2017

Ali-Marttila, M., Marttonen-Arola, S., Kärri, T., Pekkarinen, O. & Saunila, M. (2017) Understand what your maintenance service partners value. Journal of Quality in Maintenance Engineering, 23(2): 144-164.

Claudelin, A., Uusitalo, V., Pekkola, S., Leino, M. & Konsti-Laakso, S. (2017) The Role of Consumers in the Transition Toward Low-Carbon Living. Sustainability, 9(6), 958

Claudelin, A., Konsti-Laakso, S., Leino, M. &  Uusitalo, V. (2017) What is the Role of Consumers in the Transition Towards Low Carbon Living? The 6th World Sustainability Forum, 27–28.1.2017, Cape Town, South Africa.

Claudelin, A., Leino, M. (2017) Tulevaisuuden energiatehokkaat asuinalueet: Riihimäen Peltosaari. Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 30. Näkökulmia energiatehokkuuteen ja tulevaisuuden asuinalueisiin: ELLI – Energiatehokkuudella ja asuinaluekohtaisella energiantuotannolla lisää Cleantech-liiketoimintaa -hankkeen tuloksia. ISSN 2342-7507.

Goldman Schuyler, K., Skjei, S., Sanzgiri, J. & Koskela, V. (2017) Waking Up at Work: Action Research on Mindfulness, Awareness, And Presence. Journal of Management Inquiry, Vol. 26 (1), s. 86-100.

Goulart & Hyypiä (2017) Oportunidades de inovação frugal para empresas finlandesas em mercados brasileiros – segunda fase de testes do Projeto SCALA em São Paulo. http://uutiskirje.haaga-helia.fi/a/s/118177889-1e5e2fb9899d9c43430f9447cf406e94/2238923.

Harmaakorpi, V, Melkas, H. & Uotila, T. (2017). Re-categorizing innovation policy according to broad-based innovation. European Planning Studies. http://dx.doi.org/10.1080/09654313.2017.1327035.

Hennala, L. (2017) Palvelurobotiikka. Labquality Days -kongressi, Helsinki, Finland, helmikuu 9-10, 2017.

Hennala, L,, Koistinen, P., Kyrki, V., Kämäräinen, J-K., Laitinen, A., Lanne, M., Lehtinen, H., Leminen, S., Melkas, H., Niemelä, M., Parviainen, J., Pekkarinen, S., Pieters, R., Pirhonen, J., Ruohomäki, I., Särkikoski, T., Tuisku, O., Tuominen, K., Turja, T. & Van Aerschot, L. (2017). Robotics in Care Services: A Finnish Roadmap. Available at: http://roseproject.aalto.fi/images/publications/Roadmap-final02062017.pdf

Hennala, L., Pekkarinen, S. & Melkas, H. (2017) Asiakkaiden ja henkilöstön suhtautuminen Zora-robotin käyttöön vanhuspalveluissa. Gerontologia 2017, Gerontologia 2017 –kongressi, Turku, Finland, kesäkuu 7-9, 2017.

Hennala, L., Pekkarinen, S. Melkas, H. (2017). Palvelurobotti – nykyajan hömpötystä vai hoivayön apu ja asiakkaiden ilo. Vanhustyö 5/2017, s. 26-27.

Hennala, L. & Uotila, T. (2017) Kotihoidon ulkoistus asiakkaiden ja omaisten kokemana. Gerontologia 2017, Gerontologia 2017 –kongressi, Turku, Finland, kesäkuu 7-9, 2017.

Hennala,L. & Uotila, T. 2017. Kotihoidon ulkoistuksen vaikutukset ja vaikuttavuus - tapaustutkimus Lahti. LUT Scientific and Expertise Publigation. Tutkimusraportit nro 73. Lappeenrannan teknillinen yliopisto. Lahden Työn Paikka, Lahti. Työsuojelurahaston hankeen loppuraportti. ISSN-L 2243-3376. ISSN 2243-3376. ISBN (painettu julkaisu): 978-952-335-174-5 ISBN (sähköinen julkaisu): 978-952-335-175-2

Hyypiä, M. & Ahonen, P. (2017) Mikä ihmeen aistihuone? Kumous-blogi, toukokuu 2017. http://www.digikumous.fi/blogi/uncategorized/mika-ihmeen-aistihuone/#more-495.

