Näytä alasivut +
Piilota alasivut

Osaamisen johtamisen muutos –  Reflektiosta innovatiivisuutta ja suorituskykyä (Refinno)

Toteuttaja: Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Lahti

Projektin kesto: 1.1.2012-31.12.2014

Projektin rahoittaja: Tekes

Projektin tavoite:

Refinno-hankkeen tavoitteena on kehittää ja tutkia reflektiivistä osaamisen kehittämistä organisaatioissa . Lisäksi päämääränä on tarkastella reflektiivisen osaamisen johtamisen ja suorituskyvyn johtamisen yhteyttä. Tarkastelussa keskitytään mekanismeihin, joilla osaamisen kehittämistä sekä sen vaikutuksia voidaan mitata ja arvioida yrityksissä.

Menetelmällisesti tutkimuksessa käytetään interventionistista case-tutkimusta. Kolmessa case-organisaatiossa tehdään reflektiiviseen osaamisen kehittämiseen liittyviä interventioita, joiden vaikutuksia pyritään kuvaamaan ja todentamaan.

Hankekokonaisuuden alla tutkimusta tehdään seuraavien teemojen parissa:

  1. Organisaation reflektiivinen kyvykkyys, käytännöt ja reflektiivisen oppimisen prosessit
  2. Johdon ja taloudenohjauksen roolit reflektiivisyyden mahdollistajina, ja reflektiivisen ohjauksen potentiaali ja riskit
  3. Reflektio tulkintojen ja merkityksellisyyden muodostamisessa
  4. Reflektiivisyyden mittaaminen osana innovaatio- ja suorituskyvyn mittausta

Hanke on rinnakkaishanke, jota hallinnoi Tampereen teknillinen yliopisto. Lappeenrannan teknillisen yliopiston lisäksi mukana hankkeessa ovat Tampereen yliopisto ja Turun yliopisto.

Lisätietoja: Juhani Ukko, p. 040 487 7047