2014 


Goldman Schuyler, K., Skei, S., Sanzgiri, J. & Koskela, V. (2014: Waking Up at Work: Action Research on Mindfulness, Awareness and Presence. In Academy of Management Conference, August, 2014, Philpdelphia, USA.

Hajikhani, A., Porras, J. & Melkas, H. (2014). Social Network Services As A High Potential For Measuring Innovation. XXV ISPIM Conference on Innovation for Sustainable Economy & Society, 2014.

Harmaakorpi, V. (2014). Kolmoisvelkaantumisen kimppuun. Etelä-Suomen Sanomat 15.11.2015, pp. 16.

Harmaakorpi, V. (2014). Hyvän kauden jälkeen kohti uusia haasteita. Yleisurheilun Kuvalehti 26.9.2014, pp. 65.

Harmaakorpi, V. (2014). Kilpailukyvystä puhutaan väärillä termeillä. Talouselämä nro 3/2014, 24.1.2014. Tebatti pp. s. 64.

Hennala, L. (2014). Yhteistoiminta palveluinnovaatioprosessin ohjautumisen perustana. Teoksessa Melkas, H. & Laakso, H. (toim.). Tutkimus ja arki kohtaavat. Tutkimusraportti hankkeesta Päijät-Häme maailman johtavaksi käytäntölähtöisen innovaatiotoiminnan alueeksi. LUT Scientific and Expertise Publications, tutkimusraportit - Research Reports No. 29. ISSN-L 2243-3376, ISBN 978-952-265-633-9 (painettu julkaisu), ISBN 978-952-265-634-6 (pdf, sähköinen julkaisu).

Hennala, L. (toim.) (2014). Hammaspeikko suun terveydenhuollon silmin. Teoksessa Melkas, H. & Laakso, H. (toim.). Tutkimus ja arki kohtaavat. Tutkimusraportti hankkeesta Päijät-Häme maailman johtavaksi käytäntölähtöisen innovaatiotoiminnan alueeksi. LUT Scientific and Expertise ublications, tutkimusraportit - Research Reports No. 29. ISSN-L 2243-3376, ISBN 978-952-265-633-9 (painettu julkaisu), ISBN 978-952-265-634-6 (pdf, sähköinen julkaisu).

Hennala, L. (2014). Asiakkaan ääni, Teatterimenetelmä, Peikko Mummolassa - The Movie ja Tarinateatteri - playback theatre innovaatiomenetelmät. Liite: LUT Lahtiissa kehitettyjä tai sovellettuja innovaatiomenetelmiä. Teoksessa Melkas, H. & Laakso, H. (toim.) Tutkimus ja arki kohtaavat. Tutkimusraportti hankkeesta Päijät-Häme maailman johtavaksi käytäntölähtöisen innovaatiotoiminnan alueeksi. LUT Scientific and Expertise Publications, tutkimusraportit - Research Reports No. 29. ISSN-L 2243-3376, ISBN 978-952-265-633-9 (painettu julkaisu), ISBN 978-952-265-634-6 (pdf, sähköinen julkaisu).

Hennala, L. (2014). Radikaaleja innovaatioita vai pieniä tekoja - ikäihmisten ääni kotihoidon palvelujen uudistamisessa. Gerontologia 28(2), ss. 67-82.

Hennala, L. & Pekkola, S. (2014). Missä hammaspeikko luuraa? - innovaatioilla parempia palveluja nuorille. Teoksessa Pakarinen, T. & Mäki, T. (toim.) Henkilöstöjohtaminen kurkiauran kärkeen - uudistumisen sykettä palveluihin. Edita, Helsinki, 151-165.

Hennala, L. (2014). Collaborative management and resourcing of the tooth troll. Julkaisussa Hyypiä, M., Hennala, L. & Mellanen, L. (toim.) The Tooth Troll Story. Innovation process to improve youth oral health care. LUT Scientific and Expertise Publications, Reports No. 30, Lappeenranta University of Technology, Lahti School of Innovation. ISBN 978-952-265-615-5 (PDF), ISSN 2243-3384,ISSN-L 2243-3384.  http://www.lut.fi/documents/10633/357223/Tooth+Troll+Story/99220be1-da4b-47ba-9591-38559391c678


