Julkaisut 2008

Ahlqvist, T. & Uotila, T. (2008). Alueellisesti juurrutettu ennakointi. Kirjassa Harmaakorpi, V. & Melkas, H. (toim.) Innovaatiopolitiikkaa järjestelmien välimaastossa, s. 209 - 224. Acta-sarja nro 200. Suomen Kuntaliitto, Helsinki.

Aula, P. & Harmaakorpi, V. (2008) Innovative Milieu - a View on Regional Reputation Building: A Case Study of the Lahti Urban Region. Regional Studies Vol. 42.4, pp.523-538.

Engeström, R., Pulkkis, A., Rautkorpi, T. & Mutanen, A. (2008). Vuorovaikutus mullistaa oppimistilanteen, p. 175-196. Kotila, H., Mutanen, A. & Kakkonen M-L (toim.). Opetuksen ja tutkimuksen kiasma. Edita, Helsinki.

Forsman, H. (2008). Business Development Success in SMEs: A Case Study Approach. Journal of Small Business and Enterprise Development, Vol. 15, No. 3, pp. 606-622.

Forsman, H. (2008). Fostering Front-End Innovation Process in SMEs. Case Study of SME - Student Team Collaboration an Entrepreneurial University in Focus. 53rd International Council for Small Business (ICSB) World Conference, Halifax, Nova Scotia, Canada, 22. - 25.6.2008.

Forsman, H. (2008). Developing Capacity for Innovating - Emphasis on Analysis or on Discovery? Conference Proceedings: RENT XXII Conference in Covilha, Portugal, 20. - 21.11.2008.

Forsman, H. (2008). Improving Innovation Capabilities of Small Enterprises. Cluster Strategy as a Tool. In Huizingh, K.R.E., Torkkeli, M., Conn, S. & Bitran, I. (Eds.): Proceedings of the 1st ISPIM Innovation Symposium, Singapore 14. - 17.12.2008.

Forsman, H. (2008). Perceptions of an Entrepreneurial University that Provides a Fertile Ground for Entrepreneurship Education. 53rd International Council for Small Business (ICSB) World Conference, Halifax, Nova Scotia, Canada, 22. - 25.6.2008.

Forsman, H. (2008). Entrepreneurial University in Focus. 15th Nordic Conference on Small Business (NCSB). Tallinn, Estonia, 22. - 23.5.2008.

Forsman, H. (2008). Yrityksiä ei tule ilman yritteliäisyyttä. Helsingin Sanomat, Vieraskynä - Pääkirjoitus, 29.6.2008.

Frantsi, T., Pässilä, A. & Parjanen, S. (2008). Luovuusmenetelmät innovaatioprosesseissa. Kirjassa Harmaakorpi, V. & Melkas, H. (toim.) Innovaatiopolitiikkaa järjestelmien välimaastossa, s. 68 - 79. Acta-sarja nro 200. Suomen Kuntaliitto, Helsinki.

Harmaakorpi, V. (2008). Hyodyntääkö suomalainen innovaatiopolitiikka 4 % vai 96 % innovaatiopotentiaalista. Sitra puheenvuoroja. http://www.sitra.fi/fi/Ajankohtaista/Puheenvuorot/Puheenvuoro_2008-01-22.htm

Harmaakorpi, V. (2008). Käytäntölähtöisen innovaatiotoiminnan innovaatioympäristöt. In Mustikkamäki, N. & Sotarauta, M. (eds.) Innovaatioympäristön monet kasvot, pp. 108 - 131. Tampereen yliopistopaino Oy.

Harmaakorpi, V., Hennala, L., Pekkarinen, S. & Tura T. (2008). Julkisen sektorin palvelukyvykkyyttä uudistettava innovatiivisella tavalla. Hallinto 5/2008, s. 10-12. Valtiovarainministeriön julkaisu. Helsinki.

