2010

Forsman, H. (2010). Linking Innovation and Learning. Student Teams as Innovation Developers of Small Enterprises. In book: Joutsenvirta, T. & Myyry, L. (Eds.), Blended Learning in Finland, pp. 180-198, University of Helsinki, Faculty of Social Sciences. ISBN 978-952-10-5943-8. Available at: http://www.helsinki.fi/valtiotieteellinen/julkaisut/blended_learning_Finland.pdf 

Forsman, H. (2010). Kasvu ei ole pienyrityksen tärkein tavoite. Helsingin Sanomat, Vieraskynä, 27.2.2010. ISSN 0355-2047. Available at: http:// www.hs.fi/paakirjoitus/artikkeli/Kasvu+ei+ole+pienyrityksen+t%C3%A4rkein+tavoite/HS20100227SI1MA01q49.

Forsman, H. & Rantanen, H. (2010). The Relationship Between Innovation Capacity and Developed Innovation Types in Small Enterprises. Proceedings of the ICSB World Conference, Cincinnati, Ohio, 24.-27.6.2010.

Forsman, H. & Temel, S. (2010). Networking as an Accelerator of Innovations in Small Enterprises. Fact or Fiction? Proceedings of the XXI ISPIM Conference "The Dynamics of Innovation", Bilbao, 6. - 9.6.2010.

Harmaakorpi, V. (2010). Käytäntölähtöinen innovaatiotoiminta ja yleinen kyky rakentaa mahdollisia maailmoja. In Työn tuuli 1/2010 - Vihreä kilpailukyky - inhimillinen vallankumous, pp. 52-57. Henkilöstöjohdon ryhmä - Henry ry. Helsinki

Harmaakorpi, V. (2010). Yleinen kyky rakentaa mahdollisia maailmoja terveyssektorilla. Pro terveys 3/2010. pp. 4-5.

Harmaakorpi, V. (2010). Innovatiivisuus ja luovuus esiin organisaatiossa. Kuntatyö kunnossa –uutiskirje 1/2010. Available at  http://www.keva.fi/Table_pict/cid3/Info_txt/id4247/harmaakorpi_2010_01.pdf

Harmaakorpi, V. (2010). The 'Regional Development Platform Method' as a Tool for Innovation Policy. In Eriksson A. (ed.) The Matrix – Post Cluster Innovation Policy, pp. 23 – 34. Vinnova report 2010:10. Stockholm, Sweden. Available at http://www.vinnova.se/en/Publications/Products/The-Matrix/.

Harmaakorpi, V. (2010). Käytäntölähtöisen innovaatiotoiminnan rooli alueiden kehittämisessä. In Trendejä ja visioita 2010-luvun aluekehityksessä. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 18/20. Edita Publishing Oy, Helsinki.

Harmaakorpi, V., Hermans, R. & Uotila, T. (2010). Suomalaisen innovaatiojärjestelmän mosaiikki. Markkinoilta ennakoidut alueelliset teemavalinnat. Taloustieto Oy. ETLA B241. ISBN 978-628-494-4. ISSN 0356-7443. Yliopistopaino, Helsinki.

Harmaakorpi, V., Myllykangas, P. & Rauhala, P. (2010). Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan arviointiraportti. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä 43. Seinäjoki.

Harmaakorpi, V. & Uotila, T. (2010). Practice-based innovation and related variety: new elements in innovation policy. Paper presented at Norsa 2010 conference, 21 - 23 June 2010. Seinäjoki, Finland.

Harmokivi-Saloranta, P. & Parjanen, S. (2010). Promoting health related sport by using Living Lab. Paper presented in CISSC2010 14th Commonwealth International Sports Science Congress, Delhi NCR, India, 27th - 30th September 2010. Abstract published in The Journal of Sport and Exercise Medicine 2010, Vol. 44, Supplement I, p. 75.