Hennala, L. (2014). Innovations and reforms resulting from the tooth troll. Julkaisussa Hyypiä, M., Hennala, L. & Mellanen, L. (toim.) The Tooth Troll Story. Innovation process to improve youth oral health care. LUT Scientific and Expertise Publications, Reports No. 30, Lappeenranta University of Technology, Lahti School of Innovation. ISBN 978-952-265-615-5 (PDF), ISSN 2243-3384,ISSN-L 2243-3384.  http://www.lut.fi/documents/10633/357223/Tooth+Troll+Story/99220be1-da4b-47ba-9591-38559391c678

Hennala, L. (2014). Taming the tooth troll with partners and staff. Julkaisussa Hyypiä, M., Hennala, L. & Mellanen, L. (toim.) The Tooth Troll Story. Innovation process to improve youth oral health care. LUT Scientific and Expertise Publications, Reports No. 30, Lappeenranta University of Technology, Lahti School of Innovation. ISBN 978-952-265-615-5 (PDF), ISSN 2243-3384,ISSN-L 2243-3384.  http://www.lut.fi/documents/10633/357223/Tooth+Troll+Story/99220be1-da4b-47ba-9591-38559391c678

Hennala, L. (2014). The impetus for the tooth troll. Julkaisussa Hyypiä, M., Hennala, L. & Mellanen, L. (toim.) The Tooth Troll Story. Innovation process to improve youth oral health care. LUT Scientific and Expertise Publications, Reports No. 30, Lappeenranta University of Technology, Lahti School of Innovation. ISBN 978-952-265-615-5 (PDF), ISSN 2243-3384,ISSN-L 2243-3384.  http://www.lut.fi/documents/10633/357223/Tooth+Troll+Story/99220be1-da4b-47ba-9591-38559391c678

Hennala, L. (2014). The tooth troll in a nutshell. Julkaisussa Hyypiä, M., Hennala, L. & Mellanen, L. (toim.) The Tooth Troll Story. Innovation process to improve youth oral health care. LUT Scientific and Expertise Publications, Reports No. 30, Lappeenranta University of Technology, Lahti School of Innovation. ISBN 978-952-265-615-5 (PDF), ISSN 2243-3384,ISSN-L 2243-3384.  http://www.lut.fi/documents/10633/357223/Tooth+Troll+Story/99220be1-da4b-47ba-9591-38559391c678

Hennala, L. & Martikainen, S-J. (2014). Netta's story. Julkaisussa Hyypiä, M., Hennala, L. & Mellanen, L. (toim.) The Tooth Troll Story. Innovation process to improve youth oral health care. LUT Scientific and Expertise Publications, Reports No. 30, Lappeenranta University of Technology, Lahti School of Innovation. ISBN 978-952-265-615-5 (PDF), ISSN 2243-3384,ISSN-L 2243-3384.  http://www.lut.fi/documents/10633/357223/Tooth+Troll+Story/99220be1-da4b-47ba-9591-38559391c678

Hennala, L. & Pässilä, A. (2014). Phase I: The hunt  for the tooth troll. Julkaisussa Hyypiä, M., Hennala, L. & Mellanen, L. (toim.) The Tooth Troll Story. Innovation process to improve youth oral health care. LUT Scientific and Expertise Publications, Reports No. 30, Lappeenranta University of Technology, Lahti School of Innovation. ISBN 978-952-265-615-5 (PDF), ISSN 2243-3384,ISSN-L 2243-3384.  http://www.lut.fi/documents/10633/357223/Tooth+Troll+Story/99220be1-da4b-47ba-9591-38559391c678

Hennala, L. & Pässilä, A. (2014). Customers story and work story. Julkaisussa Hyypiä, M., Hennala, L. & Mellanen, L. (toim.) The Tooth Troll Story. Innovation process to improve youth oral health care. LUT Scientific and Expertise Publications, Reports No. 30, Lappeenranta University of Technology, Lahti School of Innovation. ISBN 978-952-265-615-5 (PDF), ISSN 2243-3384,ISSN-L 2243-3384.  http://www.lut.fi/documents/10633/357223/Tooth+Troll+Story/99220be1-da4b-47ba-9591-38559391c678

Hennala, L. & Pässilä, A. (2014). From individual stories to "voices" and scripted dramatic scenes – theatre session. Julkaisussa Hyypiä, M., Hennala, L. & Mellanen, L. (toim.) The Tooth Troll Story. Innovation process to improve youth oral health care. LUT Scientific and Expertise Publications, Reports No. 30, Lappeenranta University of Technology, Lahti School of Innovation. ISBN 978-952-265-615-5 (PDF), ISSN 2243-3384,ISSN-L 2243-3384.  http://www.lut.fi/documents/10633/357223/Tooth+Troll+Story/99220be1-da4b-47ba-9591-38559391c678

