Julkaisut 2009

Annala, U. (2009). Organisaation suorituskyvyn mittaamisen haasteet sosiaali- ja perusterveydenhuollossa. Lahden Tiedepäivä 24.11.2009, Lahti.

Annala, U., Ukko, J., Pekkola, S. & Rantanen, H. (2009). Challenges in the design of a performance measurement system for production management: a case study. PMA 2009 Conference – Performance Measurement: Theory and Practice, Dunedin, New Zealand, 14 – 17 April 2009.

Annala, U., Forsman, H., Pekkola, S., Ukko, J. & Rantanen, H. (2009). Designing a performance measurement system for a pioneering public utility company: a case study. 5th Conference on Performance Measurement and Management Control, Nice, France, 23 – 25 September 2009.

Forsman, H. (2009). Small Enterprises as a Source of Recovery. Towards High Innovation Performers in Manufacturing and Service Industries. Paper to be presented in ISPIM Symposium, 6.12. - 9.12.2009, New York.

Forsman, H. (2009). Pienistä yrityksistä elpymisen vetureita. Satunnaisista parannuksista kohti jatkuvaa innovaatioiden virtaa. Esitys Lahden tiedepäivillä 24.11.2009.

Forsman, H. (2009). Fostering Front-End Innovation Process in SMEs. Case Study of SME - Student Team Collaboration. Inter-ICSB Publication [Online]. Washington: International Council of Small Business (ICSB). ISBN 978-0-9819028-1-4. Available at: http://www.icsb.org

Forsman, H. (2009). Balancing Capability Building for Radical and Incremental Innovations. International Journal of Innovation Management, Vol. 13, No. 4, pp. 501-520, ISSN 1363-9196.

Forsman, H. (2009). Improving Innovation Capabilities of Small Enterprises. A Cluster Strategy as a Tool. 2009. International Journal of Innovation Management, Vol. 13, No. 2, pp. 221-243. ISSN 1363-9196, ISSN 1757-5877 (Online).

Forsman, H. 2009. From Occasional Improvements Towards a Flow of Innovations. In Braet, J. (Ed): Proceedings of the 4th European Conference on Entrepreneurship and Innovation, Antwerp, 10. - 11.9.2009. ISBN 978-906638-42-9.

Forsman, H. 2009. Balancing Capability Building for Radical and Incremental Innovations. In Huizingh, K.R.E., Torkkeli, M., Conn, S. & Bitran, I. (Eds.): Proceedings of the ISPIM Future of Innovation Conference, Vienna, 21. - 24.6.2009. ISBN 978-952-214-767-7. 

Forsman, H. 2009. Satunnaisista parannuksista kohti innovaatioiden virtaa. PK-yritykset innovaattoreina. [Online] Lappeenranta University of Technology. ISBN 978-952-214-740-0. Available at: https://oa.doria.fi/bitstream/handle/10024/44558/isbn9789522147400.pdf

Forsman, H. 2009. Linking Innovation and Learning. Student Teams as Innovation Developers of Small Enterprises. A paper presented in the Blended Learning Seminar, 5. - 6.3.2009, University of Helsinki.

Forsman, H. & Annala, U. 2009. Small Enterprises as Innovators. Shift From a Low Performer to a High Performer. Proceedings of the 10th CINet Conference, Continuous Innovation Network, Melbourne, 4. - 8.9.2009. ISBN 978-90-77360-12-5.

Harmaakorpi, V. (2009). Mitä on insinöörin innovaatioasiantuntemus? Uusi Insinööri 8/2009.

Harmaakorpi, V. (2009). Sustainable innovation - what is it? Baltic Rim Economies, Issue no. 1, 27 February 2009.

Harmaakorpi, V. (2009). Jokaisella on yrityksessä kaksi tehtävää. DNA Magazine 1/2009.

Harmaakorpi, V., Furu, P., Takala, M., Tenhunen, M.-L., Westersund, C. & Holm, K. (2009). Turun kauppakorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi. Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja 4/2009. Esa Print Oy, Tampere.

Harmaakorpi, V., Hermans, R. & Uotila, T. (2009). Suomalaisen innovaatiojärjestelmän mosaiikki - alueellisten teemavalintojen tarkastelu. ETLA. Discussion Papers. No 1146, Helsinki.

Hennala, L. & Artima-Sulkinoja, E. (2009). Innovaatiosessiolla uudistetaan sosiaali- ja terveyspalveluja. Sosiaali- ja terveysviesti nro 4, s. 14-15.