Harmaakorpi, V., Hennala, L., Pekkarinen, S. & Tura, T. (2008). Kaikkien ideat hyöytykäyttöön innovaatiohaavissa. Hallinto 5/2008, s. 12-13. Valtiovarainministeriön julkaisu. Helsinki

Harmaakorpi, V., Hermans, R. & Uotila, T. (2008). Suomen alueelliset innovaatiostrategiat. ETLA. Discussion Papers, No 1146, Helsinki.

Harmaakorpi, V., Kari, K. & Parjanen, S. (2008). City design management as a local competitiveness factor. Place Branding and Public Diplomacy, Vol. 4 No 2, pp. 169-181.

Harmaakorpi. V. & Melkas, H. (toim.)(2008). Innovaatiopolitiikkaa järjestelmien välimaastossa. Acta-sarja nro 200. Suomen Kuntaliitto & Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Helsinki.

Harmaakorpi, V., Melkas, H. & Pekkarinen, S. ( 2008). Rakennettu kilpailukyky ja kehitysalustat. Kirjassa Harmaakorpi, V. & Melkas, H. (toim.) Innovaatiopolitiikkaa järjestelmien välimaastossa, s. 139 - 148. Acta-sarja nro 200. Suomen Kuntaliitto, Helsinki.

Harmaakorpi, V. & Mutanen, A. (2008). Knowledge Production in Networked Practice-based Innovation Processes - Interrogative Model as a Methodological Approach. Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge and Management. Vol. 3, pp. 87-101.

Harmaakorpi, V. & Tura, T. (2008). Verkostoja palveleva innovaatiopolitiikka. Kirjassa Harmaakorpi, V. & Melkas, H. (toim.) Innovaatiopolitiikkaa järjestelmien välimaastossa, s. 149 - 158. Acta-sarja nro 200. Suomen Kuntaliitto, Helsinki.

Hennala, L. (2008). Karjalanpiirakoita ja säteilyä (toim. virhe - p.o sättäilyä). Kaupunkilehti Vartti 5.11.2008. http://www.lut.fi/fi/lut/research/stories/sivut/palvelukeskuksenuudettuulet.aspx

Hennala, L. (2008). Kehittäminen, tutkimus ja oppiminen - innovatiivisen työskentelytavan mahdollistaminen kuntasektorilla. Kotila, H. & Mutanen, A. & Kakkonen, M-L. (toim.) Opetuksen ja tutkimuksen kiasma, 279-289. Edita. Helsinki.

Hennala, L. & Konsti-Laakso, S. (2008). Henkilöstönäkökulman toteutuminen Päijät-Hämeen Heimo hyvinvointipiirin prosessien uudistamisessa. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän julkaisuja 67. ISBN 978-952-5161-67-0 (nid.). ISBN 978-952-5161-68-7 (pdf.). Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä.

Hennala, L., Linna, P. & Pekkarinen, S. (2008). Julkisen sektorin innovaatiotoiminnasta. Kirjassa Harmaakorpi, V. & Melkas, H. (toim.) Innovaatiopolitiikkaa järjestelmien välimaastossa, s. 93 - 108. Acta-sarja nro 200. Suomen Kuntaliitto, Helsinki.

Hennala, L., Uotila, T. & Konsti-Laakso,S. (2008). Karjalanpiirakoita ja sättäilyä - palvelujen käyttäjät hyvinvointikeskuskonseptin ideoijina. Lahti Science Day, 25.11.2008. Lahden yliopistokeskus, Lahti.

Hyypiä, M. (2008). Current managerial roles and challenges in the network organizations. Teoksessa Haapasilta, M. & Saikkonen, S. (toim.) Näkökulmia laadukkaaseen oppimiseen ja aluekehitykseen. Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu. Sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 47. Tampereen yliopistopaino Oy, Tampere, s. 55-70.

Hyypiä, M., Harmaakorpi, V. & Pihkala, T. (2008). Resurssipohjainen strategia; dynaamiset kyvykkyydet. Kirjassa Harmaakorpi, V. & Melkas, H. (toim.) Innovaatiopolitiikkaa järjestelmien välimaastossa, s. 132 - 138. Acta-sarja nro 200. Suomen Kuntaliitto, Helsinki.