Hyypiä, M. & Ahonen, P. (2017) Ikääntyneiden tulevaisuuden asumisratkaisut: tutkimus aistihuoneen yhteiskehittämisestä. Gerontologia 2017, Gerontologia 2017 –kongressi, Turku, Finland, kesäkuu 7-9, 2017.

Hyypiä, M. & Ahonen, P. (2017) Digitalization of the housing services for the elderly people: Case of Multi-Sensory Environment Co-Creation. WORK2017, "Work and Labour in the Digital Future" - The WORK2017 conference. Turku, Finland, August 16-18, 2017. (Accepted).

Hyypiä & Goulart (2017) Opportunities of Frugal innovation for Finnish companies in Brazilian markets – The second pilot week of SCALA in São Paulo area. http://uutiskirje.haaga-helia.fi/a/s/118177889-9358f636ced2e8a6cb3de0c67c4de368/2236850.

Hyypiä, M., Pekkarinen, S. & Melkas, H. (2017) Co-creating meaningful technologies - Agile digitalization development processes and experiments in elderly people's housing services. ICServ2017. The 5th International Conference of Serviceology. Vienna, Austria, July 12-14, 2017.

Hyytinen, K., Saari, E., Leväsluoto, J., Hasu, M., Käpykangas, S., Melkas, H., Pekkarinen, S., Hyypiä, M., Korvela, P.,  Nordlund, A. (2017) Human-centered co-evaluation method for digital service experiments.  27th Annual RESER Conference, Bilbao, September 7-9, 2017.

Hämäläinen, M. (2017) Head Teachers Managing Schools - Entrepreneurial Approach. ESU 2017 Conference, (European University Network).

Joensuu-Salo, S., Peltonen, K., Siltavirta, K., Ruskovaara, E., Hämäläinen, M. & Pihkala, T. (2017 Yrittäjyyskasvatus - Tulevaisuuden siltojen rakentaja ja raja-aitojen murtaja? Yrittäjyyskasvatuspäivät 2017 Oulu: Abstraktikirja.

Khan, R. (2017) The Contribution of Socially driven Businesses and Innovations to Social Sustainability. Acta Universitatis Lappeenrantaensis 743, Yliopistopaino. Lappeenranta. Dissertation.

Koistinen, K., Uusitalo, V., Huostila, A. 2017. Systematic Approach to Sustainability of Novel Internet-Based System for Food Logistics. International journal of logistics and sustainable transportation.

Konsti-Laakso, S. (2017) Stolen Snow Shavels And Good Ideas: Search and generation of local knowledge in social media community. Government Information Quarterly 34(1), 134-139

Konsti-Laakso, S. & Rantala, T. (2017) Managing community engagement: A process model for urban planning, European Journal of Operational Research, 2017, https://doi.org/10.1016/j.ejor.2017.12.002.

Koskela, V. (2017). Experience of presence as an inner shift towards a more holistic approach of innovation? Journal of Innovation Management JIM, Vol 5 (2), s. 26-55.

Koskela V., Laakso, H., Lappalainen, S.,  Martikainen, S-J., Oikarinen T., Pekkarinen, S., Pässilä, A. (2017). Sitä saat mitä jaat –sarjakuva-albumi. Tarinoita ruohonjuuresta ja asiaa työarjesta. Numero 1/9: Muutos. LUT Scientific and Expertise Publications. Raportit ja selvitykset No. 73. ISSN-L 2243-3384, ISSN 2243-3384, ISBN 978-952-335-135-6 (painettu julkaisu).

