2013


Beljíc, M., Panapanaan, V., Linnanen, L. & Uotila, T. (2013). Environmental knowledge management of Finnish Food and drink companies in eco-efficiency and waste management. Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge and Management, Vol. 8, pp. 99-119.

Freundlich, H. & Parjanen, S. (2013). Physical activity pharmacy - building a health enhancing -concept in Lahti region, Finland. Presented at poster session of 4th Conference of HEPA Europe, 21-24 October 2013, Helsinki, Finland.

Harmaakorpi, V. (2013). Intohimoa ja yhteisöllisyyttä. Kolumni, Forum24, nr. 9/12, pp. 5, 31.1.2013.

Harmaakorpi, V. & Jalkala, A. (2013). Book review. Complex adaptive innovation systems. Relatedness and transversality in the evolving region. Papers in Regional Science, Volume:92, Issue 2, Special Issue: SI, pp. 440-442.

Harmaakorpi, V., Väätänen, J. & Podmetina, D. (2013). Practice-Based Innovation Environments. Nauchno-Tekhnicheskiye Vedomosti SPbGPU, No 4-2 (183). (in Russian).

Harmokivi-Saloranta, P. & Parjanen, S. (2013). Living lab osana ammattikorkeakoulun toimintaa - Case Terveysliikunnan ääni -hanke. Teoksessa Väänänen, I., Harmaakorpi, V. & Raappana, A. (toim.) Teorioita ja käytäntöjä korkeakoulujen aluekehitystoiminnasta. Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C, Artikkelit, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 127, Vantaa, 147-159.


Hennala, L. (2013). Entä sitten – kooste Hammaspeikon vaikutuksista ja aikaansaannoksista. Julkaisussa Hennala, L. & Mellanen, L. (toim.) Hammaspeikko-Stoori. Nuorten suun terveydenhuollon innovaatioprosessi. LUT Scientific and Expertise Publications, raportit ja selvitykset nro 6. Sähköinen julkaisu. Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Lahti, Lahti.

Hennala, L. (2013). Hammaspeikko pähkinänkuoressa. Julkaisussa Hennala, L. & Mellanen, L. (toim.) Hammaspeikko-Stoori. Nuorten suun terveydenhuollon innovaatioprosessi. LUT Scientific and Expertise Publications, raportit ja selvitykset nro 6. Sähköinen julkaisu. Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Lahti, Lahti. 


Hennala, L. (2013). Hammaspeikon innovaatiosta ja muista uudistuksista lyhyesti. Julkaisussa Hennala, L. & Mellanen, L. (toim.) Hammaspeikko-Stoori. Nuorten suun terveydenhuollon innovaatioprosessi. LUT Scientific and Expertise Publications, raportit ja selvitykset nro 6. Sähköinen julkaisu. Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Lahti, Lahti.

Hennala, L. (2013). Hammaspeikon yhteistoiminnallinen johtaminen ja resursointi. Julkaisussa Hennala, L. & Mellanen, L. (toim.) Hammaspeikko-Stoori. Nuorten suun terveydenhuollon innovaatioprosessi. LUT Scientific and Expertise Publications, raportit ja selvitykset nro 6. Sähköinen julkaisu. Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Lahti, Lahti.


Hennala, L. (2013). Hammaspeikon III ja IV-vaihe. Hammaspeikon taltutus yhteistyökumppaneiden ja henkilöstön kanssa. Julkaisussa Hennala, L. & Mellanen, L. (toim.) Hammaspeikko-Stoori. Nuorten suun terveydenhuollon innovaatioprosessi. LUT Scientific and Expertise Publications, raportit ja selvitykset nro 6. Sähköinen julkaisu. Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Lahti, Lahti.

Hennala, L. (2013). Käyttäjälähtöinen palveluinnovointi ja sen sudenkuopat julkisella sektorilla. Julkaisussa Hennala, L. & Mellanen, L. (toim.) Hammaspeikko-Stoori. Nuorten suun terveydenhuollon innovaatioprosessi. LUT Scientific and Expertise Publications, raportit ja selvitykset nro 6. Sähköinen julkaisu. Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Lahti, Lahti.

