Näytä alasivut +
Piilota alasivut

Robots and the Future of Welfare Services (ROSE)

Jälkiteollisissa yhteiskunnissa kuten Suomessa on käynnissä kaksi suurta muutosta: hyvinvointipalvelujen tarpeen voimakas kasvu ja uusien kognitiivisten robottien esiinmarssi. Palvelurobottien uskotaan tuovan monia uusia mahdollisuuksia hyvinvointi- ja terveyspalveluihin. Ala on kuitenkin haastava johtuen eettisten, lainsäädännöllisten ja sosiaalisten tekijöiden keskeisestä asemasta.

Robots and the future of welfare services (ROSE) -hankkeessa tutkitaan monitieteisesti, kuinka palvelurobotiikan edistysaskeleet mahdollistavat tuotteiden ja palveluiden innovoinnin sekä hyvinvointipalveluiden uudistumisen, kun näitä palveluita kehitetään eettisesti yhdessä sidosryhmien kanssa. Analyysi tehdään yksilöiden (ihmisen ja robotin yhteiselo), palveluiden sekä yhteiskunnan (yhteiskunnallinen hyväksyttävyys, palvelujärjestelmät sekä hyvinvointipalveluiden ekosysteemi) tasoilla.

Konsortiota johtaa professori Ville Kyrki Aalto-yliopistosta. LUT:n Lahden yksikön lisäksi mukana ovat Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, VTT ja Laurea.

LUT:n osahankkeessa työ kohdistuu monipuolisesti eri teemoihin, painottuen kuitenkin erityisesti yhteiskuntatasoon (palvelurobotiikan innovaatioekosysteemiin). LUT:n rooli liittyy myös mm. palvelujärjestelmän muuttumiseen. Osahanketta johtaa professori Helinä Melkas ja tiimissä ovat mukana erikoistutkijat Lea Hennala ja Satu Pekkarinen.

Lisätietoja:

Helinä Melkas, professori, helina.melkas(at)lut.fi, +358 40 588 1400