Koskela V., Laakso, H., Lappalainen, S.,  Martikainen, S-J., Oikarinen T., Pekkarinen, S., Pässilä, A. (2017). Sitä saat mitä jaat –sarjakuva-albumi. Tarinoita ruohonjuuresta ja asiaa työarjesta. Numero 2/9: Luovuus. LUT Scientific and Expertise Publications. Raportit ja selvitykset No. 74.  ISSN-L 2243-3384, ISSN 2243-3384,  ISBN 978-952-335-136-3 (painettu julkaisu).

Koskela V., Laakso, H., Lappalainen, S.,  Martikainen, S-J., Oikarinen T., Pekkarinen, S., Pässilä, A. (2017). Sitä saat mitä jaat –sarjakuva-albumi. Tarinoita ruohonjuuresta ja asiaa työarjesta. Numero 3/9: Yhteys. LUT Scientific and Expertise Publications. Raportit ja selvitykset No. 75. ISSN-L 2243-3384, ISSN 2243-3384,  978-952-335-137-0 (painettu julkaisu).

Koskela V., Laakso, H., Lappalainen, S.,  Martikainen, S-J., Oikarinen T., Pekkarinen, S. (2017). Ruohon ääni – arjen asiantuntijoiden puhetta ihmistyöstä. Sitä saat mitä jaat –hankkeen blogi. https://satsi2016.blogaaja.fi/

Kuhalampi, A. & Laakso, H. (toim.) (2017). Tässä mä olen. Tuloksia ja kokemuksia Mun juttu - meidän tulevaisuus -hankkeen toiminnasta. LUT Scientific and Expertise Publications. Tutkimusraportit nro 72. ISSN-L 2243-3376, ISSN 2243-3376. ISBN: painettu julkaisu 978-952-335-167-7, sähköinen julkaisu 978-952-335-168-4. N-Paino, Lahti.

Kuisma, M. & Kahiluoto, H. (2017) Biotic resource loss beyond food waste: Agriculture leaks worst. Resources, Conservation and Recycling.

Kuisma, M., Mäkinen, H. & Kahiluoto, H. (2017) Is there transition going on towards nutrient recycling and renewable energy in dairy farming? NJF seminar 495 4th Organic Conference, Organics for tomorrow's food systems, Conference proceedings.

Lahikainen, K., Kolhinen, J., Ruskovaara, E, et al. (2017) Emergence of Regional Entrepreneurial Ecosystem: Organizational Antecedents and Individual Perceptions. Conference proceedings.

La Notte, A., D'Amato, D., Mäkinen, H., Paracchini, M L., Liquete, C., Egoh, B., Geneletti, D. & Grossmann, N D. (2017) Ecosystem services classification: a systems ecology perspective of the cascade framework. Ecological Indicators (1470-160X, Elsevier), Volume 74, Pages 392-402.

Leino, M., Claudelin, A. Tulevaisuuden energiatehokkaat asuinalueet: Lahden Askonalue. Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 30. Näkökulmia energiatehokkuuteen ja tulevaisuuden asuinalueisiin: ELLI – Energiatehokkuudella ja asuinaluekohtaisella energiantuotannolla lisää Cleantech-liiketoimintaa -hankkeen tuloksia. ISSN 2342-7507 . 

Martikainen, S-J. (2017). Sisällä, pihalla vai rajalla? LUT Scientific and Expertise Publication. Tutkimusraportit nro 7. Lappeenrannan teknillinen yliopisto. Mun Juttu –hankkeen loppuraportti. 978-952-335-167-7 (painettu julkaisu, printed publication). 978-952-335-168-4 (sähköinen julkaisu, electronic publication).

Martikainen, S-J., Koskela V. & Oikarinen T. (2017). Työn merkityksellisyyden kokemukset hyvinvoinnin tukena terveydenhoidon aloilla.  Työelämän tutkimuspäivät 2. – 3.11.2017, Tampere.