Hennala, L. (2010). Wanhan Herran hyvinvointikonseptin ideointi uusin kujein. Kirjassa Hyvinvointipalvelut 2.0. Tulevaa ennakoiden, menneestä ammentaen. Toim. Makkula, S, & Mäkinen, S. & Huhta, E. Sarja C, osa 64. Lahden ammattikorkeakoulu. Tampereen Yliopistopaino OY – Juventes Print, Tampere.

Hennala, L. & Melkas, H. (2010). Surffailua, taiji-voimistelua ja karjalanpiirakoita - ikäihmisten monitahoinen ääni hyvinvointipalvelujen innovaatiotoiminnan voimavarana. Gerontologia 3/2010, s. 231-248.

Hyypiä, M., Oikarinen, T. & Parjanen, S. (2010): Co-creating network level innovation processes with transformational leadership. Paper presented at the 10th EURAM conference: Back to the future, 19th- 22th  May 2010, Rome, Italy.  

Ikäheimonen, T., Pihkala, T. & Ikävalko, M. (2010). The evolution of the family business board - a case study. Proceedings of the IFERA conference, 5-8 July, Lancaster, UK.

Ikävalko, M., Pihkala, T. & Kraus S. (2010). The role of owner-managers' psychological ownership in SME strategic behaviour. Journal of Small Business and Entrepreneurship. 23 (3), 461-480.

Kallio, A. and Bergenholtz, C. (forthcoming) 'Generating innovation opportunities - Exploring and absorbing customer knowledge', International Journal of Technology Management. ISSN (Print): 0267-5730.
 

Kallio, A., Harmaakorpi, V. & Pihkala, T. (2010). Absorptive Capacity and Social Capital in Regional Innovation Systems: The Case of the Lahti Region in Finland. Urban Studies, Vol. 47, No. 2, pp. 303-319. Print ISSN: 0043-0980.

Kallio, A., Harmaakorpi, V. & Pässilä, A. (2010). Ammatillisen aikuiskoulutuksen arviointi ja kehittäminen innovaationäkökulmasta. Raportti, Aike Oy. http://www.aike.fi/fin/hankkeet/ketju/

Kallio, A., Hyypiä, M., Oikarinen, T., Pässilä, A. & Parjanen, S. (2010). Developing organisation´s innovation capability with playfulness in a game-like environment. Proceedings of the 11th International CInet Conference in Zürich, 5.-7.9.2010. ISBN-978-90-77360-13-2.

Karisto, A. Melkas, H., Kempas, K. & Salminen, J. (2010). "Sticks – Innovative Devices and Concepts for Health Promotion and Memory Support". Aaliance Conference, Malaga, Spain 11.–12.3.2010.

Konsti-Laakso, S., Pihkala,T. & Linna, S. (2010) Enabling Business Networking within Suburban Development. Paper presented in 50th Anniversary European Congress of the Regional Science Association International, 19-23 August 2010, Jonkoping, Sweden.

Konsti-Laakso, S. & Salminen J.(2010) Developing Methodology for Supporting SME´s product development. Paper presented in 16th International Conference on Concurrent Enterprising 21-23 June 2010 Lugano Switzerland.

Linna, P., Melkas, H. & Hennala, L. (2010). Designing and implementing regonal innovation policy in the public sector: tools for triggering organisational process innovation. International Journal of Innovation and Regional Development (IJIRD), Vol. 2, No. 4.

Linna, P., Pekkola, S. Ukko, J. & Melkas, H. (2010). Defining and measuring productivity in the public sector: managerial perceptions, International Journal of Public Sector Management, Vol. 23, No 5, pp. 479-499. ISSN 0951-3558.

Linnanen, L., Harmaakorpi, V. & Auvinen, K. (2010). Innovaatiojärjestelmämme ei tue cleantech-alan kasvua. Kauppalehti, Debatti 1.6.2010.

Melkas, H. (2010). Informational ecology and care workers: Safety alarm systems in Finnish elderly-care organizations. Work: A Journal of Prevention, Assessment and Rehabilitation, Vol. 37, No. 1, pp. 87-97.

