2016

Ali-Marttila, M., Marttonen-Arola, S., Ylä-Kujala, A., Ukko, J., Rantala, T., Sinkkonen, T., Pekkola, S., Saunila, M., Pekkarinen, O. & Kärri, T. (2016) Stagewise process towards collaborative and value-driven decisions in maintenance networks, In: Proceedings of the 10th World Congress on Engineering Asset Management (WCEAM 2015), Lecture Notes in Mechanical Engineering, pp. 41-50.

Cotter R.J., Pässilä, A. & Vince, R. (2016) New Directions for Researching Critical Reflection in Organizations. In Jan Fook, Val Collington, Fiona Ross, Gillian Ruch, Linden West (eds.) Researching Critical Reflection Multidisciplinary Perspectives. 
Routledge.

Eskola, L., Arhio, K., Jokela, H. & Ruskovaara, E. (2016) Ihmettelyä yrittäjyyskasvatuksen mittariston äärellä, in: Yrittäjyyskasvatuspäivät 2016 Conference Proceedings.

Hannula, H., Hämäläinen, M., Ruskovaara, E., Pihkala, T., Joensuu-Salo, S., Sorama, K. & Varamäki, E. (2016) Ammattikorkeakouluopettajan itsearviointi opettajan yrittäjyysmittariston avulla, in: Yrittäjyyskasvatuksen aikakauskirja 2016 (1).

Harmaakorpi, V. & Rinkinen S. (2016) Ekosysteemiperustaisella innovaatiopolitiikalla nousuun? Vierailija. Etelä-Suomen Sanomat. 4.1.2016

Hennala L. & Melkas H. (2016) Understanding users' collective voice in public service innovation. Knowledge and Process Management, Vol. 23, No.1, pp. 62-72.

Hennala, L., Hyypiä, M., Martikainen, S-J. & Parjanen, S. (2016) Sosiaalisesti kestävällä innovoinnilla asuinalueiden uudistamiseen -oppimateriaali.  Teoksessa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (toim.) Tutkitusti parempi lähiö. Asuinalueiden kehittämisohjelman tutkimusjulkaisu. Juvenes Print -Suomen yliopistopaino oy. Helsinki, 138-143.

Himanen, S J., Mäkinen, H., Rimhanen, K. & Savikko, R. (2016) Engaging farmers in climate change adaptation planning: Assessing intercropping as a means to support farm adaptive capacity. Agriculture (2077-0472), Volume 6, Issue 3.

Himanen, S-J., Rikkonen, P. & Kahiluoto, H. (2016) Codesigning a resilient food system. Ecology and Society 21(4):41.

Hoppe, T., Kuokkanen, A., Mikkilä, M., Kahiluoto, H., Kuisma, M., Arentsen, M. & Linnanen, L. (2016) System merits or failures? Policies for transition to sustainable P and N systems in the Netherlands and Finland. Sustainability 2016, 8, 463;doi:10.3390/su8050463.

Hyypiä, M., Oikarinen, T. & Parjanen, S. (2016) ´Leadership supporting practice-based innovation processes in organisational constellations´, International Journal of Business Innovation and Research, Vol. 10, Nos. 2/3, pp. 380-401.

Hämäläinen, M., Ruskovaara, E. & Pihkala, T. (2016) Head Teachers' Networking Activities for Entrepreneurship Education - Evidence from the General Education, in: 61st Annual ICSB World Conference.

Hämäläinen, M., Ruskovaara, E. & Pihkala, T. (2016) Yrittäjyyskasvatuksen maakunnalliset strategiat, eroavaisuuksia ja yhtäläisyyksiä, in: Yrittäjyyskasvatuspäivät 2016 Conference Proceedings, ISBN: 978-951-39-6907-3.

Ikäheimonen, T., Rautiainen, M., & Pihkala, T. (2016) Governing Ownership – A Case Study about the Board´s Role in Family Business Ownership Decisions. ECIE conference, Jyväskylä, Finland.

