Näytä alasivut +
Piilota alasivut

Teolliset kunnossapitopalvelut uudistuvassa yritysverkostossa: Tunnista, mallinna ja johda arvoa (MaiSeMa)

Kesto: 1.9.2012 – 30.8.2015 

Rahoittaja: Tekes

Kunnossapitopalveluiden ulkoistamiskehitys on johtanut tarpeeseen tehdä kunnossapidon arvoajattelusta ja kannattavuustiedosta läpinäkyvämpää verkostotasolla. Verkoston eri toimijoiden kunnossapitopalveluista saavuttamaa lisäarvoa täytyy mitata, jotta hyötyjä voidaan lisätä ja riskejä hallita koko verkoston kilpailukyvyn lisäämiseksi.

MaiSeMa-hankkeen päätavoitteena on tutkia miten kunnossapitopalvelun arvo voidaan tunnistaa ja mallintaa kaikille verkosto-osapuolille, sekä miten arvoa voidaan hyödyntää tarjooman johtamisessa. Tutkimus siis yhdistää uudella tavalla asiakasnäkökulman ja palvelun tarjoajan näkökulman, kun aiemmin aihepiiriä on tutkittu pääasiassa yhdestä näkökulmasta. Hankkeen tuloksena syntyy työkalupakki palveluiden arvon mallintamiseen ja johtamiseen.

Hankkeen toteutuksen päävastuu on Lappeenrannan teknillisen yliopiston tuotantotalouden laitokselta tieto- ja kustannusjohtamisen sekä kansainvälisen markkinoinnin laboratorioilla että LUT:n alueyksikön Lahden tutkijoilla. Keskeinen osa MaiSeMa-hanketta on rakentaa uutta kansainvälistä tutkimusyhteistyötä kunnossapidon alueella. Kansainvälisenä pääyhteistyökumppanina tutkimushankkeessa on Luulajan teknillinen yliopisto.

Tutkimushanketta viedään eteenpäin vahvassa vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä kunnossapitotoimintaa harjoittavien yritysten kanssa. Tärkeänä yhteistyökumppanina hankkeessa on kunnossapitoyhdistys Promaint ry, sen jäsenyritykset sekä niiden asiakkaat. Tutkimus toteutetaan kahdessa yritysverkostossa, jotka edustavat energia- ja kemianteollisuutta. Case-yrityksiä on mukana 6 kappaletta, joiden joukossa on kunnossapitopalveluita ostavia asiakkaita, kunnossapitoyhtiöitä ja laitetoimittajia.

Maisema-hankkeen tuloksia

Lisätietoja: Juhani Ukko, p. 040 487 7047