Julkaisut - Publications

Lappeenrannan teknillisen yliopiston LUT Lahti julkaisee tutkimustuloksiaan useilla eri foorumeilla. Seuraavassa on kronologinen luettelo yksikössä tuotetuista tärkeimmistä julkaisuista. Osa julkaisuista löytyy kokonaisuudessaan pdf-tiedostoina.


Research results of Lappeenranta University of Technology, LUT Lahti, are published in several forums. Next, most important publications for LUT Lahti are introduced in chronological listing. Some of the publications are available in pdf-file format.

  

Yhteystiedot

LUT-yliopisto
LUT Lahti

Saimaankatu 11

15140 Lahti

p. 029 44 63368