Joensuu-Salo, S., Sorama, K., Varamäki, E., Hannula, H., Ruskovaara, E., Hämäläinen, M. & Pihkala, T. (2016) Opettajan yritysyhteistyöaktiivisuuden ja organisaation tuen merkitys yrittäjyyden opettamisessa, in: Yrittäjyyskasvatuspäivät 2016 Conference Proceedings, ISBN: 978-951-39-6903-3.

Kahiluoto, H. & Kaseva, J. (2016) No Evidence of Trade-Off between Farm Efficiency and Resilience: Dependence of Resource-Use Efficiency on Land-Use Diversity. Plos one 11(9).

Kahiluoto, H., Rimhanen, K., Kuisma, M. & Mäkinen, H. (2016) Managing food systems to enhance resilience. Chapter 13, pp. 161-171. In: Paloviita, A. and Järvelä, M. (Eds) Climate change adaptation and food supply chain management. Routledge, Taylor & Francis.

Kahiluoto, H., Kuisma, M., Kuokkanen, A., Mikkilä, M. & Linnanen, L. (2016) Local and social facets of planetary boundaries: right to nutrients. Video abstract. Attached to Environmental Research Letters 10, 104013.

Kasurinen, H., Uusitalo, V., Väisänen, S., Soukka, R. & Havukainen, J. (2016) From sustainability-as-usual to sustainability excellence in local bioenergy business. Journal of Sustainable Development of Energy, Eater and Environmental Systems.

Kattainen, J. (2016) Heterarkkisen verkostoyhteistyön johtamistarpeet verkoston muotoutumisvaiheessa. Acta Universitatis Lappeenrantaensis 716. Dissertation.

Khan, R. (2016) How frugal innovation promotes social sustainability. Sustainability 2016, 8, 1034; doi: 10.3390/su8101034.

Kinnunen, T., Rinkinen, S., Majava, J. & Gillette, J. (2016) Strategic Structure and Implementation of Regional Triple Helix Collaboration: Comparative Case Study. Proceedings of the European Conference on Innovation and Entrepreneurship 15–16 September 2016, Jyväskylä, Finland.

Konsti-Laakso, S. (2016) Stolen snow shovels and good ideas: The search ro and generation of local knowledge in the social media community. Government Information Quarterly.DOI:10.1016/j.giq.2016.10.002.

Konsti-Laakso, S., Claudelin, A. & Uusitalo, V. (2016) CleanAcceptance - vähähiilisyyttä asumiseen. Asuminen & Yhteiskunta 2/2016.

Konsti-Laakso, S., Koskela, V., Martikainen, S-J., Melkas, H. & Mellanen, L. (2016) Participatory design of a social enterprise for rehabilitees. Work: A Journal of Prevention Assessment and Rehabilitation.

Konsti-Laakso, S., Leino, M. & Uusitalo, V. (2016) Low Carbon Living: The Citizen Perspective on Decentralized Renewable Energy Technologise in Housing. (Poster). Smart Cities in Smart Regions 2016, Lahti, Finland. May 10-12.

Konsti-Laakso, S. & Rinkinen, S. (2016) How to create a social enterprise: a case study. The 9th International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development. Bucharest, Romania, June 23-24.

Koskela, V. (2016) Teatteri läsnäolon tilan voi mahdollistaa samanarvoisuuden tilan ja uuden ymmärryksen, julkaisussa Samassa tilassa: yhteisöteatteri osallisuuden mahdollistajana (Eds. R. Ekoluoma ja H. Hyttinen). Centria. Raportteja ja selvityksiä, 15.

Koskela, V. & Goldman Schuyler, K. (2016) Experiences of Presence as a Key Factor Towards Sustainability Leadership. Journal of Leadership Studies, Vol. 9 (4), s. 54-60.

Koski, H., Melkas, H., Mäntylä, M., Pieters, R., Svento, R., Särkikoski, T., Talja, H., Hyyppä, J., Kaartinen, H., Hyyppä, H. & Matikainen, L. (2016) Technology Disruptions as Enablers of Organizational and Social Innovation in Digitalized Environment ETLA Working Papers 45. ETLA. Helsinki.

