Julkaisut 2006

Antikainen, K. &  Rantanen, H. (2006). Evaluating   Hospital Efficiency with ABC and DRG. 4th International Conference on Accounting, Auditing and Management in Public Sector Reforms, 7-9.9.2006 Siena, Italy. 12 p.

Antikainen, K. & Rantanen, H. (2006). Productivity measurement in a hospital:  DRG-based approach compared with ABC-costing approach. 14th International Working Seminar on Production Economics, Innsbruck, Austria, 20.-24.2.2006, Pre-prints, Vol. 4, pp. 13-20.

Aula, P. & Harmaakorpi, V. (2006). Innovatiivinen miljöö: näkökulmia Lahden kaupunkiseudun maineen rakentumiseen. Kirjassa Inkinen, T. and Jauhiainen, J. (toim). Tietoyhteiskunnan maantiede. Gaudeamus, Helsinki. s. 68 - 95.

Halonen, I. & Mutanen, A. (2006). Asiantuntijuus epistiikan, etiikan ja estetiikan kohtaamisena. Kirjassa Ammattien kutsu. Ammattikorkeakoulut ja estetiikka. Opetusministeriön julkaisuja 2006:18. Yliopistopaino, Helsinki.

Harmaakorpi, V & Tura, T. (2006). Practice-Based Innovation Activities and Network-facilitating Innovation Policy. Paper presented at International ProAct Conference Innovation Pressure – Rethinking Competitiveness, Policy and the Society in a Globalised Economy, 15 – 17 March 2006, Tampere, Finland.

Harmaakorpi, V., Tura, T. & Artima, E. (2006). Balancing Regional Innovation Policy between Proximity and Distance. paper to be presented at Fifth Proximity Congress. 28 - 30 June 2006, Bordeaux, France.

Harmaakorpi, V. (2006). The Regional Development Method as a Tool for Regional Innovation Policy. European Planning Studies. Vol. 14, No. 8, pp. 1085 - 1104.

Harmaakorpi, V. and Uotila, T. (2006). Building Regional Visionary Capability. Futures Research in Resource Based Regional Development. Technological Forecasting and Social Change 73, pp. 778-792.

Ikävalko, M., Pihkala, T. & Jussila I. (2006). Psychological ownership and family businesses – identifying the common ground through discriminant analysis. Proceedings of the RENT XX-conference, 22-24 November, Brussels.

Karhu, J., Ukko, J. &  Rantanen, H. (2006). Performance measurement and employees: knowledge, understanding and opportunities to participate in decision-making. 5th PMA Conference. Performance Measurement and Management - Public and Private, 25-28.7.2006, London, 8 p.

Kiander, J., Martikainen, M., Pihkala, T. & Voipio I. (2006). Yritysten toimintaympäristö: kyselytutkimuksen tuloksia vuosilta 2002-2005. VATT-tutkimuksia 123, VATT, Helsinki. ISBN 951-561-635-2. ISSN 0788-5008.

Linna, P., Pekkarinen, S. &  Tura, T. (2006) Regional Social and Health Sector Reform in Finland: Case Päijät-Häme, Developing a Regional Service Cluster. Paper presented at the 46th International Congress of the European Regional Science Association (ERSA) August 30th - 3rd September 2006, in Volos, Creece.

Mäkinen, S, Valve, R., Pekkarinen, S. & Mäkelä, T. (2006). Kuinka uudistamme palvelujärjestelmää? Innovatiivisella prosessien kehittämisellä kohti laadukkaampia ja tuottavampia vanhusten palveluja. Päijät-Hämeen ja Itä-Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskus Verson julkaisuja, 3/2006, Lahti, Finland. (Full Text - PDF)

Paalanen, A., Harmaakorpi, V. & Pihkala, T. (2006). Absorptive Capacity in Practice-based Innovation Activities:  The Case of Lahti Region, Finland. Paper presented at the 46th International Congress of the European Regional Science Association (ERSA) August 30th - 3rd September 2006, in Volos, Greece.

