Näytä alasivut +
Piilota alasivut

Uusia liiketoimintamalleja liikunta- ja hyvinvointiyrittäjyyteen sekä julkisen sektorin yhteistyöhön - LIIKETTÄ!

Toteuttamisaika: 1.9.2011–30.6.2014.

LIIKETTÄ!-hanke on Päijät-Hämeen liiton ja Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama kahdeksan osahankkeen muodostama ylimaakunnallinen yhteishanke. Hankkeen toiminta-alueen muodostavat Päijät-Häme sekä Kotka-Haminan ja Uudenkaupungin talousalueet. Kehittämishankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat liikunta- ja hyvinvointialan yritykset ja julkisen sektorin palvelurakenteet.

LIIKETTÄ!-hankkeen tavoitteena on liikunta- ja hyvinvointialan liiketoiminnan kehittäminen ja uusien yhteistyömallien synnyttämiseen julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyönä. Hankkeessa pilotoidaan sähköinen liikunta-apteekki -palvelualusta, joka tarjoaa hyvinvoinnin palvelupolkuja terveytensä kannalta liian vähän liikkuville sekä työkalupakin liikuntaneuvontaa antaville tahoille.

LUT Lahden osahanke keskittyy yhteisen terveysliikunnan innovaatioalustan luomiseen Päijät-Hämeeseen. Innovaatioalustalla viitataan yhteiseen ponnistuslautaan, joka verkottaa potentiaalisia toimijoita yhteen ja jossa yhteisellä toiminnalla voidaan kehittää yhteistyötä ja sitä myöten synnyttää innovaatioita. Sen avulla pystytään entistä paremmin edistämään julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin muodostaman verkoston innovaatiokyvykkyyttä ja toiminnan tuottavuutta. Innovaatioalustan kautta voidaan yhdistää eri toimijoiden tieto ja osaaminen ja sitouttaa heidän yhteiseen toimintaan.  Päijät-Hämeen liikunta-apteeki-innovaatioalustan tavoitteena on yhdistää yhteiselle perustalle monenlainen osaaminen, jolloin mahdollisuudet murtaa perinteiset tavat toimia on paremmat. Innovaatioalustasta halutaan tehdä käyttäjiensä suunnittelema, joka osaltaan edesauttaa alustan käyttöä ja jatkokehittämistä. Hankkeen tuloksena syntyy erilaisia työkaluja ja toimintamalleja innovaatioalustan toiminnan tueksi.

Lisätietoja: Satu Parjanen, p. 040 077 9894