Näytä alasivut +
Piilota alasivut

Palvelutalouden vallankumous – Ihminen digitalisaation keskiössä (KUMOUS)

Palvelutalouden vallakumous -hanke edistää uudenlaisten arkea helpottavien digitaalisten palvelujen kehittelyä. Lue lisää:
http://www.digikumous.fi/blogi/

KUMOUS-hankkeessa etsitään ratkaisua työn tuottavuuden ja kansantalouden kasvuun palvelutalouden vallankumouksesta. Pelkkä investoiminen tieto- ja viestintäteknologiaan ei ratkaise laaja-alaisia ongelmia, vaan tarvitaan aito ihmiskeskeinen palvelutalouden läpimurto palveluinnovaatioiden ja palveluintegraatioiden avulla. Palvelujen digitalisaation tulevaisuuden haasteena ei ole pelkästään yritysten ja toimintojen sisäinen tehokkuus vaan nykyisten palvelualueiden ja eri sektorien yhdistäminen uusilla, innovatiivisilla tavoilla.

Digitalisaation keskiössä on ihmisten arki ja sen monimuotoisuus. Hankkeessa yhdistetään muun muassa digitaalisten palvelujen ja niiden arkisten käyttökokemusten tutkimus.  Ydinkysymys on luoda yrityksille ja julkisille organisaatioille paremmat menestymisen edellytykset yhdistämällä ihmiset, tietotekniikka ja vaikuttavat toimintatavat. Tutkimuksen tavoitteena on kiihdyttää tavoiteltua yhdistämistä; siirtymistä ‘palvelujen viidakosta palvelujen puutarhaan'.

Hankkeessa 1) tunnistetaan käyttäjien (nuoret, työikäiset, vanhukset) arjen tarpeita uusien palveluiden sytykkeeksi, 2) innovoidaan ja opitaan yhdessä eri palvelutuottajien kesken uuden arvon tuottamiseksi, 3) tutkitaan ja kehitetään työntekijöiden valmiuksia palvelujen digitalisoituessa ja yhdistyessä, 4) kehitetään monitavoitearviointia uusissa palvelukonsepteissa sekä 5) tehdään politiikkasuosituksia palveluinnovaatioiden kehittämiseksi. Visiona on digitalisaation vahvistama palveluosaaminen yhteiskunnan läpäisevänä infrastruktuurina.

Hankkeella on laaja, sekä elinkeinoelämään että yhteiskuntaan kohdistuva vaikuttavuus. Yrityksille syntyy uusia liiketoimintamahdollisuuksia, ja yrittäjämäisiä toimintatapoja siirtyy julkisille ja kolmannen sektorin organisaatioille. Tulokset auttavat yrityksiä parantamaan palvelujensa laatua, käytettävyyttä, kustannustehokkuutta, vaikuttavuutta, uudistumista ja kilpailukykyä. Tuotokset edistävät avoimen innovaation ja ketterän innovaatiotoiminnan osaamista.

Tutkimuksen toteuttajakonsortioon kuuluvat: Työterveyslaitos, VTT, Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Helsingin yliopisto. Hankkeessa on lisäksi kymmenen osallistujaorganisaatiota: HUS-Servis, ManpowerGroup, CGI, Eksote, Lahden vanhusten asuntosäätiö, Lappeenrannan palvelukeskussäätiö, Hämeenlinnan kaupunki, Vantaan kaupunki, Väestöliiton kotisisar Oy ja Edupoli. 

Hankkeen rahoittajana on Tekes sekä edellä mainitut toteuttaja- ja osallistujaorganisaatiot.

Hanke toteutetaan aikavälillä 1.2.2015–31.1.2018.

Lisätietoja:

Erikoistutkija, FT Satu Pekkarinen, p. 040 568 9248, satu.pekkarinen(at)lut.fi