Hyypiä, M. & Parjanen, S. (2008): Boosting the Creativity and Communication in the Innovation Processess. Preliminary Results From the Qualitative Study. Proceedings of the 5th International Conference on Intellectual Capital and Knowledge Management. New York Institute of Technology, New York, USA, 9-10 October 2008.

Ikävalko, M., Pihkala, T. & Jussila, I. (200(). Family dimension in the SME owner-managers´ownership profiles - a psychological ownershi perspective. Electronic Journal of Family Business, 1, 2: 4-25.

Jumpponen, J., Ikävalko, M. & Pihkala, T. (2008). Russian small business strategies - surviving in turbulent times. Proceedings of the NCSB seminar, Tallinn.

Jumpponen, J., Ikävalko, M. & Pihkala, T. (2008). Management and change in turbulent times:  How to Russian small business managers perceive the development of their business environment? Journal of Business Economics and Management, 9: 2.

Jumpponen, J. & Pihkala, T. (2008). Entrepreneurial decision-making in Russia - strategic management in hostile business environment? Proceedings of the ICSB conference, Halifax, Canada.

Konsti-Laakso, S., Hennala, L. & Uotila, T. (2008). Living Labs: new ways to enchance innovativeness in public sector services. In the Proceedings: A New Wave of Innovation in Collaborative Networks. 14th International Conference on Concurrent Enterprising: ICE2008, 23 - 25 June 2008, Lisbon, Portugal.

Kotila, H., Mutanen, A. & Kakkonen, M-L. (2008). Opetuksen ja tutkimuksen kiasma. Edita, Helsinki.

Lausniemi, H. & Melkas, H. (2008). Hotellipilottitoiminnasta uudenlainen yhteistyön malli. Lahden Sosiaali- ja terveystoimialan tiedotuslehti, syksy 2008, s. 8.

Linna, P., Melkas, H. & Hennala, L. (2008). Designing and implementing innovation policy in the public sector: Experiences of Lahti Region, Finland. EGPA Conference - Innovation in the Public Sector, September 3-6 2008, Rotterdam.

Linna, P. & Paalanen, A. (2008). Enhancing shopfloor employees' innvation activity - Innovation catcher in public utility. Paper presented in EBRF conferencee 22.9. - 24.9.2008.

Linna, P., Pekkola, S., Ukko, J. & Melkas. H. (2008). Defining and measuring productivity in the public sector: Päijät-Häme region, Finland. 13th International Conference on Productivity and Quality Research, Oulu, Finland, 25 - 27 June 2008.

Linna, P. & Pihkala, T. (2008). Kilpailutus ja toimittajayhteistyö kunnissa. Kunnat ja kilpailu -julkaisusarjassa 5. Kunnallisalan kehittämissäätiö, Helsinki. ISBN: 978-952-5514-80-3 (PDF).

Melkas, H. (2008) Geronteknologi: många fallgropar i användningen. Hufvudstadsbladet, 30.3.2008, s. 16.

Melkas, H. (2008). Älykotikokeilusta lisää eväitä vanhuspalvelujen kehittämiseen. Lahden Sosiaali- ja terveystoimialan tiedotuslehti, kevät 2008, s. 12.

Melkas, H. (2008). Safe Living at Home and Accessibility in Daily Life - Use of Modern Technology in the Social and Health Care Sector. Seminaariesitys. Seminar on Health Care and Well-being - Business Opportunities in Russia and Finland, organized by University of Helsinki, Palmenia Centre fo Continuing Education & St. Petersburg State University of Economics and Finance, Higher Economic School, Lahti, 23.4.2008.

Melkas, H. (2008), forthcoming). Potholes in effective use of innovative technology in elderly care. Invited presentation at the International Symposium on Silver Market Opportunities in an Era of Demographic Change, Tokyo, Japan, 2 - 4 October 2008.