Kuokkanen, A. (2016) Understanding complex system change for a sustainable food system. Acta Universitatis Lappeenrantaensis 730. Dissertation.

Kuokkanen A, Mikkilä M, Kuisma M, Kahiluoto H. & Linnanen L. (2016) The need for policy to address the food system lock-in: A case study of the Finnish context, Journal of Cleaner Production (In Press). doi:10.0.3.248/j.jclepro.2016.06.171.

Kuorikoski, T. (2016) Kohti resonoivaa urheilujohtamista. Tavoitteen muodostuminen urheilun kentässä. Acta Universitatis Lappeenrantaensis 711. Dissertation.

Kyrki, K., Coco, K., Hennala, L., Laitinen, A., Lehto, P., Melkas, H., Niemelä, M. & Pekkarinen, S. (2016) Robotit ja hyvinvointipalvelujen tulevaisuus (ROSE-konsortio). Tilannekuvaraportti 2015. Strateginen tutkimus. Suomen Akatemia. http://www.aka.fi/globalassets/33stn/tilannekuvaraportit/tech-kyrki-robotiikkahyvinvointi-jaterveyspalveluissa_20160104.pdf

Lahikainen, K., Ruskovaara, E. & Pihkala, T. (2016) Describing Emergence of Clean-Tech Innovation Ecosystem Based on University Research, in: ICSB 2016 World Conference: Proceedings, ISBN: 978-0-9819028-9-0, pp. 1-7.

Lehikoinen, K., Pässilä, A., Martin, M. & Pulkki, M. (toim. 2016) Taiteilija kehittäjänä: taiteelliset interventiot työssä. Teatterikorkeakoulun julkaisusarja.

Leino, M., Pekkarinen, J. & Soukka, R. (2016) The role of laser additive manfacturing methods of metals in repair, refurbishment and remanufacturing - enabling circular economy. 9th International Conference on Photonic Technologies - LANE 2016. Physics Procedia (Elsevier), Volume 83, pp. 752-760.

Leino, M., Uusitalo, V., Grönman, A., Nerg, J., Soukka, R., Horttanainen, M. & Pyrhönen, J. (2016) Economics and Greenhouse gas balance of using hermetic turbo generator at sawmills. Renewable Energy, 88, pp.102-111.

Martikainen, S-J. & Oikarinen, T. (2016). Meaningfully Happy at Work – Pleasure and Purpose in Action. Conference paper presented in Leading Passion Conference 20th of April, Porvoo, Finland. https://leadingpassion2016.files.wordpress.com/2016/03/leading-passion-conference-proceedings-2.pdf

Marttonen-Arola, S., Ali-Marttila, M., Ylä-Kujala, A., Saunila, M., Pekkola, S., Sinkkonen, T., Pekkarinen, O., Rantala, T. & Ukko, J. (2016) Towards comprehensive value management in inter-organizational industrial maintenance, International Journal of COMADEM, Vol. 19, ISS.3, pp. 27-32.

Melkas, H., Hennala, L., Pekkarinen, S. & Kyrki, V. (2016) Human impact assessment of service robot implementation in Finnish elderly care. ICServ2016. The 4th International Conference of Serviceology. Tokyo, Japan, September 6-8, 2016.

Melkas, H. & Pekkarinen, S.(2016) SMEs and regional design services for innovation: experienced and expected impacts on users and non-users. International Journal of Innovation and Regional Development 7(3), 222-236.

Mäkimattila, M., Rautiainen, M. & Pihkala, T. (2016) Systemic Innovation in Complex Business Portfolios - A Case Study. International Journal of Business Innovation and Research, Vol. 10, Nos. 2/3.

Mäkinen, H., Kaseva, J., Virkajärvi, P. & Kahiluoto, H. (2016) Gaps in the capacity of modern forage crops to adapt to the changing climate in northern Europe. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change (1381-2386, Springer Verlag (Germany)).

