Näytä alasivut +
Piilota alasivut

Päättyneitä hankkeita

 • Asuinympäristöjen kehittäminen koulutuskokonaisuutena (ASKE) esiselvitys
 • Clean Acceptance 2015 - 2018
 • CoCreative Living Environments vuosina 2010 - 2012
 • Cost Management 2000, vuosina 1998 - 1999
 • Duiduilusta talousfaktaan - käytäntölähtöisen innovoinnin arviointi
 • Elite2.2010 -2013
 • FRESH - Forwarding regional sustainable environmental hierarchies vuosina 2010 - 2013
 • Henkilöstölähtöinen palveluprosessien ohjausjärjestelmän kehittäminen
 • Iitin kylien yhteistyö 2010
 • Innovaatio- ja korkeakoulujärjestelmätutkimuksen vahvistaminen
 • Innovatiiviset palvelutuotannon mittarit vuosina 2011 - 2013
 • Innovaatiokyvykkyyden tila pk-yrityksissä
 • Innovatiivisuus ja modernit organisaatiorakenteet
 • Jälleenmyyjien toimintatapojen ja toiminnan seurannan kehittäminen
 • Kilpailutus ja toimittajayhteistyö kunnissa
 • Kokeilukoti/älykoti
 • Korkeahyötysuhteisen mikroturbiinin kenttätestauksen hakuprojekti 2013 - 2014
 • Koulutusmenetelmän kehittäminen ja materiaalin tuottaminen kustannuslaskennan koulutukseen vuosina 1998 - 1999
 • Kumppanuudella tuloksiin pk-yrityksissä – OR-BITS
 • Käytäntölähtöisen innovaatiotoiminnan toimintamallien analysointi - Moodi 2a vuosina 2010 - 2013
 • Lahden innovaatiokeskittymä 2012 - 2014
 • Lahti Living Lab vuosina 2008 - 2011
 • Liiketoimintaosaamisen johtamisen systematisointi
 • LIITU – liiketoiminnan tutkimusyksikön käynnistämisprojekti vuosina 2000 - 2002
 • Osaamisen johtamisen muutos - Reflektiosta innovatiivisuutta ja suorituskykyä (Refinno)
 • Osterit - lähiöiden helmet -lähiöhankkeen tutkimusosuus vuosina 2009 - 2012
 • KUMOUS - Palvelutalouden vallankumous 2015 - 2018
 • PELURI - Pelin muuttaminen strategisella arvoinnovoinnilla 2015 - 2017
 • Päijät-Häme käytäntölähtöisen innovaatiotoiminnan huippualueeksi
 • Päijät-Häme maailman johtavaksi käytäntölähtöisen innovaatiotoiminnan alueeksi
 • Radanvarsitutkimus
 • REDI - When Regions support Entrepreneurs and Diesigners to Innovate, 2012 - 2015
 • Rocket vuosina 2010-2012
 • SAKE – Pkt-yritysten suorituskyvyn analysointijärjestelmän kehittäminen vuosina 2000 - 2003
 • SePe - Seudulliseksi perheneuvolaksi vuosina 2010 - 2011
 • Simulointi sekä asiakas ja henkilöstö -osaprojekti (Simukas) vuosina 2012 - 2014
 • Sosiaali- ja terveyssektorin henkilöstön ja kuntapäättäjien yhteistyön kehittäminen soveltavan teatterin keinoin
 • ST Inno - Sustainable Innovations and Treatment in industrial waste water clusters vuosina 2010 - 2012
 • SUVA - Suorituskyvyn johtamisen tutkimusedellytysten valmistelu- ja kehittämishanke, 2007
 • Suorituskyvyn mittaamisen vaikutukset yrityksen henkilöstöön ja johtamiskäyttäytymiseen, vuosina 2004 - 2005
 • Taiteen reflektiiviset menetelmät käytäntölähtöisessä innovaatiotoiminnassa vuosina 2011 - 2014
 • Teolliset kunnossapitopalvelut uudistuvassa yritysverkostossa: Tunnista, mallinna ja johda arvoa (MaiSeMa) 2012 - 2015
 • Tikutus  - innovatiivisia, aktivoivia palvelusisältöjä ikääntyville 2010 - 2014
 • Tuottavuuden kehittämisen esteet pk-yrityksissä 2014 - 2015
 • Urban Enviro - kansainvälinen koulutuskokonaisuus vuosina 2010 - 2013
 • Uusia toimintamalleja - Liikettä vuosina 2011 - 2014
 • Vanhusten hyvä kotona asuminen
 • Venäjän innovaatiosysteemin kansainvälinen ulottuvuus
 • Viva - Terveysliikunnan tutkijayhteisö -projekti
 • Yhteiskunnallinen yrittäjyys innovatiivisessa arvonluonnissa 2013 - 2014

Lisätietoja:
Hilkka Laakso, p. 040 576 4780

Yhteystiedot

LUT-yliopisto
LUT Lahti

Saimaankatu 11

15140 Lahti

p. 029 44 63368