Julkaisut 2005

Harmaakorpi, V. (2005). Tietoyhteiskunnan monet kasvot – peilailua Päijät-Hämeeseen, in Lahden kauppakamari – ICT-Lahti, pp. 39 – 41.

Harmaakorpi, V. and Melkas, H. (2005). Knowledge Management in Regional Innovation Networks: The Case of Lahti, Finland. European Planning Studies, Vol. 13, No. 5, pp. 641 – 659.

Huovinen, S., Mikkola, M. and Harmaakorpi, V. (2005). Päijät-Hämeessä toimivat yliopistot alueellisina kehittäjinä. In Pulkkinen, P., Mikkonen, J. and Henriksson, I. Yksi maakunta, monta näkökulmaa 3, artikkeleita Päijät-Hämeestä. Päijät-Hämeen liitto, Lahti, pp. 18 – 22.

Ikävalko, M. and Pihkala T. (2005). Entrepreneurs´ ownership profile and company strategic behaviour. Proceedings of the RENT XIX 2005, 17-18 November. Naples, Italy.

Järvenpää, M., Varamäki, E., Helo, P., Kohtamäki, M., Laitinen, E. K. Sorama, K., Vesalainen, J., Wingren, T., Vuorinen, T., Pihkala T. & Tenhunen, J. (2005). Performance Measurement in SME Networks – a Framework. Proceedings of EAA2005 Conference, 18-20 May, Göteborg, 2005.

Karhu, J. (2005). Suorituskyvyn mittaaminen ja johtaminen henkilöstön näkökulmasta. Lahti, Lapeenrannan teknillinen yliopisto, Lahden yksikkö, LIITU - Liiketoiminnan tutkimusyksikkö, tutkimusraportti 11. 88 s. ISBN 952-214-117-8 (PDF). ISSN 1459-3181. (Full Text - PDF)

Mutanen, A. and Kotila, H. (2005). Ammattikorkeakoulututkimuksen metodologista pohjaa etsimässä. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 2/2005.

Mutanen, A. (2005). Vocational skills: methodological approach. Proceedings of International Symposium of Youth and Work Culture 2005. Finnish Institute of Occupational Health.

Pekkarinen, S. (2005). The roles of safety technology in the old age. TEER 2005 – Technology. Between Enthusiasm and Resistance. International Conference, 10-11 May 2005. University of Jyväskylä, Finland

Pekkarinen, S. (2005). Turvapuhelin vanhuutta rakentamassa. Gerontologia, 3/2005.

Pekkarinen, S. and Harmaakorpi, V. ( forthcoming ). Building Regional Innovation Networks. Definition of an Age Business Core Process in a Regional Innovation System. Accepted to be published in Regional Studies.

Pihkala, T., Tura, T., Melkas, H., Harmaakorpi, V. and Uotila, T. (2005). Kohti kuntaklusteria -Verkostoitumisen logiikka kuntien palvelutuotannossa. Kunnallistieteellinen aikakauskirja 3/2005, pp. 228 – 245.

Pulkkanen, R., Lintuniemi, M. and Harmaakorpi, V. (2005). Entrepreneurial demand and regional response in building innovative capability in SMEs. In Wurth, R., Gaul, W. and Jung W. (ed.) The Entrepreneurship - Innovation – Marketing Interface, pp. 345-364. Swiridoff Verlag, Kunzelsau, Germany.

Rantanen, H. and Ahoniemi, L. (2005). The implementation and utilization of management systems in knowledge-based organizations. 18th International Conference on Production Research, 31.7.-4.8.2005, Salerno, Italy. Conference proceedings, 6 p. ISBN 88-87030-96-0

Rantanen, H. and Levä, K. (2005). The success factors for the implementation and utilization of a performance measurement system in a knowledge-based public organization. Proceedings of the EIASM 7rd Conference on Manufacturing Accounting Research, 30.5.-1.6.2005, Tampere, Finland.