Hennala, L. & Pässilä, A. (2014). Pinpointing and ideation of development topics and solutions. Julkaisussa Hyypiä, M., Hennala, L. & Mellanen, L. (toim.) The Tooth Troll Story. Innovation process to improve youth oral health care. LUT Scientific and Expertise Publications, Reports No. 30, Lappeenranta University of Technology, Lahti School of Innovation. ISBN 978-952-265-615-5 (PDF), ISSN 2243-3384,ISSN-L 2243-3384.  http://www.lut.fi/documents/10633/357223/Tooth+Troll+Story/99220be1-da4b-47ba-9591-38559391c678

Hildén, S., Pekkola, S. & Rämö, J. (2014). Measuring reflectiveness as innovation potential - Do we ever stop to think around here? In Davila, A., Epstein, M.J. & Manzoni, J-F. (eds.). Performance Measurement and Management Control: Behavioral Implications and Human Actions, Studies in Managerial and Financial Accounting, Vol. 28, pp. 177-202, Emerald, UK.

Hildén, S., Tikkamäki, K., Pekkola, S., Saunila, M. & Ukko, J. (2014). Vauhtia pysähtymisestä. TUT Publication series, Tampereen teknillinen yliopisto, Teollisuustalouden laitos, Tampere. ISBN 978-952-15-3413-3 (nid.) ISBN 978-952-15-3414-0 (pdf)


Hyypiä, M., Hennala, L. & Mellanen, L. (Eds.) (2014). The Tooth Troll Story. Innovation process to improve youth oral health care. LUT Scientific and Expertise Publications, Reports No. 30, Lappeenranta University of Technology, Lahti. ISBN 978-952-265-615-5 (PDF), ISSN 2243-3384,ISSN-L 2243-3384.

Hyypiä. M. & Parjanen, S. (2014). Innotin-peli luovuuden tukena. Teoksessa Melkas, H. & Laakso, H. (toim.). Tutkimus ja arki kohtaavat. Tutkimusraportti hankkeesta Päijät-Häme maailman johtavaksi käytäntölähtöisen innovaatiotoiminnan alueeksi. LUT Scientific and Expertise Publications, tutkimusraportit - Research Reports No. 29.  ISSN-L 2243-3376, ISBN 978-952-265-633-9 (painettu julkaisu), ISBN 978-952-265-634-6 (pdf, sähköinen julkaisu).

Hyypiä, M. & Parjanen, S. (2014). Complexity leadership theory approach for advancing sustainable knowledge sharing among organisations. Proceedings of the IFKAD 2014 - International Forum on Knowledge Asset Dynamics - Knowledge and Management Models for Sustainable Growth, Matera, Italy, 11-13 June 2014.

Ikäheimonen, T., Pihkala, T., Rautiainen, M. & Ikävalko, M. (2014). Omistuksen tavoitteellisuus perheyrityksissä - kartoitus omistamisen tavoitteista ja tavoitteiden määrittelystä. LUT Scientific and Expertise Publications, raportit ja selvitykset, Research Reports No. 41. Tutan innovaatiojohtamisen laitos.

Ikäheimonen, T., Rautiainen, M., Pihkala, T., Ikävalko, M. (2014). Owners' Expectations toward Board Roles - Empirical Evidences from Finnish Family Businesses. Paper presented at the IFERA 2014 conference, Lappeenranta, Finland.

Kahiluoto, H., Kuisma, M., Kuokkanen, A., Mikkilä, M. & Linnanen, L. (2014). Taking planetary nutrient boundaries seriously: Can we feed the people? Global Food Security, Vol. 3, Issue 1.

Kallio, A., Mäkimattila, M., Pekkarinen, S. & Saunila, M. (2014). "Hei täähän on meidän tekemä!" Arkipäivän innovoinnin päiväkirja. Teoksessa Melkas, H. & Laakso, H. (toim.). Tutkimus ja arki kohtaavat. Tutkimusraportti hankkeesta Päijät-Häme maailman johtavaksi käytäntölähtöisen innovaatiotoiminnan alueeksi. LUT Scientific and Expertise publications, tutkimusraportit - Research Reports No. 29.


