2011

Carleton, T., Tahvanainen, A-J. & Patana, A-S. (2011). The Perceived Value of Management Training in Innovation - An Explorative Study. The 4th ISPIM Innovation Symposium, Managing innovation for sustained productivity: Creating Advantage and Resilience, 29 November - 02 December, 2011, Wellington, New Zealand.

Dalziel, M. & Parjanen, S. (2011). Measuring the Impact of Innovation Intermediaries. An Assessment of the Impact of UCLA´s Global Access Program. Presented in DRUID Conference, 15th - 17th June, Copenhagen, Denmark.

Forsman, H. & Annala, U. (2011). Small Enterprises as Innovators. The Shift from a Low Performer to a High Performer. International Journal of Technology Management, ISSN 1741-5276. Vol. 56, No. 1/2.

Forsman, H. (2011). Innovation Capacity and Innovation Development in Small Enterprises. A Comparison Between Manufacturing and Service Sectors. Research Policy, Vol. 40, No. 5, pp. 739-750.

Forsman, H. & Rantanen, H. (2011). Editorial: Measuring the Impact of Service Innovations. The Special Issue of the International Journal of Services Technology and Management, Vol. 16, Nos. 3/4, pp. 223-228.

Forsman, H. & Rantanen, H. (2011). Small Manufacturing and Service Enterprises as Innovators. A Comparison by Size. The European Journal of Innovation Management, Vol. 14, No. 1, pp. 27-50. http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=1460-1060&volume=14&issues=1&articleid=1896637&shoe=abstract

Harmaakorpi, V. (2011). Insinöörit ja asiantuntemus. Innovaatio ja teollisuusoikeus. Tekniikka & Talous -lehden opasliite 10.6.2011.

Harmaakorpi, V. & Aula, P. (2011). Läpimurtojen teko vaatii luovaa hulluutta. Helsingin Sanomat, vieraskynä 13.12.2011.

Harmaakorpi, V. & Hurri, V. (2011). Vuoden 2009 veteraanien MM-kilpailujen näkyvyys. Millaista se oli ja miten se tehtiin? In Viiru et al. (ed.) Erilainen tapa vanheta. Suomen Veteraaniurheiluliiton 40-vuotisjuhlakirja, pp. 187-192.

Harmaakorpi, V., Tura, T. & Melkas, H. (2011). Regional Innovation Platforms. In Boschma, R., Cooke, P., Toedtling, F. & Martin, R. (eds): Handbook on Regional Innovation and Growth. Edward Elgar.

Harmokivi-Saloranta, P. & Parjanen, S. (2011). Terveysliikkujan ääni - hankkeen toteutus monialaisena opiskelija- ja asiantuntijaverkostona. Innovations for Competence Management -konferenssiin, 19. - 20.5.2011, Lahti.

Hennala, L. (2011). Kuulla vai kuunnella - käyttäjää osallistavan palveluinnovoinnin lähestymistavan toteuttamisen haasteita julkisella sektorilla. Acta Universitatis Lappeenrantaensis 453. Lappeenranta University of Technology, Lahti. ISBN 978-952-265-137-2. ISBN 978-952-265-138-9 (pdf). ISSN 1456-4491. (Dissertation).

Hennala, L., Melkas, H. & Pekkarinen, S. (2011). Customers as Innovators in senior service markets: An examination of innovation potential and characteristics. International Journal of Service Science, Management, Engineering and Technology, 2(1), 30-51, January-March 2011.

Hennala, L., Parjanen, S. & Uotila, T. (2011). Challenges of multi-actor involvement in the public sector front-end innovation processes. Constructing an open innovation model for developing well-being services. European Journal of Innovation Management. Vol. 14, No. 3, pp. 364-387.

Hyypiä, M. & Oikarinen, T. (2011). Developing leadership for organizational innovation processes in the complex environment. Presented at the 4th ISPIM Innovation Symposium, Managing innovation for sustained productivity: Creating Advantage and Resilience, in Wellington, New Zealand, 29.11. - 2.12.2011.

Hyypiä, M. & Pekkola, S. (2011). Interaction challenges in leadership and performance management in developing a network environment. Journal of Advances in Management Research, Vol 8 lss: 1, pp. 85-98.

