HELY

Hevosenlannan kestävä hyödyntäminen ja liiketoimintamahdollisuudet (HELY) hankkeessa vertaillaan erilaisia hevosenlannan hyötykäyttövaihtoehtoja ympäristö- ja taloudellisista näkökulmista. Tämän lisäksi tunnistetaan mahdollisuuksia rakentaa uutta liiketoimintaa hevosenlannan hyötykäytön ympärille.

Tarkastelu tehdään Päijät-Hämeen alueen lantamäärien perusteella, mutta hankkeen tulokset ovat sovellettavissa ja hyödynnettävissä koko Suomen alueella. Päijät-Hämeessä tarkastelun pohjana on Jokimaan ravikeskus ja alueen hevosmäärät. Hankkeessa koottua ja tuotettua tietoa välitetään laajasti Hippolis ry:n kautta, joka on Suomen valtakunnallinen hevosalan yhteistyöorganisaatio. Hankkeessa pyritään tavoittamaan mahdollisimman laajasti lantaongelman parissa toimivia tahoja, esimerkiksi hevostiloja, energiayhtiöitä, maanviljelijöitä, kuljetusyhtiöitä ja laitetoimittajia ensisijaisesti Päijät-Hämeen alueelta.

Hanke tarjoaa tietoa mm. hevosalan ja energia-alan toimijoille ja auttaa tekemään ratkaisuja hevosenlannan hyödyntämiseen liittyen. Hankkeen pohjalta voidaan lisätä paikallista uusiutuvan energian tuotantoa, toteuttaa ravinteiden kierrätystä, luoda liiketoimintaa ja uusia työpaikkoja ja lisätä alueellista omavaraisuutta.

Lisätietoja:http://www.lut.fi/hely
Tutkijatohtori Jouni Havukainen, jouni.havukainen(at)lut.fi
Nuorempi tutkija Tero Rantala, tero.rantala(at)lut.fi