Khan, R. (2014). Säästävä innovaatio. Teoksessa Melkas, H. & Laakso, H. (toim.). Tutkimus ja arki kohtaavat. Tutkimusraportti hankkeesta Päijät-Häme maailman johtavaksi käytäntölähtöisen innovaatiotoiminnan alueeksi. LUT Scientific and Expertise publications, tutkimusraportit - Research Reports No. 29.

Konsti-Laakso, S. (2014) 'Exploring Tensions Between Social and Business Mission in Social Enterprises'. ICSB 2014 conference, 11.-14.6.2014 Dublin, Ireland.

Koskela, V. (2014). Experiences of presence connecting people towards more sustainable innovation. In ICE 2014 International Conference on Engineering, Technology and Innovation. University of Bergamo and the Politecnico di Milano 23.6. - 25.6.2014, Bergamo Italy.

Koskela, V. & Konsti-Laakso, S. (2014). How to facilitate social innovation? - The "Innopresence-method" as a tool towards sustainability. In IFKAD 2014, 95th International Forum on Knowledge Asset Dynamics, Knowledge and Management Models for Sustainable Growth. 11.6. - 13.6.2014, Matera, Italy.

Koskela, V., Martikainen, S-J., Mellanen, L., Pekkola, S. & Pässilä, A. (2014). Näköala keinusta. Perspektiivejä organisaation kehittämiseen. Loppuraportti hankkeista Duiduilusta talousfaktaan - käytäntölähtöisen innovaatiotoiminnan vaikuttavuduen arviointi ja Taiteen reflektiiviset menetelmät käytäntölähtöisessä innovaatiotoiminnassa. ISSN-L 2243-3384, ISBN 978-952-265-620-9.

Koskela, V., Martikainen, S-J., Mellanen, L., Mäkimattila, M., Parjanen, S., Pekkola, S., Pässilä, A., Rantala, T., Salminen, J., Saunila, M. & Ukko, J. (2014). Näköala keinusta. Perspektiivejä organisaation kehittämiseen. Koskela, V., Martikainen, S-J., Mellanen, L., Pekkola, S. & Pässilä, A. (toim.). Loppuraportti hankkeista Duiduilusta talousfaktaan - käytäntölähtöisen innovaatiotoiminnan vaikuttavuuden arviointi ja Taiteen reflektiiviset menetelmät käytäntölähtöisessä innovaatiotoiminnassa. ISSN-L 2243-3384, ISBN 98-952-265-620-9.


Koskela, V., Oikarinen, T., Konsti-Laakso, S., Martikainen, S-J & Melkas, H. (2014). Yhteiskunnallisen yrittämisen innovaatiokirja YYAapinen. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lahti. LUT Scientific and Expertise Publications, Tutkimusraportit - Research Reports No. 31. ISSN-L 2243-3376, ISBN 978-952-265-654-4 (painettu julkaisu), ISBN 978-952-265-655-1 (PDF) (sähköinen julkaisu).

Kuokkanen, A., Linnanen, L., Kahiluoto, H., Kuisma, M. & Mikkilä, M. (2014). System Innovation in the food system - solving the input sustainability gap. Global Resource Forum on Sustainable Production and Consumption.

Kuosmanen, P & Pekkarinen, S. (2014). Muistelutikkukäsikirja.  Julkaisija: Tikutus-hanke.

Kuosmanen, P., Pekkarinen, S., Norrlin, T. (toim.) (2014). Minusta jää jälki. Iloa ja voimaa Tikutuksesta. Loppuraportti hankkeesta Tikutus - innovatiivisia, aktivoivia palvelusisältöjä ikääntyville. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lahti LUT Scientific and Expertise Publications, Tutkimusraportit - Research Reports No. 33. ISSN-L 2243-3376, ISBN 978-52-265-744-2 (painettu julkaisu), ISBN 977-52-265-745-9 (PDF)(sähköinen julkaisu).


Laihonen, H., Jääskeläinen, A. & Pekkola, S. (2014). Measuring Performance of a Service System - from organizations to customer-perceived performance, Measuring Business Excellence, Vol 18, Iss: 3.

Laihonen, H. & Pekkola, S. (2014). The impacts of inter-organisational knowledge transfer on performance of a collaborative network, IFKAD 2014 - International Forum on Knowledge Asset Dynamics, 11-13.6.2014, Matera, Italy.