Melkas, H., Hennala, L., Pekkarinen, S. & Tuisku, O. (2017) Lahti katsoo hyvinvointiteknologian tulevaisuuteen - Lahti is looking to the future of wellbeing technology? LUT Scientific and Expertise Publications. Oppimateriaalit - Lecture Notes 11, ISSN-L 2243-3392, ISSN 2243-3392, ISBN 978-952-335-090-8. Lappeenrannan teknillinen yliopisto, LUT Lahti. Internet: https://youtu.be/BOTctk51uOw.

Melkas, H., Hennala, L., Pekkarinen, S. & Tuisku, O. (2017) Hankitaanko hoivarobotti? - Should we get a care robot? LUT Scientific and Expertise Publications. Oppimateriaatli - Lecture Notes 10, ISSN-L 2243-3392, ISSN 2243-3392, ISBN 978-952-335-089-2 Lappeenrannan teknillinen yliopisto, LUT Lahti. Internet: https://youtu.be/QLuLEXQit-Q.

Melkas, H., Hennala, L., Pekkarinen, S. & Tuisku, O. (2017) Työtoverina hoivarobotti - Care robots as coworkers. LUT Scientific and Expertise Publications. Oppimateriaalit - Lecture Notes 9, ISSN-L 2243-3392, ISSN 2243-3392, ISBN 978-952-335-088-5. Lappeenrannan teknillinen yliopisto, LUT Lahti. Internet: https://youtu.be/hakPY00PqH.

Melkas, H., Uotila, T. & Oikarinen, T. (2017) Iterative transition from exploration to exploitation: Experiences in the Finnish manufacturing industry. In "Innovative Quality Improvements in Operations: Introducing Emergent Quality Management" (eds. Tomas Backström, Anders Fundin, Peter E. Johansson), Springer 2017. ISBN: 978-3-319-55984-1 (Print) 978-3-319-55985-8 (Online).

Mukherjee, K. and Rautiainen, M. (2017). Successful transition from farm to resort –strategic change via collective sensemaking, (No. 0303). (Forthcoming), 4th World Research Summit for Tourism and Hospitality, Orlando, USA.

Mäkimattila, M., Melkas, H. & Uotila, T. (2017) Redesign of Home Care Service Delivery: A Systemic Approach to IT Innovations. International Journal of Information Systems and Social Change, IJISSC, Vol. 8, Issue 2, April-June 2017.

Mäkinen, H., Kaseva, J., Trnka, M., et al. (2017) Sensitivity of European wheat to extreme weather. Field Crops Research.

Mäkinen, H., Kaseva, J., Virkajärvi, P. & Kahiluoto, H. (2017) Shifts in soil-climate combination deserve attention Agricultural and forest meterorology. Agricultural and Forest Meteorology (0168-1923 Elsevier Masson), Volume 234, Pages 1-11.

Mäkinen, H., Rimhanen, K., Kaseva, J, et al. (2017) Information needs, barriers and incentives to adopting climate change mitigation and adaptation actions in boreal acriculture. Climate Research.

Nasiri, M., Rantala, T., Saunila, M., Ukko, J. & Rantanen, H. (2017) Business Potential for Sustainable Solutions in the Agricultural Industry, the Proceedings of the 13th Nordic Environmental Social Science Conference, 6-8th June 2017, Tampere, Finland.

Nasiri, M., Ukko, J., Saunila, M., Rantala T., & Rantanen, H. (2017), "Digitalization and Human Capabilities in Attaining Higher Performance", 18th International CINet Conference, Potsdam, Germany.

Nasiri, M., Tura, N., & Ojanen, V. (2017),"Developing Disruptive Innovations for Sustainability: A Review on Impact of Internet of Things (IOT)", Proceeding of PICMET Conference, Portland, Oregon, USA.

Oksala, J., Rantala, T., Havukainen, J., Saunila, M. & Ukko, J. (2017). Hevosenlannan kestävä hyödyntäminen: Tallikyselyn tulokset. LUT Scientific and Expertise Publications/Tutkimusraportit- Research Reports 67

Oksala, J., Havukainen, J. & Rantala T. (2017). Hevosenlannan kestävä hyödyntäminen (HELY) Lannankäsittelyn tekniikat. LUT Scientific and Expertise Publications/Raportit ja selvitykset–Reports 72

Ovaska, A. & Koskela V. (2017). Haittoja vähentävän työn opas. Völjy-kehittämishankkeessa koetut hyvät käytännöt. A-Klinikkasäätiö/Völjy-hanke. (http://www.a-klinikka.fi/julkaisut/3570).