Melkas, H. (2008). Potholes in the road to efficient gerontechnology use in elderly care work in Kohlbacher, Florian & Herstatt, Cornelius (eds.), The Silver Market Phenomenon: Business Opportunities in an Era of Demographic Change, Springer. pp. 469-480.

Melkas, H. (2008). Apuvälinepalveluprosessit älykotipilotoinnin valossa. Gerontologia, 2008 (3), s. 163-170.

Melkas, H. (2008). Teknologiavalinnat ja kuntapalvelujen tuottavuus: teknologian hyödyntäminen vanhuspalveluissa. Kunnallistieteellinen aikakauskirja 4/2008, s. 417-434.

Melkas, H. & Harmaakorpi, V. (2008). Data, Information and Knowledge in Regional Innovation Networks: Quality Considerations and Brokerage Functions. European Journal of Innovation Management. Vol. 11 No. 1, 2008, pp. 103-124.

Melkas, H. & Pekkola, S. (2008). Innovative multi-sectoral elderly care services: The "hotel pilot" at Lahti. HEAD Welfare Seminar, Lahti University of Applied Sciences, Lahti, 18 - 20. November 2008.

Melkas, H. & Pekkola, S. (2008). Turvallista yöpymistä hotellissa: Lahden hotellipilotti-palveluinnovaation kehitys ja tulokset 2007-2008. Hankkeen arviointiraportti. Lahden tiede- ja yrityspuisto, Lahti. 47 s.

Melkas, H., Pekkola, S. & Enojärvi S. (2008). Vanhusten hyvä kotona suminen: kuinka uudistamme palvelujärjestelmää? Kuntatuottavuus-hanke, Lahden seudun raportti. 

Melkas, H., Pekkola, S., Enojärvi, S. &  Makkula, S. (2008). Vanhusten hyvä kotona asuminen: tutkimusta kuntatuottavuudesta, älykodeista ja apuvälinepalveluprosesseista. Lahti, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Lahden yksikkö, LIITU - Liiketoiminnan tutkimusyksikkö, tutkimusraportti 17. 97 s. ISBN  978-952-214-586-4. ISSN 1459-3181.

Melkas, H. & Uotila, T. (2008). Tieto ja tietämys alueellisissa innovaatioverkostoissa: teoreettista pohdintaa. Kirjassa Harmaakorpi, V. & Melkas, H. (toim.) Innovaatiopolitiikkaa järjestelmien välimaastossa, s. 28 - 46. Acta-sarja nro 200. Suomen Kuntaliitto, Helsinki.

Mutanen, A. (2008). Oppimisen syvyyttä painotettava. Etelä-Saimaa 17.6.2008.

Mutanen, A. (2008). Asiantuntijuudesta. Koillissanomat 29.7.2008.

Mutanen, A. (2008). Tekniikasta, luovuudesta, onnellisuudesta. Keverlehti nro 4, 2008.

Mutanen, A. (2008). Sotiluus ja osaaminen. Tiede ja ase 66, Suomen Sotatieteellinen Seura.

Mutanen, A. (2008). The Many Faces of Military Studies: A Search for Fundamental Questions, Publications of the Finnish Naval Academy-

Mutanen, A. (2008). Innovaatiot ja asiantuntijuus. Tiedepolitiikka 1/08, Edistyksellinen tiedeliitto.

Mutanen, A. (2008). Asiantuntijuuden perusteita etsimässä, p. 145-162, Kotila, H., Mutanen, A. & Kakkonen, M-L (toim.). Opetuksen ja tutkimuksen kiasma. Edita, Helsinki.

Mutanen, A. (2008). About Action Competence of Soldiers. Kirjassa Mutanen, A. (toim.) The Many Faces of Military Studies: A Search for Fundamental Questions, Publications of The Finnish Naval Academy.

Mutanen, A. (2008). Introduction, Arto Mutanen (toim.), The Many Faces of Military Studies: A Search for Fundamental Questions, Publications of The Finish Naval Academy.