Ikäheimonen, T., Pihkala, T. & Ikävalko, M. (2011). Supportive tasks of the board of directors in family business succession. Proceedings of the ICSB-conference, Stockholm, 15-18 June.

Ikäheimonen, T., Pihkala, T. & Ikävalko, M. (2011). Various agent -principal -relationships in family businesses. Paper presented at the IFERA Sicily 2011: 11th Annual World Family Business Research Conference, 28 June - 1 July 2011.

Jääskeläinen, A., Laihonen, H., Lönnqvist, A., Palvalin, M., Sillanpää, V., Pekkola., S. & Ukko, J. (2011). Analytical framework for assessing performance measurement practices in service operations, IFKAD 2011, Tampere, Finland, 15 - 17 June 2011.

Kallio, A. & Bergenholtz, C. (2011). 'Generating innovation opportunities - Exploring and absorbing customer knowledge', International Journal of Technology Management. Vol.56, Nos. 2/3/4, pp. 172-187. ISSN (Print): 026-5730.

Kallio, A. & Hyypiä, M. (2011). The role of transformational leadership in enhancing organisational absorptive capacity. Presented in The 10th International Research Conference on Quality, Innovation & Knowledge Management (QIK), 15-18 February, Kuala Lumpur, Malaysia.

Kallio, A. & Hyypiä, M. (2011). Facilitating team members in an organization to take responsibility of change for innovation: The role of action researcher. Presented in The 10th International Research Conference on Quality, Innovation & Knowledge Management (QIK), 15-18 February, Kuala Lumpur, Malaysia.

Kallio, A. & Konsti-Laakso, S. (2011). An employee-driven organisational innovation system - Experiences from Innovation Catcher. 11th International CInet Conference in Aarhus, 11-13.9.2011.

Konsti-Laakso, S. & Metsäranta, S. (2011). Unelmien bussireitit - kuinka verkossa voidaan vaikuttaa. Teoksessa: Stjernvall-Järvi, B., Niskanen, R., Oksa, J. & Marjomäki, V. (toim.) Kansalaistahtoa ja vaikuttamista (s. 158-165). Päijät-Hämeen tutkimusseuran vuosikirja. Aldus Oy, Lahti.

Konsti-Laakso, S. & Pihkala, T. (2011). Lähiöiden innovaatioita etsimässä. A&R Asu ja rakenna 5-6/2011.

Kuosmanen, P., Pekkarinen, S. & Karisto, A. (2011) Tikuista asiaa - innovatiivista geronteknologiaa Päijät-Hämeessä. Vanhustyö 6/2011, s. 15-16.

Mahy, I. & Pässilä,A. (2011). Opening the Tide Gate to Practice-based Innovation. Paper presented in OLKC 2011, Hull, England.

Melkas, H. (2011). Effective Gerontechnology Use in Elderly Care Work: From Potholes to Innovation Opportunities. In Kohlbacher, Florian & Herstat, Cornelius (eds.), The Silver Market Phenomenon: Marketing and Innovation in the Aging Society, Second edition, p. 435-449, Springer, Berlin & Heidelberg.

Mäkimattila, M. (2011). Rocket-hanke.  In Tenhunen, L. & Niittymäki, S. (toim.) Rocket-hanke, väliraportti 1. ISBN 978-951-784-538-0. HAMK:n julkaisuja 1/2011.

Nisula, A-M., Kianto, A., Kallio, A. & Oikarinen, T. (2011). Fostering team creativity and innovativeness with playfulness: A two study of improvisation and serious play. 11th International CInet Conference in Aarhus, 11-13.9.2011.

Oikarinen, T., Kallio, A. & Pässilä, A. (2011). Shared leadership for innovation through interactive and interpretive discourse. Transcending boundaries for successful Continuous Innovation, CINet PDW workshop in 2011 annual meeting of Academy of Management West Meets East: Enlightening, Balancing and Transcending, San Antonio, Texas, August 12-16.

Oikarinen, T., Pässilä, A. & Hong, J. (2011). Dramatizing as a learning facilitator for practice-based innovation in networks. Proceedings of 7th International Conference on Researching Work and Learning, 4-7 Dec, Shanghai, China.