Hennala, L. (2013). Mistä kipinä Hammaspeikon aloittamiseen?. Julkaisussa Hennala, L. & Mellanen, L. (toim.) Hammaspeikko-Stoori. Nuorten suun terveydenhuollon innovaatioprosessi. LUT Scientific and Expertise Publications, raportit ja selvitykset nro 6. Sähköinen julkaisu. Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Lahti, Lahti. 

Hennala, L. (2013). Peikko urheilee: nuorten ja lasten työpajat. Julkaisussa Hennala, L. & Mellanen, L. (toim.) Hammaspeikko-Stoori. Nuorten suun terveydenhuollon innovaatioprosessi. LUT Scientific and Expertise Publications, raportit ja selvitykset nro 6. Sähköinen julkaisu. Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Lahti, Lahti.

Hennala, L. & Martikainen, S-J. (2013). Netan tarina. Julkaisussa Hennala, L. & Mellanen, L. (toim.) Hammaspeikko-Stoori. Nuorten suun terveydenhuollon innovaatioprosessi. LUT Scientific and Expertise Publications, raportit ja selvitykset nro 6. Sähköinen julkaisu. Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Lahti, Lahti.


Hennala, L. & Mellanen, L. (toim.) (2013). Hammaspeikko-Stoori. Nuorten suun terveydenhuollon innovaatioprosessi. LUT Scientific and Expertise Publications, raportit ja selvitykset nro 6. Sähköinen julkaisu. Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Lahti, Lahti.

Hennala, L. & Pässilä, A. (2013). Hammaspeikon I-vaihe. Yläkoululaiset ja suun terveydenhuollon ammattilaiset Hammaspeikkoa metsästämässä.  Julkaisussa Hennala, L. & Mellanen, L. (toim.) Hammaspeikko-Stoori. Nuorten suun terveydenhuollon innovaatioprosessi. LUT Scientific and Expertise Publications, raportit ja selvitykset nro 6. Sähköinen julkaisu. Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Lahti, Lahti.

Hennala, L., Pässilä, A., Martikainen, S-J., Mellanen, L. & Melkas, H. (2013). Polku dialogiin. Sosiaali- ja terveyssektorin henkilöstön ja kuntapäättäjien yhteistyön kehittäminen soveltavan teatterin keinoin. Research Reports no. 19. LUT Scientific and Expertise Publications. Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Lahti, Lahti. http://lut.fi/polku-dialogiin.

Hildén, S., Pekkola, S. & Rämö, J. (2013). Measuring reflectiveness as innovation potential - do we ever stop to think around here? Proceedings of 7th Conference on Performance Measurement and Management Control, Barcelona, Spain, 18-20 September 2013.

Holtham, C., Kernan, M A., Owens, A. & Pässilä, A. (2013) Accelerating movement across the intentional arc - developing the strategic sensographer. The 8th International Critical Management Studies Conference.


Hyypiä, M. (2013). Roles of leadership in complex environments: Enhancing Knowledge Flows in Organisational Constellations through Practice-Based Innovation Processes, Acta Universitatis Lappeenrantaensis 546, Dissertation. Lappeenranta University of Technology, Finland.

Hyypiä, M. (2013). Hammaspeikon II-vaihe. Hammaspeikon vieminen arkeen viestinnän, vuorovaikutuksen ja kohtaamisen avulla. Julkaisussa Hennala, L. & Mellanen, L. (toim.) Hammaspeikko-Stoori. Nuorten suun terveydenhuollon innovaatioprosessi. LUT Scientific and Expertise Publications, raportit ja selvitykset nro 6. Sähköinen julkaisu. Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Lahti, Lahti.


Hyypiä, M. & Parjanen, S. (2013). Boosting Creativity with Transformational Leadership in Fuzzy Front-end Innovation Processes. Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge and Management, Vol. 8, pp. 21-41.

Ikäheimonen, T., Pihkala, T. & Ikävalko, M. (2013). The evolution of the family business board - a case study. In Putziouris, P., Smyrnios, K. & Goel, S. (eds.) Ifera Elgar. Handbook on Research on Family Business, London: Elgar.

Ikäheimonen, T., Rautiainen, M., Ikävalko, M. & Pihkala, T. (2013). Multilevel Roles of the Board in Family Business Governance. Paper presente at the IFERA 2013 conference, StGallen, Switzerland.