Laihonen, H. & Pekkola, S. (2014). Transfer of performance information as a driver of network performance, PMA 2014 Conference - Designing the High-Performing Organization, 25-27.6.2014, Aarhus, Denmark.

Lammassaari, T. (2014). Muutos kuntaorganisaatiossa - tapaustutkimus erään kunnan teknisestä toimialasta. Acta Universitatis Lappeenrantaensis 574. Dissertation.

Melkas, H. (2014). Information and knowledge base of innovation policy-making: An analysis of documents on innovation information and knowledge. Science, Technology and Innovation Studies, Volume 10, Issue 2, 2014, pp. 3-20.


Melkas, H. & Laakso, H. (toim.) (2014). Tutkimus ja arki kohtaavat. Tutkimusraportti hankkeesta Päijät-Häme maailman johtavaksi käytäntölähtöisen innovaatiotoiminnan alueeksi. LUT Scientific and Expertise Publications, tutkimusraportit - Research Reports No. 29. ISSN-L 2243-3376, ISBN 978-952-265-633-9 (painettu julkaisu), ISBN 978-952-265-634-6 (pdf, sähköinen julkaisu).

Melkas, H. & Pekkarinen, S. (2014). Hyvinvointiteknologia. Käsikirjassa Ikäteknologia (toim. Jaana Leikas), ss. 209-226. Vanhustyön keskusliitto, Helsinki.

Mäkimattila, M. (2014). Organizing for Systemic Innovations - Research on Knowledge, Interaction and Organizational Interdependencies. Acta Universitatis Lappeenrantaensis, 2014, Pages 272. Dissertation.


Mäkimattila, M., Saunila, M. & Salminen, J. (2014). Interaction and Innovation - Reframing Innovation Activities for Matrix Organization, Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge and Management, Vol. 9, pp. 131-152.

Oikarinen, T., Pässilä, A., Harmaakorpi, V., Kallio, A. & Innanen, S. (2014). Ammatillinen ja innovatiivinen koulutus: kuinka taitavasta työn ammattilaisesta tulee innovatiivinen työn kehittäjä? Amke ry, Helsinki.

Pal, P., Chakrabortty, S. & Linnanen, L. (2014). A Nanofiltration-Coagulation Integrated System for Separation and Stabilization of Arsenic from Groundwater, Science of the Total Environment, Volume 476-477.


Parjanen, S. (2014). Distances and proximities as sources of innovation. In Hyypiä, M., Hennala, L. & Mellanen, L. (Eds.) 2014). The Tooth Troll Story. Innovation process to improve youth oral health care. LUT Scientific and Expertise Publications, Reports No. 30, Lappeenranta University of Technology, Lahti School of Innovation. ISBN 978-952-265-615-5 (PDF), ISSN 2243-3384, ISSN-L 2243-3384.

Parjanen, S. (2014). Uusien työskentelykäytäntöjen juurtumisen mahdollisuudet. Esimerkkinä liikuntaneuvontakäytäntöjen kehittäminen sosiaali- ja terveystoimessa. Työelämän tutkimuspäivät 2013. Työn tulevaisuus. Työelämän tutkimuspäivien konferenssijulkaisuja 5/2014. Työelämän tutkimuskeskus. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö. Tampere: Tampereen yliopisto, 193-202.

Parjanen, S. & Hyypiä, M. (2014). Revealing innovation potential in complex environments. Proceedings of the IFKAD 2014 - International Forum on Knowledge Asset Dynamics - Knowledge and Management Models for Sustainable Growth, Matera, Italy, 11-13 June 2014.

Pekkola, S. & Rantanen, H. (2014). "Utilisation of performance measurement information in management: top manager perspective", International Journal of Business Performance Management, Vol. 15, No. 1, pp. 23-34.

Pekkola, S., Saunila, M., Rantala, T. & Ukko, J. (2014). Role of performance measurement in developing industrial services, PMA 2014 Conference - Designing the High-Performing Organization, 25-27.6.2014, Aarhus, Denmark.

Pekkola, S., Saunila, M., Sillanpää, V., Ukko, J., Parjanen, S., Salminen, J., Mäkimattila, M. & Rantala, T. (2014). Value creation through measurement of innovation capability - an intellectual capital management perspective. International Journal of Intelligent Enterprise, Vol. 2, Nos. 2/3, pp. 196-212.