Melkas, H., Uotila, T. & Kallio, A. (2010). Information Quality and Absorptive Capacity in Service and Product Innovation Processes. Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge and Management. Vol. 5, pp. 357-374.ISSN: online 1555-1237.

Oikarinen, T., Hyypiä,M. & Pihkala, T. (2010). The role of HRM in Networking SMEs. International Journal of Entrepreneurical Venturing 2, 1, 72-87.

Oikarinen, T. & Pihkala, T. (2010). Monenlaista osaamisen johtamista. Kirjassa Timo-Pekka Uotila (toim.) Ikkunoita osaamisen johtamisen systeemiseen kokonaisuuteen. Vaasan yliopiston julkaisuja - Tutkimuksia 293. ISBN 978-952-476-313-4. ISSN 0788-6667.

Parjanen, S. & Harmaakorpi, V. (2010). Lahti Wellbeing Weeks. Systeemisen innovaation tapahtumakokonaisuus. Päijät-Hämeen liitto A 180, Lahti.

Parjanen, S., Harmaakorpi, V. & Frantsi, T. (2010). Collective Creativity and Brokerage Functions in Heavily Cross-Disciplined Innovation Processes. Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge and Management, Volume 5, pages 1-21.

Pekkarinen, S. & Melkas, H. (2010): Safety Alarm Systems and Related Services: From potholes to innovation opportunities. International Journal of Service Science, Management, Engineering, and Technology 1(4), pp. 53-70.

Pekkola, S. (2010). Aktivoiva opetus kurssin elävöittäjänä: Suorituskyvyn menestyksellinen ohjaaminen -kurssin kehittäminen. Oppiva opettaja 9, Yliopistopedagogisen koulutuksen 2009-2010 opetuksen kehittämishankkeet, Hallinnon julkaisuja 179, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Lappeenranta, ss. 116-125. ISBN 978-952-214975-6 (PDF); ISSN 0782-3770.

Pekkola, S., Niemi, P. & Ukko, J. (2010). Performance management practices and adoption management techniques: The results of a case study on a franchising network. 6th Annual International Conference,Through Crisis Reflection to Performance Enhancement, University of Economics, Prague, Czech, 15 - 17 September 2010. ISBN 978-80-245-1690-5.

Pekkola, S. & Ukko, J. (2010). Measuring performance in networked organizations: Case Study from Franchising Networks. 16th World Productivity Congress and European Productivity Conference, Antalya, Turkey,  2 - 5 November 2010.

Pihkala, T., Ruskovaara, E., Seikkula-Leino, J. & Pihkala, J.(2010. Yrittäjyyskasvatus monikerroksisena ilmiönä - kohti yrittäjyyskasvatuksen ohjausjärjestelmää. Kirjassa Ulla Hytti, Jarna Heinonen ja Anne Tiikkala (toim.) Yrittäjämäinen oppiminen tavoitteita, tomintaa ja tuloksia. Ss. 12-31. Tulossa.

Pihkala, T. & Oikarinen. T. (2010). Liiketoimintastrategian ja osaamisen johtamisen yhteyttä rakentamassa - casetutkimus prosessiteollisuudesta. Kirjassa Timo-Pekka Uotila (toim.) Ikkunoita osaamisen johtamisen systeemiseen kokonaisuuteen. Vaasan yliopiston julkaisuja - Tutkimuksia 293. ISBN 98-952-476-313-4. ISSN 0788-6667.

Pässilä, A., Aula, P. & Mellanen, L. (2010). Innovation as Communication: Visualizing Tacit Knowledge to Nourish Innovations in Organizations. SCOS - Standing Conference on Organizational Symbolism. Lille, France , 7.-10. July 2010.

Pässilä, A., Kallio, A., Oikarinen, T. & Harmaakorpi, V. (2010). Mapping organisational innovation pedagogy: Case Finnish association for vocational adult education and training. Proceedings of the 11th International CInet Conference in Zürich, 5.-7.9.2010. ISBN-978-90-77360-13-2.