Norontaus, A. (2016) Oppisopimuskoulutus yritysten tuottamana koulutuspalveluna: tavoitteista vaikutuksiin. Acta Universitatis Lappeenrantaensis 693. Dissertation.

Ojala, E., Uusitalo, V., Virkki-Hatakka, T., Niskanen, A. & Soukka, R. (2016) Assessing product environmental performance with PEF methodology: reliability, comparability, and cost concerns. The International Journal of Life Cycle Assessment.

Owens, A., Pässilä, A. & Korhonen, P. (2017) Resilience and the art of making mistakes. Saija Laukka (edit) The art of making mistake. Draamatyö, Helsinki.

Paavola, S., Himanen, S.J., Kahiluoto, H. & Miettinen, R. (2016) Chapter 4. Making sense of resilience in barley breeding. Converting the concept of response diversity into a tool of reflection and decision-making. pp 43-54. In: Paloviita, A. and Järvelä, M. (Eds) Climate change adaptation and food supply chain management, Routledge, Taylor & Francis.

Parjanen, S., Hennala, L., Hyypiä, M. & Martikainen, S-J. (2016) Sosiaalisesti kestävä innovointi – Asuinympäristöjen kehittäjien näkemyksiä asukkaiden osallistamisesta, Yhdyskuntasuunnittelu 54(4). http://www.yss.fi/yhdyskuntasuunnittelu-lehti/lehden-numerot/2016-4-vol-54/

Parjanen, S., Laakso H. & Melkas, H. (2016) Sustainable entrepreneurship innovations project strengthens regional resilience. (Poster). Smart Cities in Smart Regions 2016, Lahti, Finland. May 10-12.

Parjanen, S., Laakso, H. & Rantala, T. (2016) Open Innovation Platforms Supporting City Renewal. In Aalto A. & Montonen, L. (eds.) Smart Cities in Smart Regions 2016: Conference Proceedings. The publication series of Lahti University of Applied Sciences, part 27, Lahti University of Applied Sciences. URN:ISBN:978-951-827-264-2

Parjanen, S., Rantala, T. ja Laakso, H. (2016) Lahden keskusta - kiinteistönomistajien ajatuksia ja näkemyksiä. Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT Lahti. LUT Scientific and Expertise Publications. Tutkimusraportit - Research Publications No. 54. ISBN 978-952-265-971-2 (painettu julkaisu), ISBN 978-952-265-972-9 (sähköinen julkaisu). Kestävän yrittäjyyden innovaatiot -hanke.

Parviainen, J., van Aerschot, L., Särkikoski, T., Pekkarinen, S., Melkas, H. & Hennala, L. (2016) Motions with emotions? A double body perspective and human-robot interaction in elderly care. International Research Conference Robophilosophy 2016/TRANSOR 2016: Aarhus, Denmark, October 17-21.

Pekkarinen S., Hasu M., Saari E. & Melkas, H. (2016) Service digitalization and information ecology: Towards inclusive solutions in Finnish social and health care services. ICServ2016. The 4th International Conference of Serviceology. Tokyo, Japan, September 6-8. Best paper award.

Pekkarinen, S. & Hennala, L. (2016) Robotiikan haasteista. Finnish Journal of eHealth and eWelfare. Vol. 8, No. 2-3, pp. 137-138.

Pekkarinen, S., Hennala, L. & Melkas, H. (2016) Service robots in elderly care services: an implementation process. The 23rd Nordic Congress of Gerontology (23 NKG), Tampere, Finland, June 19-22, 2016. (poster presentation).

Pekkola, S., Saunila, M. & Rantanen, H. (2016) 'Performance measurement system implementation in a turbulent operating environment', International Journal of Productivity and Performance Management, Vol. 65, Iss 7 pp. 947-958.

Pekkola, S., Saunila, M., Ukko, J. & Rantala, T. (2016) The role of performance measurement in developing industrial services, Journal of Quality in Maintenance Engineering, Vol. 22, Iss. 3, pp. 264-276.