Hennala, L. & Melkas, H. (2009). Henkilöstön osallistaminen julkisen sektorin prosessiohjauksen innovatiiviseen kehittämiseen. Työpoliittinen aikakauskirja. Nro 2, sivut 16-34. 

Hennala, L., Pekkarinen, S. & Melkas, H. (2009). Ageing people as innovators in health promotion services. Presented in Masters and Mentors 2009. Meanings and Methods in Older Adults' Sporting Activities, Lahti, Finland. 10. - 11.8.2009.

Hyypiä, M. & Parjanen, S. (2009). Luovuuden kehittäminen organisaatiossa. Työelämän tutkimuslaitos - Arbetsforskning 3/2009, sivut 211-216.

Hyypiä, M. & Pekkola, S. (2009). Interaction challenges of leadership and performance management in the development of network environment. 5th Workshop on Visualising, Measuring and Managing Intangibles and Intellectual Capital, Dresden, Germany, 8 – 9 October 2009. 

Jumpponen, J., Pihkala, T. & Ikävalko, M. (2009). In pressure of the environmental hostility and forced strategic orientation: Russian small business at the corner? Proceedings of the NFF-seminar, 19 - 21 August, Turku, Finland.

Karisto, A. & Melkas, H. (2009). "Innovative devices and measures for restoring health information and preserving memories". Presentation at "Well-being and Innovation: Japanese-Finnish Research Liaison Workshop", Lahti, Finland, 12.8.2009.

Melkas, H. (2009). "Utilization of technology in health and social services: From potholes to innovation opportunities in elderly care". Presentation at the International Workshop on Frontline Innovations in Health & Social Services in Advanced Silver Society. Tohoku Fukushi University, Sendai, Japan, 3.3.2009.

Melkas, H. (2009). "Importance of interdisciplinary fields of ICT and female researchers' support in Finland". Keynote speech. 2nd International Symposium on Female Researcher Promotion and Support in ICT-related Fields. Tsuda college, Tokyo, Japan, 17.10.2009.

Mutanen, A., Raivio, R., Hennala, L. & Pässilä, A. (2009). Asiakkaiden tarinat tukena palvelujen kehittämisessä. Terveys ja Talous, nro 2, sivut 44-46.

Oikarinen, T. & Pässilä, A. (2009). Organisaatioalbumi. Työelämän kehittämissäätiö Tykes. 31 s.

Paalanen, A. & Bergenholtz, C. (2009). Generating innovation possibilities - Exploiting the unexpressed customer knowledge. Paper to be presented in CInet Echancing the innovation environment Conference in Brisbane, 4. - 8.9.2009.

Paalanen, A., Kujansivu, P. & Parjanen, S. (2009). Measuring the effects of an innovation-focused intervention. In the Proceedings of the XX ISPIM Future of Innovation Conference in Vienna, 21. - 24.6.2009.

Parjanen, S. (2009). Building a Common Concept for Health-Promoting Sports in Päijät-Häme Region, Finland. Paper presented in Masters and Mentors 2009. Meanings and Methods in Older Adults' Sporting Activities, Lahti, Finland. 10.-11.8.2009.

Parjanen, S. & Hyypiä, M. (2009). Karikoiden yli paratiisisaarelle! Pelillä moniäänisyyttä organisaation ideointiin, muutoksiin ja tulevaisuuden haasteisiin. Työelämäntutkimuspäivät 4.-6.11.2009, Tampere.

Parjanen, S. & Hyypiä, M. (2009). Leveraging the Creativity and Collaboration in Fragmented SME, a Case Study Approach. In the Proceedings; 2nd International Conference on Entrepreneurship, Innovation and Regional Development - Entrepreneurship and Innovation Crossroads: Triggers, Catalysts and Accelerators for Sustainable Regional Development, 24-25 April, Thessaloniki, Greece.

Parjanen, S. & Kallio, A. (2009). Mikä ihmeen innovaatiokyvykkyys? Lahden Tiedepäivä 24.11.2009, Lahti.

Pekkarinen, S., Hennala, L. & Melkas, H. (2009). Ageing people as innovators in senior service markets. Presented in 9th European Sociological Association Conference, 2-5 September 2009, Lisbon, Portugal.

Pekkola, S. (2009). Suorituskyvyn mittaaminen yritysverkostossa. Lahden Tiedepäivä 24.11.2009, Lahti.

Pekkola, S. & Ukko, J. (2009). Design of a performance measurement system for a service business network: case study of a well-being network. PMA 2009 Conference – Performance Measurement: Theory and Practice, Dunedin, New Zealand, 14 – 17 April 2009.

Pekkola, S., Ukko, J. & Annala, U. (2009). Designing a performance measurement system for a franchising network. 5th Conference on Performance Measurement and Management Control, Nice, France, 23 – 25 September 2009.