Ovaska, J., Pekkarinen, S., Melkas, H. (2017) Digitalization in social and health care services: A case study on the speed of its introduction. WORK2017-conference, Turku, August 16-18, 2017.

Parjanen, S. (2017) Kestävän työelämän piirteitä. Työelämän tutkimuspäivät, 2.-3.11.2017, Tampereen yliopisto, Tampere.

Parjanen, S. & Hyypiä, M. (2017) Entrepreneurs' thoughts about digitalization and e-shopping. WORK2017 Work and Labour in the Digital Future, 16.-18.8.2017, Turku.

Parjanen, S. & Laakso, H. (2017) Kokeilemalla paras Rautatienkatu. Tulevaisuuden Lahti –blogi: https://www.lahti.fi/ajankohtaista/tulevaisuuden-lahti/kokeilemalla-paras-rautatienkatu

Pekkarinen, S., Hennala, L. & Melkas, H. 2017. Robotit vanhuspalveluissa: Henkilöstön ja asiakkaiden kokemuksia Zora-robotin käyttöönotosta. Sosiaalipolittikan päivät 2017. Jyväskylä 26.-27.10.2017.

Pekkarinen, S. & Melkas, H. (2017) Digitalisation in Health Care and Elderly Care Services: From Potholes to Innovation Opportunities. International Journal of Information Systems and Social Change, 8(1), pp. 24-45.

Pekkarinen, S., Melkas, H., Hennala, L. (2017) Robot as a workmate? Care workers' and students' experiences of the implementation of ‘Zora' robot in elderly care. WORK2017-conference, Turku, August 16-18, 2017.

Pekkarinen, S., Mäkinen, S. (2017) Digitalisaatio ikääntyneiden asumisessa: Tutkimus älytalon osallistavasta suunnitteluprosessista. Gerontologia2017 –konferenssi, Turku, 7.-9.6.2017.

Porkka, M., Guillaume Joseph H.A., Siebert Stefan, et al. (2017) The use of food imports to overcome local limits to growth. Earth's Future.

Rantala, T., Saunila, M., Ukko, J., Havukainen, J. & Rantanen, H. (2017) Determinants of the exploitation of sustainable solutions: perspectives on the perceived and total costs of farm animal waste handling, the Proceedings of the 13th Nordic Environmental Social Science Conference, 6-8th June 2017, Tampere, Finland.

Rautiainen, M., Ikäheimonen, T., Goel, S. & Pihkala, T (2017) Exit, voice and loyalty concept: individual perspective in family business. Presented at the IFERA 2017 conference, Zadar, Croatia.

Rinkinen, S. & Harmaakorpi, V. (2017) The business ecosystem concept in innovation policy context: Building a theoretical framework. Innvovation: The European Journal of Social Science Research. http://dx.doi.org/10.108/13511610.2017.13000089.

Saunila, M. (2017) Understanding innovation performance measurement in SMEs, Measuring Business Excellence, 21 (1): 1-16.

Saunila, M. (2017) Is innovation performance measurement beneficial for performance in services?, International Journal of Business and Globalisation, 18 (1): 27-41.

Saunila, M. (2017) Innovation capability in achieving higher performance: Perspectives of management and employees, Technology Analysis and Strategic Management, Published online: 21 Nov 2016.

Saunila, M. (2017) Managing continuous innovation through performance measurement. Competitiveness Review, 27(2): 179-190.

Saunila, M, Rantala, T., Ukko, J. & Pekkola, S. (2017) Gaining insights into the measurement of value in industrial service network, International Journal of Quality and Reliability Management, 34(4): 478-493.