Pekkola, S. & Ukko, J. (2016) Exploring added value through the service process: A comparative multiple case study, Benchmarking: An International Journal, Vol. 23, Iss. 5, pp. 1249-1263.

Pekkola, S. & Ukko, J. (2016) Designing a Performance Measurement System for Collaborative Network, International Journal of Operations and Production Management, Vol. 36, Iss. 11.

Pihkala, T., Ruskovaara, E. & Hytti, U. (2016) Global University Entrepreneurial Spirit Students' Survey, National Report 2016 2016 Finland. LUT Scientific and Expertise Publications, Reports, 69, pp. 1-25, Lappeenranta University of Technology.

Pässilä, A., Malin, V. and Owens, A. (2016) Arts and business oriented thinking:  the problematic when trying to bring together two different worlds. Conference paper presented in AOM 2016, August, Anaheim, USA

Pässilä, A. and Owens, A. (2016) Sensible Sensitivity: Arts Pedagogy in Management Development. Peter Stokes, Neil Moore, Simon M Smith, Caroline Rowland, Peter Scott (eds.) Organizational Management: Approaches and Solutions. Kogan Page.

Pässilä, A., Owens, A. & Holtham, C. (2016) Strategic steps towards Equality through Arts. Conference paper in AoMo 2016, Bled.

Pässilä, A., Owens, A. & Pulkki, M. (2016) Learning Jam: an evaluation of the use of Arts Based Initiatives to generate polyphonic understanding in Work Based Learning. Higher Education, Skills and Work-Based Learning.

Pässilä, A. & Vince, R. (2016) Critical Reflection in Management and Organization Studies. In Jan Fook, Val Collington, Fiona Ross, Gillian Ruch, Linden West (eds.) Researching Critical Reflection Multidisciplinary Perspectives. Routledge.

Rantala, T., Pekkola, S., Rantanen, H. & Hannula, M. (2016) Evolution of obstacles restraining productivity improvement. Nineteenth International Working Seminar on Production Economics, February 22-26, 2016. Innsbruck, Austria.

Rantala, T. & Ukko, J. (2016) Holistic performance evaluation to support European regional development: University-Industry perspective, In: Proceedings of 11th European Conference on Innovation and Entrepreneurship, September 15-16, Jyväskylä, Finland.

Rantala, T., Ukko, J., Saunila, M., Puolakoski, H. & Rantanen, H. (2016) Creating service experience in digital business, In: Proceedings of 26th Annual RESER Conference, September 8-10, 2016, Naples, Italy.

Rautiainen, M. & Konsti-Laakso, S. (2016) Family Firms as Community Innovators in Regional Innovation Platforms. 11th Europen Conference on Innovation and Entrepreneurship. Jyväskylä, Finland, 15-16 September 2016.

Rautiainen, M., Konsti-Laakso, S. & Pihkala, T. (2016) Regional Innovation System Development: Family firms as community innovators. ECIE conference, Jyväskylä, Finland.

Rimhanen, K., Ketoja, E., Yli-Halla, M. & Kahiluoto, H. (2016) Ethiopian agriculture has greater potential for carbon sequestration than previously estimated. Global Change Biology, doi:10.1111/gcb.13288 (IF 8.0).

Rimppi, H., Uusitalo, V., Väisänen, S. & Soukka, R. (2016) Sustainability criteria and indicators of bioenergy systems from steering, research and Finnish bioenergy business operators' perspectives. Ecological Indicators, Vol. 66, pp. 357-368.

Rinkinen, S. (2016). Clusters, innovation systems and ecosystems: Studies on innovation policy's concept evolution and approaches for regional renewal. Acta Universitatis Lappeenrantaensis 728. Yliopistopaino, Lappeenrannan teknillinen yliopisto. Dissertation.