Jääskeläinen, A., Laihonen, H., Lönnqvist, A., Pekkola, S., Sillanpää, V. & Ukko, J. (2013). Arvoa palvelutuotannon mittareista. Juvenes Print, Tampere, 67 p.

Kallio, A., Pässilä, A. & Oikarinen, T. (2013). Expressive evaluation with Theatrical images. Proceedings of the Participatory Innovation Conference. PIN-C 2013, 18-20 June, 2013, Lahti, Finland.

Karisto, A.. & Pekkarinen, S. (2013). Elämäntäyteistä teknologiaa. Kahden pilottikokeilun tarkastelua. Gerontologia, 27(2), 2013.


Khan, R. (2013). Small Hydro Powe Sector in India: Possibilities for Social Innovations. Presented at Participatory Innovation Conference (PIN-C), 18-20 June, 2013, Lahti, Finland.

Khan, R. (2013). Small Hydro Power in India: Is it a Sustainable business? Presented at the 8th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems (SDEWES) Conference, 22-27 September, 2013, Dubrovnik, Croatia.

Konsti-Laakso, S., Koskela, V., Martikainen, S-J., Melkas, H. & Mellanen, L. (2013). Social innovation in practice: participatory design of a social enterprise. Participatory Innovation Conference, PIN-C 2013, Vol. 2013, Issue 6, pp. 153-157.

Koskela, V. (2013). Kohtaamisia ja läsnäoloa Hammaspeikon kanssa. Julkaisussa Hennala, L. & Mellanen, L. (toim.) Hammaspeikko-Stoori. Nuorten suun terveydenhuollon innovaatioprosessi. LUT Scientific and Expertise Publications, raportit ja selvitykset nro 6. Sähköinen julkaisu. Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Lahti, Lahti. 


Kuosmanen, P. & Pekkarinen, S. (2013): Vanhustyö: Elämäntarinat lisäävät arvostusta. Etelä-Suomen Sanomat, Vierailija-palsta 31.12.2013.

Melkas, H. (2013). Ammattikorkeakoulujen rooli esteettömässä innovaatiotoiminnassa ja innovaatiotietämyksen luomisessa. Väänänen, I., Harmaakorpi, V. & Raappana, A (toim.) Teorioita ja käytäntöjä korkeakoulujen aluekehitystoiminnasta.

Melkas, H. (2013). Innovative assistive technology in Finnish public elderly-care services: A focus on productivity. Work: A Journal of Prevention, Assessment and Rehabilitation, Volume 46, Number 1, pp. 77-91.

Melkas, H. & Buur, J. (eds.)(2013). Proceedings of the Participatory Innovation Conference PIN-2013, LUT Scientific and Expertise Publications, Research Reports No. 6, Lahti: Lappeenranta University of Technology, Lahti.

Melkas, H. & Uotila, T. (2013). Foresight and Innovation: Emergence and Resilience of the Cleantech Cluster at Lahti, Finland. In Cooke, Philip (ed.), Reframing regional development. pp. 203-233, Routledge.

Mäkimattila, M. (2013). Rocket-hanke, loppuraportti. Tenhunen, L. & Niittymäki, S. (toim.). Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK).

Mäkimattila, M., Melkas, H. & Uotila, T. (2013). Dynamics of openness in innovation processes - A case study in the Finnish food industry. Knowledge and Process Management, Vol. 20 Issue 4, pp. 243-255.

Mäkimattila, M., Rautiainen, M. & Pihkala, T. (2013). Systemic Innovation in SME context - a Family Business Portfolio Case. Paper presented at the IFERA 2013 conference, StGallen, Switzerland.

Nisula, A-M., Kallio, A., Oikarinen, T. & Kianto, A. (2013) Fostering Team Creativity and Innovativeness with Playfulness: A multi-case study. International Journal of Innovation and Learning.

Panapanaan, V.,  Uotila, T. & Jalkala, A.(2013). Creation and alignment of eco-innovation strategy model to regional innovation strategy: a case from Päijät-Häme Region, Finland. European Planning Studies.


Parjanen, S. (2013). Tosielämän Sankarit - Terveysviestintää käyttäjälähtöisesti. Lahden tiedepäivä 12.11.2013.