Mutanen, A. (2008). Theoretical and practical reason in military pedagogy, 20.5.2008, The 9th International Conference of Military Pedagogy 19th to 22nd May 2008, Helsinki.

Mutanen, A. (2008). About Generalized Computation, Xth St Petersburg Logic Conference, The Xth International Conference "Modern Logic: Theory, History and Scientific Applications', June 26-28, 2008, Saint Petersburg, Russia.

Mutanen, A. (2008). Integrative Methodology in Action Theory, III European Congress of Methodology, July 8.-12.7.2008. Oviedo, Spain.

Mutanen, A. (2008). About Foundation of Philosophy of Globalization, the Congress of Philosophy and Globalization, Croatian Philosophy Association.

Mutanen, A. & Parjanen, S. (2008). Käytäntölähtöisen innovaatiopolitiikan teoreettiset perusteet. Kirjassa Harmaakorpi, V. & Melkas, H. (toim.) Innovaatiopolitiikkaa järjestelmien välimaastossa, s. 17 - 27. Acta-sarja nro 200. Suomen Kuntaliitto, Helsinki.

Mutanen, A., Siitonen, A. & Halonen, I. (2008). Sivistynyt asiantuntijuus, Nummela, Pekka et. al. (toim.), Ammattikorkeakoulut ja sivistys; Opetusministeriön julkaisusarja.

Mutanen, A., Siitonen, A. & Halonen, I. (2008). Asiantuntijuuden haasteet innovatiivisessa toimintaympäristössä. Kirjassa Harmaakorpi, V. & Melkas, H. (toim.) Innovaatiopolitiikkaa järjestelmien välimaastossa, s. 109 - 120. Acta-sarja nro 200. Suomen Kuntaliitto, Helsinki.

Oikarinen, T. (2008). Organisatorinen oppiminen - tapaustutkimus oppimisprosessien jännitteistä teollisuusyrityksessä. Acta Universitatis Lappeenrantaensis 299 (Dissertation).

Oikarinen, T., Hennala, L. & Linna P. (2008). Sanoista tekoihin - toimintakulttuurin kehittäminen organisaatioissa. Kirjassa Harmaakorpi, V. & Melkas, H. (toim.) Innovaatiopolitiikkaa järjestelmien välimaastossa, s. 197 - 208. Acta-sarja nro 200. Suomen Kuntaliitto, Helsinki.

Paalanen, A. & Bergenholtz, C. (2008) An action research proposal to enhance the ideation practises among shopfloor level employees. Paper presented at the 9th International Continuous Innovation Network Conference (CINet), 8-9 September 2008, Valencia, Spain.

Paalanen, A. & Hyypiä, M. (2008). Enhancing employees' innovation activity through motivational factors. In the Proceedings: Insightful encounters - regional development and practice-based learning. International Conference on Regional Development and Innovation Processes, 5 - 7 March 2008. Porvoo, Finland.

Paalanen, A. & Konsti-Laakso, S. (2008). Innovaatiohaavi organisaation innovaatiokyvykkyyden kehittäjänä. Kirjassa Harmaakorpi, V. & Melkas, H. (toim.) Innovaatiopolitiikkaa järjestelmien välimaastossa, s. 186 - 196. Acta-sarja nro 200. Suomen Kuntaliitto, Helsinki.

Paalanen, A., Oikarinen, T. & Hyypiä, M. (2008). Yritykset uuden paradigman pyörteissä. Kirjassa Harmaakorpi, V. & Melkas, H. (toim.) Innovaatiopolitiikkaa järjestelmien välimaastossa, S. 80 - 92. Acta-sarja NRO 200. Suomen Kuntaliitto, Helsinki.

Paalanen, A. & Parjanen, S. (2008). Innovaatiohaavi organisaation lattiatason innovatiivisuuden aktivoijana. Työelämän tutkimuslaitos - Arbetsforskning 2/2008, 204-208.

