Julkaisut 2004

Harmaakorpi, V., Kivelä R., Melkas, H. ja Laakso, H. (2004). Tiedon luonti ja hallinta alueellisessa innovaatioverkostossa. Päijät-Hämeen osaamiskeskuksen julkaisusarja 2/2004, Lahti.

Harmaakorpi, V. (2004). Alueellinen innovaatiopolitiikka Päijät-Hämeessä. Teoksessa Pulkkinen, P., Mikkonen, J. & Henriksson, I. (toim.) Yksi maakunta, monta näkökulmaa 2, artikkeleita Päijät-Hämeestä, ss. 5 – 9. Päijät-Hämeen liitto A147.2004, Lahti.

Harmaakorpi, V., Melkas, H., Pihkala, T., Tura, T. ja Uotila, T. (2004). Päijät-Hämeen palvelurakenne – tulevaisuustarkastelu. Päijät-Hämeen liitto. Lahti.

Oikarinen, T. and Pihkala, T. (2004). Pressures for learning and intrapreneurship as challenges in a manufacturing company. Proceedings of the RENT XVIII 2004, 24.-26. November, Copenhagen.

Pihkala, T. and Oikarinen, T. (2004). Learning and intrapreneurship as challenges in a manufacturing company. Paper to be presented at the 27 ISBA Conference, 1-3 November 2004, Newcastle, UK.

Ukko, J., Tenhunen, J. and Rantanen, H. (2004). What to measure and what tool to use: A survey on performance measures and measurement methods. Thirteenth International Working Seminar on Production Economics, 16-20.2.2004, Igls/Innsbruck, Austria. pp. 413-423.

Valjakka, M. (2004). Vaatimattomuus kaunistaa? Tutkimus yrittäjäosaamisesta ja osaamistoiveista. Lahti, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Lahden yksikkö, LIITU - Liiketoiminnan tutkimusyksikkö, tutkimusraportti 8. 70 s. ISBN  951-764-999-1. ISSN 1459-3181.

Valjakka, M. (2004). Työ tekijäänsä kiittää? Tutkimus yrittäjän ja yrityksen arvoista. Lahti, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Lahden yksikkö, LIITU – Liiketoiminnan tutkimusyksikkö, tutkimusraportti 7. 66 s. ISBN 951-764-907-x. ISSN 1459-3181. (Full Text – PDF)

Varamäki, E., Tornikoski, E., Ranta, T., Sorama, K., Rouhunkoski, T., Petäjä, E. ja Pihkala,T. (2004). Yritysten spin-off potentiaali Seinäjoen seudulla. Vaasan yliopiston julkaisuja. Selvityksiä ja raportteja 110. Vaasa.

Vuorinen, T., Katajamäki, A. ja Pihkala, T. (2004). Resurssien johtaminen kärkiyritysmallisessa yhteistyössä. Teoksessa Kärkiyritysverkoston suorituskyvyn mittaaminen - teoreettinen viitekehys. Toim. Elina Varamäki. Vaasan yliopiston tutkimuksia xx, Vaasa.