Rantanen, H. (2005). Tuottavuus suorituskyvyn analysoinnin kentässä. Lahti, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Lahden yksikkö, LIITU - Liiketoiminnan tutkimusyksikkö, työpapereita 3. 37 s. ISBN 952-214-046-5. ISSN 1459-3343. (Full Text – PDF)

Rantanen, H. and Oikarinen, T. (2005). Development of the performance measurement system in knowledge based public organization. In: Seppä M. et al. (eds.) Frontiers of e-Business Research 2004, pp. 340-346.

Tura, T. and Harmaakorpi, V. (2005). Social Capital in Building Regional Innovative Capability. Regional Studies, Vol. 39.8, pp. 1111 - 1125.

Tura, T. and Harmaakorpi, V. (2005).* *Measuring Regional Innovative Capability. Paper presented at the 45th Congress of the European Regional Science Association (ERSA). 23rd -27th August 2005. Amsterdam, The Netherlands.

Tura, T. and Uotila, T. (2005). Re-thinking the roles of universities and polytechnics in regional innovation environment. Paper presented at the 45th Congress of the European Regional Science Association (ERSA). 23rd-27th August 2005. Amsterdam, The Netherlands.

Ukko, J., Tenhunen, J. and Rantanen, H. (2005). Performance Measurement Impacts on Management and Leadership – Perspectives of Management and Employees. 18th International Conference on Production Research, 31.7.-4.8.2005, Salerno, Italy. Conference proceedings, 6 p. ISBN 88-87030-96-0.

Ukko, J., Tenhunen, J. and Rantanen, H. (2005). Performance measurement impacts on leadership and the quality of working life. Perspectives on Performance, Vol. 4, No. 3, pp. 8-10.

Ukko, J., Tenhunen, J. and Rantanen, H. (2005). The effects of performance measurement on the quality of working life. Proceedings of the EIASM 7rd Conference on Manufacturing Accounting Research, 30.5.-1.6.2005, Tampere, Finland.

Ukko, J., Tenhunen, J. ja Rantanen, H. (2005). Suorituskyvyn mittaamisen vaikutukset yrityksen johtamiseen – johdon ja henkilöstön näkökulmat. Lahti, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Lahden yksikkö, LIITU - Liiketoiminnan tutkimusyksikkö, tutkimusraportti 9. 80 s. ISBN 952-214-052-2. ISSN 1459-3181. (Full Text – PDF)

Uotila, T., Melkas, H. and Harmaakorpi, V. (2005). Incorporating Futures Research into Regional Knowledge Creation and Management. Futures 37, pp. 849 – 866.

Valjakka, M. (2005). Yrittäjän ajankäyttö. Tutkimus yrittäjän ajankäytöstä ja ajankäyttötoiveista. Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Lahden yksikkö, LIITU - Liiketoiminnan tutkimusyksikkö, tutkimusraportti 10.71 s. ISBN 952-214-041-4.

Valjakka, M. (2005). Life Values and Company Work?  Values of a Finnish Small and Medium-Sized Entrepreneur. Proceedings of the RENT  XIX   2005 , 17-18 November. Naples, Italy.

Varamäki, E., Vuorinen, T., Järvenpää, M., Tuominen, T., Kohtamäki, M., Laitinen, E. K., Sorama, K., Helo, P., Pihkala, T., Tenhunen, J., Vesalainen, J. and Wingren, T. (2005). Performance measurement system for SME networks. Proceedings of ICSB 50th World Conference, 15-18 June, Washington, USA, 2005.

Varamäki, E., Järvenpää, M., Kohtamäki, M., Laitinen, E. K. Wingren, T., Vuorinen, T., Tuominen, T., Sorama, K., Helo, P., Pihkala, T., Tenhunen, J. and Vesalainen, J. (2005). Operationalising A Network-level Performance Measurement System. Proceedings of 7th Manufacturing Accounting Research Conference. Tampere, Finland, May 30-June 1, 2005.

Vuorinen, T., Varamäki, E., Pihkala, T. and Kohtamäki, M. (2005). Measuring the value of network resources. Proceedings of the 9th International Conference on Global Business and Economic Development, 25-28 May, Seoul, Korea.