työkalu. Työkalun rakentaminen perustuu tutkimuskirjallisuuden sekä Asuinalueiden kehittämisohjelman hankkeista ja muista aikaisemmin toteutetuista hankkeista kerättävien empiiristen aineistojen analyysiin. Työkalussa yhdistellään erilaista tarinallista ja audiovisuaalista materiaalia. Työkalu pilotoidaan vuoden 2015 syksyllä.

Työkalulla tuetaan hyvien käytäntöjen levittämistä, kehittämistä ja vakiinnuttamista

Työkalun ensisijainen tehtävä on tukea asuinalueiden kehittämisessä sosiaalisesti kestävään innovointiin liittyvien hyvien käytäntöjen levittämistä ja vakiinnuttamista kentälle, hyvien käytäntöjen edelleen kehittämistä ja uusien hyvien käytänteiden (innovaatioiden) synnyttämistä.

Työkalu on tarkoitettu asuinalueiden kehittämisessä mukana olevien toimijoiden avuksi hankkeiden suunnittelu-, toteutus- ja arviointivaiheessa.  Työkalu on hyödynnettävissä myös koulutus- ja valmennustoiminnassa.

Työkalun lisäksi hankkeessa tuotetaan sisältö yhteen hankkeiden väliseen Teatterisessioon, jossa perehdytään sosiaalisesti kestävään asuinalueiden uudistamiseen. Teatterisession sisältö koostuu teatterillistetuista kohtauksista, jotka on käsikirjoitettu tutkimusaineiston pohjalta. Kohtauksiin liittyy myös yhteistoiminnallista työskentelyä. Teatterisessio videoidaan ja sessiosta kertynyttä materiaalia hyödynnetään työkalussa.  Sessio toteutetaan 18.3.2015 Helsingissä.

Lisätietoja: Projektipäällikkö Lea Hennala, p. 040 558 4879

Asuinalueiden kehittämisohjelman uutiskirje 2/2015 ->
Uutiskirjeessä on mm. juttu LUT Lahden järjestämästä teatterisessiosta.

Esimerkkejä työkaluun tulevista videoista.