Porras, J., Heikkinen, K., Kinnula, M., Sorensen, L., Hennala, L., Melkas, M., Pekkarinen, S. & Jefferies, N. (2014). User 2020 - A WWRF Vision. Outlook Visions and research directions for the Wireless World. September 2014. No 14. Wireless World Research Forum. URL: http://www.wwrf.ch/outlook.html.

Pässilä, A. (2014). Tutkimusperustainen teatteri ja tiedon muotoutuminen organisaatiokontekstissa. P. Korhonen ja R. Airaksinen (toim.) Hyvä hankaus 2.0. Teatterikorkeakoulun julkaisu. Draamatyö.

Pässilä, A. & Oikarinen, T. (2014). Research-based theatre as a facilitator for organisational learning. P. Meusburger, A. Berthoin Antal, L. Suarsana (Eds.), Learning Organizations: Extending the Field. Dordrecht, Springer Verlag, pp. 203-221.


Rantala, T. & Laakso, H. (toim.)(2014). Lahden kaupungin keskustan ja Aleksin kehityskuva, sidosryhmätyöpajat. Työpajasarjan loppuraportti. Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Lahti.

Rantala, T. & Rinkinen, S. (2014). Toimialarajat ylittävällä ideoinnilla innovaatioihin: Case Teemaverkosto. Teoksessa Melka, H. & Laakso, H. (toim.). Tutkimus ja arki kohtaavat. Tutkimusraportti hankkeesta Päijät-Häme maailman johtavaksi käytäntölähtöisen innovaatiotoiminnan alueeksi. LUT Scientific and Expertise publications, tutkimusraportit - Research Reports No. 29.

Rantala, T., Rinkinen, S. & Melkas, H. (2014). Oppivaa arviointia: kuinkas sitten kävikään? Teoksessa Melkas, H. & Laakso, H. (toim.). Tutkimus ja arki kohtaavat. Tutkimusraportti hankkeesta Päijät-Häme maailman johtavaksi käytäntölähtöisen innovaatiotoiminnan alueeksi. LUT Scientific and Expertise Publications, tutkimusraportit - Research Reports, Volume 29, 2014, pp. 71-78.

Rantala, T., Ukko, J. & Saunila, M. (2014). The evaluation of university-industry partnerships as a part of managing continuous innovation. 15th International CINet Conference, 2014, Budapest.

Rautiainen, M., Ikäheimonen, T., Pihkala, T., Ikävalko, M. (2014). Objectives from Family Business Ownership - Empirical Evidence from a Finnish Survey. Paper presented at the IFERA 2014 conference, Lappeenranta, Finland.

Rautiainen, M., Pihkala, T., Ikävalko, M. (2014). Business Group Models - a Longitudinal Family Business Portfolio Case. Paper presented at the IFERA RDW 2014 workshop, Vienna, Austria.

Rautiainen, M., Pihkala, T., Ikäheimonen, T., Ikävalko, M. (2014). Family Business Owner's Ownership Goals and Objectives - A Finnish Survey. Paper presented at the ICSB 2014 conference, Dublin, Ireland.

Rinkinen, S. & Harmaakorpi, V. (2014) Ekosysteeminäkökulma innovaatiopolitiikkaan. Tekes Policy Brief 8/2014. http://www.tekes.fi/globalassets/global/ohjelmat-ja-palvelut/kampanjat/innovaatiotutkimus/policybrief_8_2014_becsi.pdf.

Rinkinen, S., Oikarinen, T. & Melkas, H. (2014). Social enterprises in regional innovation systems. Proceedings of the ICEIRD 2014 - International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development, Nicosia, Cyprus, 5-6 June 2014.

Ruskovaara, E. & Pihkala, T. (2014). Entrepreneurship Education in Schools - Empirical Evidence on the Teacher's Role. Journal of Teacher education, 2014, pp. 1-14.


Ruskovaara, E. & Pihkala, T. (2014). A measurement system for entrrepreneurship education: An example of building, testing, implementing and utilizing a measurement system for entrepreneursip education in universities of applied sciences, Entrepreneurial Universities Conference, 2014, pp. 163-171.

Ruskovaara, E., Pihkala, T. & Rytkölä, T. (2014). Opettajat yrittäjyyskasvatuksen toteuttajina - käytäntöjä ja taustatekijöitä. Yrittäjyyskasvatuksen aikakauskirja 1/2013, Periodical of Entepreneurship Education 1/2013.