Parjanen, S. (2013). Hammaspeikko etäisyyksiä ylittämässä. Julkaisussa Hennala, L. & Mellanen, L. (toim.) Hammaspeikko-Stoori. Nuorten suun terveydenhuollon innovaatioprosessi. LUT Scientific and Expertise Publications, raportit ja selvitykset nro 6. Sähköinen julkaisu. Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Lahti, Lahti.

Parjanen, S. 2013. Ryhmädynamiikan havainnointi. Julkaisussa Hennala, L. & Mellanen, L. (toim.) Hammaspeikko-Stoori. Nuorten suun terveydenhuollon innovaatioprosessi. LUT Scientific and Expertise Publications, raportit ja selvitykset nro 6. Sähköinen julkaisu. Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Lahti, Lahti.

Parjanen, S. (2013). Etäisyyden ja läheisyyden leikki. Teoksessa INNOBEE. Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C, Artikkeli, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 136, ss. 10-11.

Parjanen, S. (2013). Challenges of Brokerage Functions in the Beginning of the Innovation Process. Kliewe, T., Meerman, A., Baaken, T. & van den Sijde, P. (eds.) University-Industry Interaction: Challenges and Solutions for Fostering Entrepreneurial Universities and Collaborative Innovation. 2013 University-Industry Interaction Conference, May 27-29, 2013, Amsterdam, pp. 928-937, ISBN 978-90-820668-4-5.

Parjanen, S. (2013). Challenges in creating continuous innovation. Case study of co-operation between the private, public and third sectors. Presented at 14th International CINet Conference, 8-11 September 2013, Nijmegen, Netherlands.

Parjanen, S. & Hyypiä, M. (2013). The role of game design elements in supporting collective creativity in idea generation sessions. Presented at 14th International CINet Conference, 8-11 September 2013, Nijmegen, Netherlands.

Pekkarinen, S. & Hennala, L. (2013). The social aspects of innovation as social tapestry. In Melkas, H. and Buur, J. (eds). Proceedings of the Participatory Innovation Conference PIN-C 2013. Lappeenranta University of Technology, Research Reports.

Pekkarinen, S., Karisto, A., Melkas, H. & Kuosmanen, P. (2013). The Reminiscence Stick and Change of Caring Culture. 11th European Sociological Association Conference, 28.-31.8.2013, Torino.

Pekkarinen, S., Kuosmanen, P., Karisto, A., Melkas, H. & Mäkelä, T. (2013). Muistelutikku ja hoitokulttuurin muutos. Gerontologian päivät 5.-7.6.2013, Helsinki.

Pekkarinen, S., Kuosmanen, P., Melkas, H., Karisto, A., Valve, R. & Kempas, K. (2013). The roles and functions of user-oriented gerontechnology: mStick and hStick. Journal of Medical and Biological Engineering, 33(4): 349-355.

Pekkarinen, S., Melkas, H., Kuosmanen, P., Karisto, A. & Valve, R. (2013). Towards a More Social Orientation in Gerontechnology: Case Study of the 'Reminiscence Stick'. Journal of Technology in Human Services 31(4): 337-354.

Pekkola, S. (2013). Performance measurement and management in a collaborative network, Acta Universitatis Lappeenrantaensis 534. Lappeenranta University of Technology, dissertation.

Pekkola, S. (2013). The impacts of performance measurement system on collaborative network. Proceedings of 7th Conference on Performance Measurement and Management Control, Barcelona, Spain, 18-20 September 2013.

Pekkola, S. (2013). Managing a network by utilizing performance measurement information, in Measuring Business Excellence, Vol. 17 Iss: 1, pp. 72-79.


Pekkola, S., Hilden, S. & Rämö, J. (2013). A maturity model for evaluating an organisation´s reflective practice. Proceedings of the IFKAD 2013, International Forum on Knowledge Asset - Smart Growth: Organizations, Cities and Communities, Zagreb, Croatia, 12-14 June 2013.

Pekkola, S., Niemi, P. & Ukko, J. (2013). Building understanding of the development of performance management for collaborative networks with a knowledge maturity model. Accepted to be published in International Journal of Networking and Virtual Organisations, Vol. 12, No. 3, pp. 179-200.

Pekkola, S., Saunila, M., Sillanpää, V., Ukko, J., Mäkimattila, M., Salminen, J., Parjanen,S. & Rantala T. (2013). Framework for evaluating innovation capability, The 3rd Participatory Innovation Conference, Lahti, Finland, 18-20 June 2013.