Pihkala, T., Ruskovaara, E., Seikkula-Leino, J. & Pihkala, J. (2009). Yrittäjyyskasvatus monikerroksisena ilmiönä - yrittäjyyskasvatuksen ohjausjärjestelmä. Yrittäjyyskasvatuspäivät 1.-2.10.2009 Jyväskylä.

Pihkala, T., Ruskovaara, E., Seikkula-Leino, J. & Pihkala, J. (2009). Entrepreneurship education as a multilayered phenomenon - the steering system of entrepreneurship education. Paper presented at the ESU 2009-conference. 8 - 13th September 2009, Benevento, Italy.

Pässilä, A., Oikarinen, T., Parjanen, S. & Partanen, M. (2009). Bridging the Patient and the Dental Professionals through Metaphors, Interpretation and Forum Theatre. Paper presented in SCOC 2009: The Bridge, Copenhagen and Malmö, 11-12 July 2009.

Raappana, A. & Melkas, H. (2009). Teknologian hallittu käyttö vanhuspalveluissa: opas teknologiapäätösten ja teknologian käytön tueksi/ Helhetssyn vid användning av teknologi inom äldreomsorgen: handbok till stöd för teknologibeslut och användning av teknologi. (Kaksikielinen). LUT Lahti School of Innovaton, Lahti, 2009. (Myös sähköinen julkaisu).

Rautiainen, M., Pihkala, T. & Ikävalko, M. (2009). Family business in family ownership portfolio. Paper presented at the 5th workshop on family firms management research, EIASM, Hasselt, Netherlands.

Rusila, P., Rantanen, H. & Ukko, J. (2009). Päijät-Hämeen tuottavuusohjelma 2: mittariston laatiminen sosiaali- ja perusterveydenhuollon toimialalle. Päijät-Hämeen liitto A179*2009. 26 s. ISBN 978-951-637-178-1, ISSN 1237-6507.

Salminen, J. (2009). A Tool for Collective Idea Evaluation. Esitelty posterina AAL Forum 09 Young researchers workshopissa. Wien 29.9. - 1.10.2009.

Salminen, J. (2009). Ideat järjestykseen kollektiivisen älykkyyden avulla. Lahden Tiedepäivä 24.11.2009, Lahti.

Suomala, P., Kanniainen, J., Koskinen, P., Lönnqvist, A., Pekkola, S., Ukko, J., Varila, M. & Vuolle, M. (2009). T&k hankkeen arvoon vaikuttavat tekijät. Tekesin katsaus 248/2009, Tekes, Helsinki, 106 s. ISSN 1797-7339. ISBN 978-952-457-466-2. http://www.tekes.fi/julkaisut/T_k_hankkeen_arvo.pdf

Suomala, P., Kanniainen, J., Lönnqvist, A., Pekkola, S. & Ukko, J. (2009). The challenge of R&D project valuation: capabilities in estimating financial impacts, intellectual capital and life cycles. 16th International Product Development Management Conference, Twente, the Netherlands, 7 – 9 June 2009.

Ukko, J. (2009). Managing through measurement: A framework for successful operative level performance measurement. Acta Universitatis Lappeenrantaensis 348, Lappeenranta University of Technology. ISBN 978-952-214-794-3. (Dissertation) http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-214-795-0

Ukko, J., Suomala, P. & Pekkola, S. (2009). The role of management systems in product development project valuation. 5th Conference on Performance Measurement and Management Control, Nice, France, 23 – 25 September 2009.

Ukko. J. (2009). How to manage performance by utilising the factors behind successful operative level performance measurement: a framework. PMA 2009 Conference – Performance Measurement: Theory and Practice, Dunedin, New Zealand, 14 – 17 April 2009. 

Ukko, J., Karhu, J. & Pekkola, S. (2009). Employees satisfied with performance measurement and rewards: is it even possible?. International Journal of Business Excellence. Vol. 2, No. 1, pp. 1-15.

Ukko, J., Pekkola, S. & Rantanen, H. (2009). A framework to support performance measurement at the operative level of an organisation. International Journal of Business Performance Management. Vol. 11, No. 4, pp. 313-335.

Uotila, T. & Ahlqvist, T. (2009). The Role of Intermediary organizations in supporting Regional innovation activities: Lessons learned from regional foresight process. paper presented at Nordic Geographers Meeting, 8-11 June 2009, Turku, Finland.

Uotila, T. (2009). Challenges and new directions for Finnish innovation policy. Baltic Rim Economies, Issue No. 5, 30 October 2009.