Oikarinen, T., Pässilä, A. & Kallio, A. (2011). Navigating in analytical and interpretative rip-tides of practice-based innovation: a participative action research study. Proceedings of OLKC 2011, 12-14 April, Hull, England.

Oikarinen, T., Pässilä, A. & Konsti-Laakso, S. (2011). Aesthetic Understanding as a Part of Participatory Innovation and Learning. In Buur, J. (ed.) PINC 2011: Participatory Innovation Conference Proceedings, ISBN 978-87-991686-9-9.

Parjanen, S. (2011). Supporting creativity by Brokerage Functions in Practice-based Innovation Activities. Presented in EURAM Conference, 1st - 4th June, Tallinn, Estonia.

Parjanen, S., Harmaakorpi, V. & Kari, K. (2011). The Aesthetic Challenge. In Morgan N., Pritchard, A. & Pride, N. (eds.) Destination Brands. Managing Place Reputation. Third edition. Elsevier.

Parjanen, S., Hyypiä, M. & Oikarinen, T. (2011). Brokerage Functions in Network Level Innovation Processes. In the Conference Proceedings of OLKC 2011 - Making Waves, 12th - 14th April, Hull, England.

Parjanen, S., Melkas, H. & Uotila, T. (2011). Distances, knowledge brokerage and absorptive capacity in enhancing regional innovativeness: A qualitative case study of Lahti region, Finland. European Planning Studies. Vol. 19, No. 6. pp. 921-948. ISSN 0965-4313.

Passila, H. (2011). Opinnäytetyön ohjaajan hyvät käytänteet. Teoksessa: Laurinolli, K. (toim.) Jaa ohjausta, vai? Opinnäytetyön ohjauksen käytäntöjä tekniikan alan yliopstoissa ja ammattikorkeakouluissa (s. 37-38). Aalto yliopiston julkaisusarjat Tiede + Teknologia 2/2011. Aalto yliopisto Aalto Pro.

Passila, H. (2011). Testaa, millainen opinnäytetyön ohjaaja olet! Teoksessa: Myller, E. (toim.) Oppaiden opas - Vinkkejä opetukseen opintopolun eri vaiheissa (s. 108-109). Aalto yliopiston julkaisusarja, Tiede + Teknologia 14/2011. Aalto yliopisto Aalto Pro.

Passila, H. (2011). Dippa-Mappi - ohjausta verkossa. Teoksessa: Laurinolli, K. (toim.) Jaa ohjausta - vai? Opinnäytetyön ohjauksen käytäntöjä tekniikan alan yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa (s. 13-14). Aalto yliopiston julkaisusarjat Tiede + Teknologia 2/2011. Aalto yliopisto Aalto Pro.

Passila, H. & Manninen, K. (2011). Joustavat opiskelumahdollisuudet. Teoksessa: Myller, E. (toim.) Oppaiden opas - Vinkkejä opetukseen opintopolun eri vaiheissa (s. 66-70). Aalto yliopiston julkaisusarja, Tiede- ja teknologia 14/2011. Aalto yliopisto Aalto Pro.

Pekkarinen, S. (2011). Innovations of ageing and societal transition. Dynamics of change of the socio-technical regime of ageing. Acta Universitas Lappeenrantaensis 423, Lappeenranta University of Technology, Lahti (dissertation).

Pekkarinen, S., Hennala, L., Harmaakorpi, V. & Tura, T. (2011). Clashes as Potential for Innovation in Public Service Sector Reform. International Journal of Public Sector Management. Vol. 24 No. 6, pp. 507-532.

Pekkola, S. & Ukko, J. (2011). Measuring performance in networked organizations: case study from franchising networks. Management Services, Vol. 55, No. 2, pp. 14-23. ISSN 0-307-6768.

Pekkola, S. & Ukko, J. (2011). Exploring added value through the service process: a comparative multiple case study, IFKAD 2011, Tampere, Finland, 15 - 17 June 2011.

Pekkola, S. & Ukko, J. (2011). Managing a network by utilizing holistic performance measurement. 6th Conference on Performance Measurement and Management Control, Nice, France, 7-9 September 2011.

Peltonen, H. & Pihkala, T. (2011). Non-entrepreneurial Women´s Attitudes and Motivations toward Entrepreneurship. Paper presented at the 1st Nordic Winter Conference of NR-RSA Regions: Sustainability, Growth and Policy, March 30th - April, 1st, 2011, Hemavan, Sweden.