Parjanen, S. (2008). Etäisyys ja läheisyys innovaatiotoiminnassa. Teoksessa Haapasilta, M. & Saikkonen, S. (toim.) Näkökulmia laadukkaaseen oppimiseen ja aluekehitykseen. Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu. Sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 47. Tampereen yliopistopaino Oy, Tampere, s. 91-99.

Parjanen, S. (2008): Distance and Proximity as Source of Innovation in Regional Innovation Processes. In the Proceedings: Insightful encounters - regional development and practice-based learning. International Conference on Regional Development and Innovation Processes, 5 - 7 March 2008. Porvoo, Finland.

Parjanen, S., Harmaakorpi, V.  & Frantsi, T. (2008). Collective Creativity and Brokerage Functions in Heavily Cross-Disciplined Innovation Processes. Paper presented at the 1st ISPIM Innovation Symposium, 14-17 December 2008. Singapore.

Parjanen, S. & Melkas, H. (2008). Etäisyyden ja läheisyyden leikki innovaatioprosesseissa. Kirjassa Harmaakorpi, V. & Melkas, H. (toim.) Innovaatiopolitiikkaa järjestelmien välimaastossa, s. 59 - 67. Acta-sarja nro 200. Suomen Kuntaliitto, Helsinki.

Parviainen, T., Parjanen, S., Harmaakorpi, V. & Väänänen, I. (eds.) (2008): Lahti University of Applied Sciences on the Blue Ocean of Innovation Promotion. Publication of Lahti University of Applied Sciences, Series C Articles, reports and other current publications, part 40. Tampere.

Pekkola, S., Linna, P., Melkas. H., Rantanen, H., Ukko, J. & Annala, U. (2008). Päijät-Hämeen tuottavuusohjelma: tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden asialla. Päijät-Hämeen liitto A173*2008. 61 s. ISBN 978-951-637-169-9.

Pekkola, S. & Ukko, J. (2008). Measuring the effectiveness and innovative capability: case Lahti University Consortium. European Financial and Accounting Journal. Vol. 3, No. 3, pp. 62-78. 

Pekkola, S. & Ukko, J. (2008). Measuring the effectiveness and innovative capability: Case Lahti University Consortium. 4th Annual Conference on Integrating Perspectives on Performance Management. Prague, Czech, 10 - 12 September 2008.

Pekkola, S., Ukko, J. & Rantanen, H. (2008). Innovaatiokyvykkyyden mittaaminen Päijät-Hämeessä. Kirjassa Harmaakorpi, V. & Melkas, H. (toim.) Innovaatiopolitiikkaa järjestelmien välimaastossa, s. 225 - 235. Acta-sarja nro 200. Suomen Kuntaliitto, Helsinki.

Peuhu, L. (2008). Liiketoimintastrategisten vaatimusten syntyminen ja niiden toteutumisen arviointi keskisuurten yritysten toiminnanohjausjärjestelmähankkeissa. Tapaustutkimus kolmesta teollisuusyrityksestä ja asiakaslähtöinen teoria. Acta Universitatis Lappeenrantaensis 348 (Dissertation).

Pässilä, A., Frantsi, T. & Tura, T. (2008). Älyllistä ristipölytystä; innovaatiosessiomenetelmä. Kirjassa Harmaakorpi, V. & Melkas, H. (toim.) Innovaatiopolitiikkaa järjestelmien välimaastossa, s. 172 - 185. Acta-sarja nro 200. Suomen Kuntaliitto, Helsinki.

Pässilä, A. & Oikarinen, T. (2008). Development of organizational innovation culture by theatre-based methods. In the Proceedings: Insightful encounters - regional development and practice-based learning. International Conference on Regional Development and Innovation Processes. 5 - 7 March 2008. Porvoo, Finland.

Pässilä, A. & Oikarinen, T. (2008). Theatre-based methods in developing organizational innovativeness. 1st Workshop on Imagining Business, 26-27 June, Oxford, UK.

Pässilä, A. & Paalanen, A. (2008). Developing a participative idea generation technique - mapping a pedagogical approach to innovation. Paper presented in ERIMA, European research on innovation and management alliance. November 6th-7th, Porto, Portugal.

