Näytä alasivut +
Piilota alasivut

Elite 2

Toteutusaika: 1.1.2010-31.12.2013

ELITE 2 - Elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaa tukevan tutkimustoiminnan edistäminen -hanke on sateenvarjohanke Päijät-Hämeen maakuntaohjelman ja Lahden alueen elinkeinostrategian kannalta keskeisten kärkialojen yliopistotasoisen osaamisen vahvistamiseksi Lahden alueella.

Hankkeen avulla vahvistetaan Lahden alueen kilpailukyky- ja elinkeinostrategian kolmea osaamiskärkeä (ympäristö, muotoilu, käytäntölähtöinen innovaatiotoiminta) Lahden yliopistokeskuksessa. Hankkeessa mahdollistetaan strategian toteutuksen kannalta keskeisten professuurien sekä niiden ympärille rakentuvien tutkimusryhmien toiminta alueella.

Innovaatiotutkimuksen professuurit (erityisesti innovaatiojärjestelmät sekä palveluinnovaatiot), Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Jätehuoltotekniikka, Aalto-yliopisto/Insinööritieteiden korkeakoulu

Muotoilun professuurit (erityisesti kansainvälinen tuotekehitys sekä muotoilun uudet sovellusalat), Aalto-yliopisto/Taideteollinen korkeakoulu

Ympäristöbiotekniikka, Helsingin yliopisto

Kaikkien professuurien pääasiallinen toimintapaikka on Lahti.

Lisäksi hankkeen avulla mahdollistetaan Tampereen teknillisen yliopiston materiaalitekniikan osaamisen hyödyntäminen Lahden alueella. Hankkeella resurssoidaan Lahteen sijoittuva materiaalitekniikan tutkimusjohtaja sekä kehitetään ns. kummilaitosmalli TTY:n materiaaliopin laitoksen kanssa. Lisäksi selvitetään kummilaitostoiminnan laajentaminen muihin TTY:n osaamisaloihin, erityisesti korjausrakentamisen sekä ihminen-kone-vuorovaikutuksen tutkimusaloihin.

ELITE 2 -hanketta rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto sekä Päijät-Hämeen liitto. Hanketta koordinoi Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy.