Sitä saat mitä jaat

Yhteisen jakamisen toimintamalli työhyvinvoinnin ja tuottavuuden rakentamisessa

Työelämä ja työn tekemisen tavat ovat ajassamme kovan paineen alla. Taloudellinen niukkuus ja yhteiskunnalliset muutokset vaativat organisaatioita ja työelämää kokonaisuudessaan uudistumaan. Muutoksen aikoina työntekijöiltä vaaditaan erityistä sopeutumiskykyä. Työssä jaksaminen, työhyvinvointi ja työn mielekkyys ovat koetuksella.

Työn merkityksellisyyden oivallukset ja työn mielekkyyden kokemukset ovat olennaisia työssä jaksamisen ja työn kehittämisen kannalta, ja vaikuttavat toteutuessaan positiivisesti myös työn tuottavuuteen. Työelämässä tulisikin keskustella työn tekemisen laadusta ja kokonaisvaltaisesta mielekkyydestä suorittamiseen keskittyvän työuran pituuden sijaan. Työelämän kestävyyttä on kehitettävä, ja erityisesti sosiaalista kestävyyttä luovat työtavat ja toimintamallit ovat tarpeen työssä jaksamista edistettäessä.

"Sitä saa mitä jaat – yhteisen jakamisen toimintamalli työhyvinvoinnin ja tuottavuuden rakentamisessa" -hankkeessa luodaan ja hyödynnetään dialogisia, työntekijälähtöisiä tapoja työhyvinvoinnin, tuottavuuden ja työelämän sosiaalisen kestävyyden kehittämiseksi. Työelämästä puuttuu keskustelun, jakamisen ja inhimillisen elämän kirjon esille tulemisen paikkoja. "Sitä saat mitä jaat" edesauttaa työn arjen dialogista jakamista työyhteisöissä.

Hankkeessa sovelletaan taidelähtöisiä sekä tarinankerronnan ja läsnäolon menetelmiä, joiden on todettu auttavan toisen asemaan asettumisessa, yhteisymmärryksen syntymisessä, itsetuntemuksen ja reflektiivisyyden kehittämisessä sekä dialogisuuden luomisessa. Näillä yksilön sisäisillä työelämätaidoilla on vaikutusta koko yhteisön hyvinvointiin.  Työn merkityksellisyyden kokemusten avulla työelämää voi kehittää kokonaisvaltaisesti mielekkääseen suuntaan.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Lahden ammattikorkeakoulun kanssa 1.9.2015 – 31.12.2017.

Kiinnostuitko hankkeesta? Hankkeeseen haetaan mukaan ennakkoluulottomia organisaatioita, otathan yhteyttä!

Lisätietoja:projektipäällikkö Suvi-Jonna Martikainen, p. 040 356 9645, suvi-jonna.martikainen(at)lut.fi.