Rantanen, H., Ukko, J. & Pekkola, S. ((2008). Innovatiivisuuden mittaaminen. Kirjassa Harmaakorpi, V. & Melkas, H. (toim.) Innovaatiopolitiikkaa järjestelmien välimaastossa, s. 121 - 131. Acta-sarja nro 200. Suomen Kuntaliitto, Helsinki.

Rautiainen, M., Ikävalko, M., Pihkala, T. (2008) Ownership matrix - Families as actors for portfolio entrepreneurship. Paper presented at the Nordic Conference on Small Business Research, Tallinn, Estonia.

Sirén-Valanta, S. (2008). Korkeakoulujen täydennyskoulutus: ammatillisen osaamisen syventämistä vai akateemisten taitojen täydentämistä? Teoksessa Opetuksen ja tutkimuksen kiasma. Toim. Hannu Kotila, Arto Mutanen ja Marja-Liisa Kakkonen. Edita. Helsinki 2008.

Tihula, S. & Pihkala, T. (2008). Management Team in Managing Succession in Family-Owned Smes. Proceedings of the NCSB seminar, Tallinn.

Tura, T. & Harmaakorpi, V. (2008). Lahden alueen innovaatiopolitiikka. Kirjassa Harmaakorpi, V. & Melkas, H. (toim.) Innovaatiopolitiikkaa järjestelmien välimaastossa, s. 159 - 171. Acta-sarja nro 200. Suomen Kuntaliitto, Helsinki.

Tura, T., Harmaakorpi, V. & Pekkola, S. (2008). Breaking Inside the Black Box: Towards a Dynamic Evaluation Framework of Regional Innvoative Capability. Science and Public Policy. Vol. 35, No 10, pp. 701-788.

Ukko, J., Tenhunen, J. & Rantanen, H. (2008). The Impacts of Performance Measurement on the Quality of Working Life. International Journal of Business Performance Management. Vol. 10, No. 1, pp. 86 - 98.

Uotila, T. (2008). The Use of Future-Oriented Knowledge in Regional Innovation Processes: Research on knowledge generation, transfer and conversion. Acta Universitatis Lappeenrantaensis 318 (Dissertation).

Uotila, T. & Ahlqvist, T. (2008). Tulevaisuustiedon sulauttaminen alueellisiin innovaatioprosesseihin. Kirjassa Harmaakorpi, V. & Melkas, H. (toim.) Innovaatiopolitiikkaa järjestelmien välimaastossa, s. 47 - 58. Acta-sarja nro 200. Suomen Kuntaliitto, Helsinki.

Uotila, T. & Ahlqvist, T. 2008). Linking Technology foresight and regional innovation activities: Network facilitating innovation policy in Lahti region, Finland. European Planning Studies Vol. 16, No. 10, November 2008, pp. 1423-1443.

Uotila, T. & Melkas, H. (2008). Complex knowledge conversion processes and information quality in regional innovation networks. Knowledge and Process Management. Volume 15, Number 4 pp. 224-234 (2008).

Valtonen, J., Pekkola, S., Ukko, J. & Rantanen, H. (2008). Suorituskyky nousuun! Yhteistyössä menestykseen. Opaskirja henkilöstölle. Tykes, Tekes, Helsinki, 13 s. ISBN 978-952-457-409-9. (Full Text - PDF)

Valtonen, J., Pekkola, S., Ukko, J. & Rantanen, H. (2008). Productising expert services of performance management. 13th International Conference on Productivity and Quality Research, Oulu, Finland, 25 - 27 June 2008.

Varamäki, E., Pihkala, T. & Routamaa, V. (2008). Transferring knowledge in small family business successions. In Gupta, Vipin; Levenburg, Nancy; Moore, Lynda; Motwani, Jaideep; and Schwarz, Thomas (2008).( edited). Culturally-sensitive Models of Family Business in Nordic Europe: A Compendium using the GLOBE paradigm. Hyderabad: ICFAI University Press, forthcoming.