Rinkinen, S. & Harmaakorpi, V. (2016). Ekosysteemiperustainen innovaatiopolitiikka yhteiskunnallisen transition mahdollistajana. Tekes Policy Brief 5/2016. Saatavilla osoitteesta: http://www.tekes.fi/globalassets/global/ohjelmat-ja-palvelut/kampanjat/innovaatiotutkimus/policybrief_5_2016_becsi.pdf

Rinkinen S, Pekkarinen S. & Harmaakorpi V. (2016) Policy Framework for Supporting Business Ecosystems and Niche Development Through Innovation Policy. 11th European Conference on Innovation and Entrepreneurship ECIE 2016, European Conference On Innovation And Entrepreneurship, 2016, pp. 628-634, Jyväskylä, Finland.

Ruskovaara, E., Hämäläinen, M. & Pihkala, T. (2016) HEAD Teachers managing entrepreneurship education - Empirical evidence from general education. Teaching and Teacher Education, OSSN: 0742-051X, Volume 55, pp.155-164.

Saunila, M. (2016) Performance measurement approach for innovation capability in SMEs, International Journal of Productivity and Performance Management, 65 (2): 1-17.

Saunila, M. (2016) Attaining Innovation Outcomes Through Management Control, 9th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business, Warsaw, Poland, 14-16 September 2016.

Saunila, M., Rantala, T. & Ukko, J. (2016) The Impact of Technological, Organisational and Service Characteristics on Customer Value Creation in Digital Economy. Nineteenth International Working Seminar on Production Economics. February 22-26, 2016. Innsbruck, Austria.

Saunila, M., Ukko, J. and Rantanen, H. (2016) Performance management of customer value creation in digital services, PMA 2016 Conference, Edinburgh, Scotland, 26 - 29 June 2016.

Sommarström, K., Ruskovaara, E. & Pihkala, T. (2016) Company visits as an opportunity for entrepreneurial learning. Journal for International Business and Entrepreneurship Development. Accepted for publication.

Ukko, J. & Pekkola, S. (2016) Customer-centered measurement of service operations: a B2B case study, Operations Management Research, Vol. 9, Iss. 1, pp. 11-21.

Ukko, J., Saunila, M., Parjanen, S., Rantala, T., Salminen, J., Pekkola, S. & Mäkimattila, M. (2016) Effectiveness of innovation capability development methods, Innovation: Management, Policy & Practice, Vol. 18.

Ukko, J., Saunila, M. & Rantala, T. (2016) From customer value to customer wisdom - Managing and measuring customer value co-creation in digital service systems, In: Proceedings of 26th Annual RESER Conference, September 8-10, 2016, Naples, Italy.

Uusitalo, A., Uusitalo, V., Grönman, A., Luoranen, M. & Jaatinen-Värri, A. (2016) Greenhouse gas reduction potential by producing electricity from biogas engine waste heat using organix Rankine cycle. Journal of Cleaner production, Vol. 127, pp. 399-405.

Uusitalo, V., Panapanaan, V., Koistinen, K., Kuokkanen, A. & Leino, M. (2016) Sustainability analysis of the agricultural and food systems in the Lahti Region Global situation and challenges in agricultural and food (agri-food) production. Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarja (2342-7493). http://www.lamk.fi/ajankohtaista/Documents/cleantech_julkaisu_2016_painovalmis.pdf. Lahti Cleantech Annual Review 2016.

Vasconcelos Tavares, S., Pässilä, A., and Owens, A. (2016) Arts in the Military- A theatrical Performance Exercise. Conference paper presented in IFKAD 2016, Dresden, German.

Väisänen, S., Havukainen, J., Uusitalo, V., Havukainen, M., Soukka, R. & Luoranen, M.(2016) Carbon footprint on biobutanol by ABE fermentation from corn and sugarcane. Renewable Energy.

Westerlund, H., Lehikoinen, K.,  Anttila, E., Laukkanen, A. ja Pässilä, A.  (2016)  Taiteet, tasa-arvo ja hyvinvointi: Katsaus kansainväliseen tutkimukseen. Publisher: ArtsEqual and University of the Arts Helsinki.

Yhteystiedot

LUT-yliopisto
LUT Lahti

Saimaankatu 11

15140 Lahti

p. 029 44 63368