Pihkala, T. & Harmaakorpi, V. (2011). (Guest Editors). Corporate Entrepreneurship and front end innovation. International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management. Volume 14, Number 1.

Pihkala, T. & Harmaakorpi, V. (2011). Introduction for the Special issue on Corporate entrepreneurship and front-end innovation. Guest editors Timo Pihkala and Vesa Harmaakorpi. International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management. Vol. 14, No. 1, pp. 1-5.

Pihkala, T. & Ruskovaara, E. (2011). Yrittäjyyskasvatusjärjestelmä opettajan tukena. Yrittäjyyskasvatus perus- ja toisella asteella - näkökulmia pedagogiikan kehttämiseen. p. 43-58. ISBN 978-952-5853-21-6 (nid.) 978-952-5853-22-3 (pdf), Kerhokeskus - koulutyön tuki ry, Helsinki.

Pihkala, T., Ruskovaara, E., Rytkölä, T & Seikkula-Leino, J. (2011). Entrepreneurship Education in a Classroom - What´s about Entrepreneurship there? 8th ESU Conference on entrepreneurship, September 12th-17th 2011, Seville, Spain, p. 22, ISBN 9778-84-694-7290-3 DL: SE-6456-2011.

Pihkala, T., Ruskovaara, E., Seikkula-Leino, J. & Pihkala, J. (2011). Yrittäjyyskasvatus monikerroksisena ilmiönä - kohti yrittäjyyskasvatuksen ohjausjärjestelmää. Kirjassa Ulla Hytti, Jarna Heinonen ja Anne Tiikkala (toim.) Yrittäjämäinen oppiminen: tavoitteita, toimintaa ja tuloksia. Ss. 12-31.
 
Pihkala, T., Ruskovaara, E., Seikkula-Leino, J. & Rytkölä, T. (2011). Entrepreneurship education - what is really happening in class rooms? Yrittäjyyskasvatuspäivät, 6-7.10.2011 Lappeenranta. ISBN 978-952-265-139-6.

Pässilä, A. (2011). Organisaatioteatteri - näkyväksi tekemistä ja vyyhdin purkamista. Anu-Liisa Rönkä, Ilkka Kuhanen, Mnna Liski, Saara Niemeläinen ja Päivi Rantala (toim.) Taide käy työssä Taidelähtöisiä menetelmiä työyhteisöissä. Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarja. http://www.taikahanke.fi/binary/file/-/id/fid/554

Pässilä, A., Harmaakorpi, V., Kallio, A. & Konsti-Laakso,S. (2011). Taitava ammattilainen ei ole vain taitava työn suorittaja, vaan myös taitava työn kehittäjä. Loppuraportti. Aike Oy. http://www.dynamo.amke.fi/download/attachments/1868681/Ammatillinen+aikuis
koulutus+ja+k%C3%A4yt%C3%A4nt%C3%B6l%C3%A4ht%C3%B6inen+innovaatiotoiminta.pdf?version=1&modificationDate=1306485383267


Pässilä, A., Kallio, A, Oikarinen, T. & Harmaakorpi, V. (2011). Practice-based innovation pedagogy: Learning in the middle of action. Conference paper presented at OLKC 2011, April 12-14, Hull, England.

Pässilä, A., Oikarinen,T. & Harmaakorpi, v. (2011). Interpretative dimension of innovation: ´Collective voicing`. Conference paper presented at OLKC 2011, April 12-14, Hull, England.

Pässilä, A., Oikarinen, T. & Kallio, A. (2011). Stimulating innovation skills - processing dialogue by storytelling. 11th International CInet Conference in Aarhus, 11-13.9.2011.

Pässilä A., Oikarinen, T. & Konsti-Laakso, S. (2011). Narrative: Hammaspeikko - Tooth Troll 1 research video. In Buur, J (ed.) PINC 2011: Participatory Innovation Conference Proceedings. ISBN 978-87-991686-9-9.