Pässilä, A. (2013). Tutkimusperustainen teatteri – refleksiivisenä käytäntönä. Julkaisussa Hennala, L. & Mellanen, L. (toim.) Hammaspeikko-Stoori. Nuorten suun terveydenhuollon innovaatioprosessi. LUT Scientific and Expertise Publications, raportit ja selvitykset nro 6. Sähköinen julkaisu. Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Lahti, Lahti.

Pässilä, A., Melkas, H. & Uotila, T. (2013). Facilitating collaborative knowledge creation by using 'Research-Based Theatre' in organizational innovation: Experiences from a Finnish wood-processing company. Futures 47 (2013) 59-68.

Pässilä, A., Oikarinen, T. & Harmaakorpi, V. (2013). Collective Voicing as reflexive practice. Management Learning 0 (0), pp. 1-20..

Pässilä, A., Oikarinen, T. & Kallio, A. (2013). Creating dialogue by storytelling.Journal of Workplace Learning, Vol. 25, Iss. 3, pp. 159-177. The  Outstanding Paper of 2013!


Pässilä, A., Oikarinen, T., Parjanen, S. & Harmaakorpi, V. (2013). Interpretative dimension of user-driven service innovation: Forum theatre in facilitating renewal in Finnish public health care. Baltic Journal of Management, Vol. 8, Iss: 2, pp. 166-182.

Rantala, T. (2013). Hammaspeikko-projektin arvioinnista. Julkaisussa Hennala, L. & Mellanen, L. (toim.) Hammaspeikko-Stoori. Nuorten suun terveydenhuollon innovaatioprosessi. LUT Scientific and Expertise Publications, raportit ja selvitykset nro 6. Sähköinen julkaisu. Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Lahti, Lahti.

Rantala, T. (2013). Yhteistoiminnallisen työssä oppimisen lisääminen reflektiokäytäntöjä parantamalla. Oppiva opettaja 12: Yliopistopedagogisen koulutuksen 2012-2013 opetuksen kehittämishankkeet (toim. Öystilä, S. & Laine, P.)

Rantala, T. & Rinkinen, S. (2013). Enhancing innovation capability in a regional innovation network. Participatory innovation conference 2013 - Lahti, Finland, 18-20 June.

Rantala, T. & Ukko, J. (2013). The role of performance measurement in university-driven SME innovation networks. Proceedings of 7th Conference on Performance Measurement and Management Control, Barcelona, Spain, 18-20 September 2013.

Ruskovaara, E. & Pihkala, T. (2013). Teachers implementing entrepreneurship education - classroom practices. Education + Training, 55, 2, 205-216.

Salminen, J. (2013). Crowdsourcing innovations as a search process. Participatory innovation conference 2013 - Lahti, Finland, 18-20 June.

Saunila, M. (2013). Innovation capability for SME success: Perspectives of financial and operational performance. Proceedings of the 8th International Forum on Knowledge Asset Dynamics, Zagreb, Croatia, 12-14 June 2013.

Saunila, M., Tikkamäki, K. & Ukko, J. (2013). Role of performance management in developing human resources through reflective practices, In Proceedings of the 7th Conference on Performance Meqasurement and Management Control, Barcelona, Spain, 18-20 September 2013.

Saunila, M. & Ukko, J. (2013). Facilitating innovation capability through performance measurement: a study of Finnish SMEs. Management Research Review, Vol. 36, No. 10, pp. 991-1010.

Ukko, J. & Pekkola, S. Customer-oriented measurement of service operations: A business-to-business case study. 7th Conference on performance measurement and management control, Barcelona, September 2013.

Ukko, J., Pekkola, S. & Muikku, M. (2013). Asiakas keskiöön palveluiden kehittämisessä - motivoi asiakas mittaamaan, arvioimaan ja kehittämään palvelua! Promaint, Vol. 27, No. 8, pp. 10-12.

Ukko, J. & Saunila, M. (2013). The role of reflection in facilitating and assessing innovativeness, Journal of Technology Management & Innovation, 8 (4): 170-176.

Väänänen, I., Harmaakorpi, V. & Raappana, A. (eds.) (2013). Teorioita ja käytäntöjä korkeakoulujen aluekehitystoiminnasta. Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarja, sarja C, osa 127. Vantaa.