Liiketoimintaosaamiseen liittyviä yliopisto-opintoja Lahdessa 

Lahdessa on mahdollisuus opiskella LUT-yliopiston opintovaatimusten mukaisia opintoja.

Tarjolla on tutkintokoulutusta, tutkintoihin sisällytettävissä olevaa täydennyskoulutusta, avointa yliopisto-opetusta sekä räätälöityä yrityskoulutusta. Koulutustarjonta keskittyy pääasiassa tuotantotalouden ja kauppatieteen aloille.

Tuotantotalous

Tuotantotalous on teollisia yrityksiä tarkasteleva soveltava tieteenala. Se tarkastelee teollisten yritysten toimintaa kokonaisvaltaisesti ja kokoavasti teknisenä, taloudellisena ja käyttäytymistieteellisenä prosessina.

Tuotantotalouden tavoitteena on tekniikan tehokas, taloudellinen ja ympäristön huomioonottava hyödyntäminen. Sen avulla luodaan mahdollisuuksia teollisuusyritysten tuottavuuden, kilpailukyvyn ja kannattavuuden analysointiin ja parantamiseen.

Kauppatieteet

Kauppatieteiden alalta Lahdessa tarjotaan lähinnä johtamiseen ja taloushallintoon liittyviä opintoja. Koulutuksessa nojataan perinteisen liiketaloustieteellisten teemojen lisäksi omaleimaisempiin aiheisiin, kuten hankintojen johtamiseen, tietojohtamiseen ja strategiatutkimukseen.

Yhteystiedot

LUT-yliopisto
LUT Lahti

Saimaankatu 11

15140 Lahti

p. 029 44 63368