Pässilä, A. & Oikarinen, T. (2010). Facilitating Innovation through Theatre-based Learning Conference OLKC 2010, Boston, 3.-6.6.2010.

Rautiainen, M., Pihkala, T. & Ikävalko, M. (2010). Family Portfolio Entrepreneurship - An Open system Perspective. Paper presented at the ISBE 2010 Conference, 2-4 November, London, England.

Rautiainen, M., Pihkala, T. & Ikävalko, M. (2010). Family business in family ownership portfolios. International Journal of Entrepreneurial Venturing, Vol. 1, no. 4. pp. 398-413.

Ruskovaara, E., Pihkala, T., Rytkölä, T. & Seikkula-Leino, J. (2010). Entrepreneurship Education Practices - Results from the Pilot Data. ISBE 2010 Conference, 2-4 November, London.

Ruskovaara, E., Pihkala, T., Rytkölä, T. & Seikkula-Leino, J. (2010). Opettajien hyödyntämät opetusmenetelmät, työtavat ja käytännöt yrittäjyyskasvatuksessa. Yrittäjyyskasvatuksen tutkijapäivät 29.9. - 1.10.2010.

Ruskovaara, E., Pihkala, T., Rytkölä, T. & Seikkula-Leino, J. (2010). Studying Teachers' Teaching Methods and Working Approaches in Entrepreneurship Education. Proceedings of the ESU Conference 2010 on entrepreneurship. 22-28 August, Tartu, Estonia.

Salminen, J. (2010). Saving Wellbeing: Project plan for improving communication in health care sector with simple technologies. (poster) Young Researcher's workshop, 2nd AAL Forum 2010, Odense, Denmark.

Salminen J. & Konsti-Laakso, S. (2010). Facilitating User-Driven Innovation through Living Lab. Paper  presented at the 16th International Conference on Concurrent Enterprising 21-23 June 2010 Lugano Switzerland.

Salminen, J. & Konsti-Laakso, S. (2010). Collaborative Methods in Lahti Living Lab. Living Labs Summer School, 25-27 August 2010, Paris, France.

Salminen, J., Mäkimattila, M. & Saunila, M. (2010). Collaborative Method for Developing Practice-Based Innovation Processes. Open Innovation Research Seminar, 23 August 2010, Kouvola, Finland.

Saunila, M. & Ukko, J. (2010). Construction and validation of a survey tool for the evaluation of innovation capability. 6th Annual International Conference,Through Crisis Reflection to Performance Enhancement, University of Economics, Prague, Czech, 15 - 17 September 2010. ISBN 978-80-245-1690-5.

Ukko, J. (2010). A framework for successful operative level performance measurement. In: A. Tavidze (Eds.), Progress in Economics Research, Vol. 16,  1st Quarter, Nova Science Publishers, New York, pp. 1-34. ISBN 978-1-60741-667-8 (hardcover); ISBN 978-1-61122-437-5 (ebook).

Ukko, J. (2010). Opetuksen linjakkuuden parantaminen suorituskyvyn johtamisen näkökulmat -opintojaksolla. Oppiva opettaja 9, Yliopistopedagogisen koulutuksen 2009-2010 opetuksen kehittämishankkeet, Hallinnon julkaisuja 179, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Lappeenranta, ss. 104-115. ISBN 978-952-214975-6 (PDF); ISSN 0782-3770.

Ukko, J., Saunila, M., Rusila, P. & Rantanen, H. (2010). Performance measurement system for the basic social and healt care sector: Evidence from Finland. 16th World Productivity Congress and European Productivity Conference, Antalya, Turkey,  2 - 5 November 2010.

Uotila, T-P., Viitala, R. & Pihkala, T. (2010). Johdanto. Kirjassa Ikkunoita osaamisen johtamisen systeemiseen kokonaisuuteen. Timo-Pekka Uotila (Toim.), Vaasan yliopiston julkaisuja - Tutkimuksia 293. ISBN 978-952-476-313-4. ISSN 9788-6667.