Paalanen, A. & Konsti-Laakso, S. (2006). Combining Practice and Theory with "Innovation Catcher". Paper presented at International Conference of Finnish Polytechnics Entrepreneurship Network (FINPIN) 2006, University Entrepreneurship-incubating Processes, 11 - 14 June 2006, Lahti, Finland.

Parjanen, S. & Harmaakorpi, V. (2006). Päijät-Häme - liikunnan megamaakunta. Terveysliikuntakonsepti - institutionaalinen innovaatio? Päijät-Hämeen liiton julkaisusarja A154/2006. Päijät-Hämeen liitto, Lahti.

Pekkarinen, S. and Harmaakorpi, V. (2006) Building Regional Innovation Networks: Definition of Age Business Core Process in a Regional Innovation System. Regional Studies. Vol. 40.4, pp. 1 - 13, June 2006.

Pekkarinen, S., Hennala, L., Tura, T. & Harmaakorpi, V. (2006). The Innovativeness as a Challenge and an Opportunity for the Public Sector. Paper presented at International ProAct Conference Innovation Pressure – Rethinking Competitiveness, Policy and the Society in a Globalised Economy, 15 – 17 March 2006, Tampere, Finland.

Pekkola, S. (2006). Suorituskyvyn menestyksellinen ohjaaminen organisaatiossa. Lahti, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Lahden yksikkö, LIITU - Liiketoiminnan tutkimusyksikkö, tutkimusraportti 14. 81 s. ISBN  952-214-311-1. ISSN 1459-3181. (Full Text - PDF)

Pihkala, T.& Konsti-Laakso, S. (2006). Päijät-Hämeen kalustetetoimiala -strateginen analyysi. LIITU-Liiketoiminnan tutkimusyksikkö, tutkimusraportti 13. 63 s.

Pihkala, T., Oikarinen, T. & Pulkka-Stone, L. (2006). Henkilöstöjohtamisen haasteet verkostoituneessa organisaatiossa. LIITU-Liiketoiminnan tutkimusyksikkö, tutkimusraportti 12. 72 s.(Full Text - PDF)

Rantanen, H., Kulmala, H.,  Lönnqvist, A. &  Kujansivu, P. (2006). Performance measurement systems in the Finnish public sector:  What explains the difference from the private sector?  14th International Working Seminar on Production Economics, Innsbruck, Austria, 20.-24.2.2006, Pre-prints, Vol. 2, pp. 385-396.

Tura, T. & Harmaakorpi, V. (2006). Science Parks as Brokers of the Network-facilitating Innovation Policy. Paper presented at XXIII IASP World Conference on Science and Technology Parks. 6 - 9 June 2006, Helsinki, Finland.

Ukko, J., Karhu, J. & Rantanen, H. (2006). How to communicate target information in SMEs? EPC 2006 Conference, Espoo , Finland .

Ukko, J.;  Tenhunen, J. &  Rantanen, H. (2006). The effects of performance measurement on leadership and the quality of working life - perspectives of management and employees. PMA  2006 Conference, London, UK.

Uotila, T. & Harmaakorpi, V. (2006). Finnish System of Innovation. Worked Well but in front of New Challenges. Paper included in the Proceedings of the 7th Master of Business Administration Conference "Region 2006", 11th December 2006. Szczecin, Poland.

Uotila, T., Harmaakorpi, V. & Melkas, H. (2006). A method for assessing absorptive capacity of a regional innovation system. Fennia 184:1, pp. 49-58.

Uotila, T., Harmaakorpi, V. & Melkas, H. (2006). Futures Research and Absorptive Capacity in Regional Innovation Systems. Paper presented at Changing Foresight Practices in Regional Development - Global Pressures and Regional Possibilities, 15 - 17 June 2006, Turku, Finland.

Vuorinen, T., Varamäki, E., Kohtamäki, M. & Pihkala, T. (2006). Operationalizing SME Network Resources. Journal of Enterprising Culture, 14: 3, 199-218.