Jatko-opinnot Lahdessa

Lahdessa voi suorittaa lisensiaatin ja tohtorin tutkintoja (TkT, TkL ja FT) tuotantotalouden alalta. Lahdessa toimivien professorien ohjaamat jatko-opiskelijat voivat väitellä Lahdessa.

Jatko-opiskelijaksi

Väitöskirja ja lisensiaatintutkimus tehdään pääaineen professorille. Jatko-opinnoista kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä aihealueesta vastaavaan professoriin.

Pääaineeksi ja sivuaineeksi voi Lahdessa valita:

  • Teollisuustalous (prof. Hannu Rantanen)
  • Suorituskyvyn johtaminen (prof. Hannu Rantanen)
  • Kustannusjohtaminen (prof. Hannu Rantanen)
  • Johtaminen ja organisaatiot (prof. Timo Pihkala)
  • Yrittäjyys ja pk-yritysten johtaminen (prof. Timo Pihkala)
  • Innovaatiojärjestelmät (prof. Vesa Harmaakorpi)
  • Innovaatiojärjestelmät (prof. Helinä Melkas)
  • Innovaatiojärjestelmät (prof. Tuomo Uotila)
  • Tietojohtaminen (prof. Tuomo Uotila)
  • Suorituskyvyn johtaminen (prof. Hannu Rantanen)

Lahden yksiköstä ohjattavat jatko-opiskelijat kokoontuvat säännöllisesti yhteiseen jatko-opintoseminaariin.

Jatko-opiskelu LUT:ssa

Yhteystiedot

LUT-yliopisto
LUT Lahti

Saimaankatu 11

15140 Lahti

p. 029 44 63368