Salminen, J. (2014). Wisdom of crowds in practice. Collective intelligence 2014, Boston, USA, 10-12 June 2014.

Salminen, J., Rinkinen, S. & Khan, R. (2014). Developing a design support service for SMEs in Living Lab context. OpenLivingLab Days 2014, Amsterdam, Netherlands, 2-6 September 2014.

Saunila, M. (2014). Performance Management through Innovation Capability in SMEs. Acta Universitatis Lappeenrantaensis 582. Dissertation.

Saunila, M. (2014). Performance measurement and management of continuous innovation, the 15th International CINet Conference, Budapest, Hungary, 7-9 September 2014.

Saunila, M. (2014). Innovation capability for SME success: Perspectives of financial and operational performance, Journal of Advances in Management Research, Vol. 11, No. 2, pp. 163-175.

Saunila, M., Mäkimattila, M. & Salminen, J. (2014). Matrix structure for supporting organizational innovation capability. International Journal of Business Innovation and Research, Vol. 8, Issue 1, pp. 20-35.

Saunila, M., Pekkola, S. & Ukko, J. (2014). Relationship between innovation capability and performance: the moderating effect of measurement, International Journal of Productivity and Performance Management, Vol. 63, No. 2, pp. 234-249.

Saunila, M. & Ukko, J. (2014). Intangible aspects of innovation capability in SMEs: Impacts of size and industry, Journal of Engineering and Technology Management, Vol. 33, pp. 32-46.

Saunila, M. & Ukko, J. (2014). Outcomes of reflective practice in services. The 24th Annual RESER Conference, Helsinki, 11-12 September 2014.

Saunila, M., Ukko, J., Pekkola, S. & Rantala, T. (2014). Measuring network value of maintenance services, the 21st International Annual EurOMA Conference, Palermo, Italy, 20-25 June 2014.

Saunila, M., Ukko, J. & Rantanen, H. (2014). Does innovation capability really matter for the profitability of SMEs?, Knowledge and Process Management, Vol. 21, No. 2, pp. 134-142.

Smolander, K. & Harmaakorpi, V. (2014). Kirja tulevaisuuden tietoympäristössä. In Inkinen, T., Löytönen, M. & Rutanen, A. Kirja muuttuvassa tietoympäristössä, pp. 165-176. Suomen tietokirjailijat ry, Porvoo.

Ukko, J., Pekkola, S., Takala, O. & Rantanen, H. (2014). Exploring performance measurement systems in a service context, PMA 2014 Conference - Designing the High-Performing Organization, 25-27.6.2014, Aarhus, Denmark.

Uotila, T. & Artima-Sulkinoja, E. (2014) Lahden Innoklubi: kollektiivista oppimista ja kokemusten jakamista. Teoksessa Melkas, H. & Laakso, H. (toim.). Tutkimus ja arki kohtaavat. tutkimusraportti hankkeesta Päijät-Häme maailman johtavaksi käytäntölähtöisen innovaatiotoiminnan alueeksi. LUT Scientific and Expertise publications, tutkimusraportit - Research Reports No. 29.

Uusitalo, V. (2014). Potential for Greenhouse Gas Emission Reductions by Using Biomethane as a Road Transportation Fuel. Acta Universitatis Lappeenrantaensis. Dissertation.

Uusitalo, V., Havukainen, J., Kapustina, V., Soukka, R., Horttanainen, M. (2014) Greenhouse Gas Emissions of Biomethane for Transport: Calculation Methods and Uncertainties. Energy & Fuels, 28 (2014), 1901-1910.

Uusitalo, V., Havukainen, J., Manninen, K., Hohn, J., Lehtonen, E., Rasi, S., Horttanainen, M., Soukka, R. (2014). Carbon Footprint of Selected Biomass to Biomethane Production Chains and GHG Reduction Potentials in Transportation Use. Renewable Energy, 66 (2014), 90-98.

Uusitalo, V., Väisänen, S., Havukainen, J., Havukainen, M., Soukka, R. (2014). Carbon Footprint of Renewable Diesel from Palm Oil, Jatropha Oil. Renewable Energy, 69 (2014), 103-113.

Ylä-Kujala, A., Ali-Marttila, M., Marttonen, S. & Ukko, J. (2014). Työkalupakki kunnossapitoverkoston johtamiseen. Promaint, Vol. 28, No. 5, pp. 42-44.