Pätynen, E. & Passila, H. (2011). Opinnäytetyönantajat ovat tyytyväisiä opiskelijoiden asiaosaamiseen. Teoksessa: Laurinolli, K. (toim.) jaa ohjausta, vai? Opinnäytetyön ohjauksen käytäntöjä tekniikan alan yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa (s. 34-36). Aalto yliopiston julkaisusarjat Tiede + Teknologia 2/2011. Aalto yliopisto Aalto Pro.

Rautiainen, M., Pihkala, T. & Ikävalko (2011). Studying Family Business Portfolios - Methodological considerations. Paper presented at the EIASM 2011 Family business Management seminar, Witten, Germany 27.-29.5.2011.

Rautiainen, M., Pihkala, T. & Ikävalko, M. (2011). Family business development and personal entrepreneurial behaviour; A longitudinal family business case analysis. Paper presented at the 2011 IFERA-conference, Sicily 28 June - 1 July.

Ruskovaara, E., Pihkala, T., Rytkölä, T. & Seikkula-Leino, J. (2011). Entrepreneursip in Entrepreneurship Education - Practices in Finnish Basic and Secondary Education Level. The 56th ICSB-conference, Stockholm, June 15-18.

Ruskovaara, E. & Pihkala, T. (2011). Entrepreneurship education - Practices i Finnsh Basic and Secondary Education Level, ICSB-conference, Stockholm, Sweden, 15-18 June, 2011.

Ruskovaara, E. & Pihkala, T. (2011). Entrepreneurship education in the classroom - the perspective of the average teacher. Paper presented at the 8th ESU-conference, Seville, Spain, September 12-16.

Ruskovaara, E., Pihkala, T., Seikkula-Leino, J. (2011). Proposing a model og a supporting system of  Entrepreneurship education. Paper presented at the ISBE-conference, 9-10 November 2011, Sheffield, UK (ISBE Institute for Small Business and Entrepreneurshp), 11 sivua, cd-julkaisu.

Ruskovaara, E., Pihkala, T., Rytkölä, T. & Seikkula-Leino, J. (2011). Building a measurement tool for Entrepreneurship education - participatory development approach. Paper presented at the 8th ESU-conference, September 12th-17th 2011, Seville, Spain, s. 18, ISBM 978-84-694-7290-3 DL: SE-6456-2011.

Ruskovaara, E., Seikkula-Leino, J., Rytkölä, T. & Pihkala, T. (2011). Yrittäjyyskasvatuksen mittariston rakentaminen - osallistuvan kehittämisen lähestymistapa. Yrittäjyyskasvatuspäivät, 6-7.10.2011 Lappeenranta, p. 18, ISBN 978-952-265-139-6.

Salmela, A. & Passila, H. (2011). Tenttiakvaatio - joustava tapa järjestää tenttejä. Teoksessa: Myller, E (toim.) Oppaiden opas - Vinkkejä opetukseen opintopolun eri vaiheissa (76-79). Aalto yliopiston julkaisusarja, Tiede + Teknologia 14/2011. Aalto yliopisto Aalto Pro.

Salminen, J., Konsti-Laakso, S, Pallot, M., Trousse, B. & Senach, B. (2011). Evaluating User Involvement within Living Labs through the use of a Domain Landscape. 17th International Conference on Concurrent Enterprising, Aachen, Germany 20.-22.6.2011.

Salminen, J. , Saunila, M. & Mäkimattila, M. (2011). A process for developing employee-driven innovation processes. Proceedings of the 12th International CINet Conference Continuous Innovation: Doing More with Less, Aarhus, Denmark, 11-13 September 2011.

Saunila, M. & Ukko, J. (2011). Intangible aspects of organizational innovation capability in Finnish SMEs, IFKAD 2011, Tampere, Finland, 15 - 17 June 2011.  

Saunila, M. & Ukko, J. (2011). Facilitating innovation capability through performance measurement, Proceedings of the 6th Conference on Performance Measurement and Management Control, Nice, France, 7-9 September 2011.

Ukko, J., Pekkola, S., Valtonen, J., Saunila, M. & Rantanen, H. (2011). Productising expert services of performance management. International Journal of Business Excellence, Vol. 4, No. 2, pp. 125–141.

Ukko, J. & Saunila, M. (2011). Facilitation, assessment and measurement of shopfloor innovation activities, Proceedings of the 6th Conference on Performance Measurement and Management Control, Nice, France, 7-9 September 2011.