Saunila, M., Rantala, T. & Ukko, J. (2017) The Characteristics of Customer Value Creation in the Digital Economy, Journal of Service Science Research, 9(2): 239-258.

Saunila, M., Rantala, T., Ukko, J. & Rantanen, H. (2017) Asiakasarvon johtaminen ja mittaaminen digiajan liiketoimintamalleissa, Promaint 3/2017.

Saunila, M., Ukko, J. & Rantala, T. (2017) Customer engagement behavior throughout the digital service process, the Proceedings of the IAMOT 2017 Conference, 14-18 May 2017, Vienna, Austria.

Saunila, M., Ukko, J., Rantala, T. & Rantanen, H. (2017) Value creation through employee behavior and organizational capabilities, the 27th International RESER Conference, Bilbao, Spain, 7 - 9 September 2017.

Sommarstöm, Kaarina, Ruskovaara, Elena & Pihkala, Timo (2017). Company visits as an opportunity for entrepreneurial learning, Journal for International Business and Entrepreneurship Development. Print ISSN: 1549-9324, Online ISSN: 1747-6763, Vol. 10, No. 3, 298-315, https://doi.org/10.1504/JIBED.2017.085505.

Sore, S., Saunila, M. & Ukko, J. (2017). Digitalisaatio liiketoiminnassa. LAMK Pro.

Sore, S., Saunila, M. & Ukko, J. (2017) Digital service capabilities in B2B value creation. 18th International CINet Conference, 10-12 September, Potsdam, Germany.

Tuisku, O., Ilves, M., Lylykangas, J., Surakka, V., Rytövuori, S., Ainasoja, M., & Ruohonen, M.J. (2017). Effects of electronic word-of-mouth on the potential customer's emotions and product image. International Journal of E-Business Research, 13(4), 1-14.

Tuisku, O., Pekkarinen, S., Hennala, L., & Melkas, H. (2017). Public discussion on robotic innovations in Finnish elderly care. In Proceedings of the 5th International Conference on Serviceology (ICServ2017), July 12-14, 2017, University of Vienna, Vienna, Austria.

Tuisku,O., Pekkarinen, S., Hennala, L. & Melkas, H. 2017. Robotit innovaationa hyvinvointipalveluissa. Kysely kentän eri toimijoiden tarpeista, rooleista ja yhteistyöstä. Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT Lahti. LUT Scientific and Expertise Publications. Tutkimusraportit - Research Publications No. 70. Grano, Lahti. ISBN 978-952-335-133-2 (painettu julkaisu), ISBN 978-952-335-134-9 (sähköinen julkaisu). Robotit ja hyvinvointipalvelujen tulevaisuus -hanke.

Ukko, J., Hildén, S., Saunila, M. & Tikkamäki, K. Comprehensive performance measurement and management – Innovativeness and performance through reflective practice, Journal of Accounting and Organizational Change, 13(3), 425-448.

Uusitalo, V., Leino, M., Kasurinen, H. & Linnanen, L. (2017) Transportation biofuel efficiencies from cultivated feedstock in the boreal climate zone: Case Finland, Biomass and Bioenergy (0961-9534, Elsevier), Vol. 99, pp. 79-89.

Uusitalo, V., Tertsunen, P., Kuokkanen, A., et al. (2017) Consumers' perspectivees on sustainable food prchase and consumption. Article in a professional research book (incl. editor's introduction), Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarja.

Uusitalo, V., Väisänen, S., Inkeri, E. & Soukka, R. (2017) Potential for greenhouse gas emission reductions using surplus electricity in hydrogen, methane and methanol production via electrolysis. Energy conversion and management 134, pp. 125-134.

Venesvirta, H., Špakov, O., Gizatdinova, Y., Tuisku, O., Rantanen, V., Verho, J., Vetek, A., Lekkala, J., and Surakka, V. (2017). Smile to save it – Facial expressions for lifelogging. In Proceedings of the 16th International Conference on Mobile and Ubiquitous Multimedia MUM 2017, November 26-29, Stuttgart, Germany, ACM Press, pp. 441-448.