Resurssitehokkuuden parantamisella tehoja liiketoimintaan (REISKA)

Kesto: 1.1.2015–31.12.2017

Reiska-hanke edistää globaalien kestävyyshaasteiden ratkaisemista tarkastelemalla resurssitehokkuutta ja mahdollisuuksia sen parantamiseksi eri liiketoiminnan alueilla Päijät-Hämeessä. Hanke pyrkii osaltaan vastaamaan koko Eurooppaa koskeviin haasteisiin niin ilmastonmuutoksen, kaupungistumisen kuin luonnonvarojen ehtymisen kannalta sekä luomaan mahdollisuuksia kestävälle kasvulle ja uusille työpaikoille (Rakennerahaston periaatteiden mukaisesti). Laajemmassa mittakaavassa hanke edistää siirtymistä kulutusyhteiskunnasta kierrätysyhteiskuntaan Eurooppa 2020 -strategiaa toteuttaen.

Lahden ammattikorkeakoulun ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston muodostama projektikonsortio tähtää resurssitehokkuutta parantavien toimenpiteiden tuomiseen Päijät-Hämeen pk-yritysten käyttöön. LUT:n ympäristötekniikan Lahden yksikkö vastaa kestävä ruokatalous -työpaketista, jossa tutkitaan Lahden seudun ruoantuotantojärjestelmää kestävyysnäkökulmasta. Ravinnetalouden tilaa selvitetään elinkaariarvioinnilla laskemalla ravinne-, hiili- ja vesijalanjälkiä, jotta voidaan tunnistaa uusia tehostamisnäkökulmia ja löytää sopivimmat hyötykäyttökohteet jäte- ja sivuainevirroille. Lahden ammattikorkeakoulun työpaketit ovat projektin johdon ja tulosten jalkauttamisen lisäksi: resurssitehokkuus teollisuusalueella, uusia työkaluja tukemaan resurssitehokkaita tapahtumia sekä alueen tekstiili- ja kuituvirtojen kartoitus ja hyötykäyttö. Työpaketeissa kehitetään ja pilotoidaan toimenpiteitä sekä toimintamalleja. Yksi osa projektia on siinä syntyvien potentiaalisten tulosten kaupallistaminen. Kokonaistavoitteena on parantaa yritysten resurssitehokkuusosaamista, mikä edelleen luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja työpaikkoja.

Lisätietoja:
Tutkijatohtori Ville Uusitalo, p. 040 586 4486