Näytä alasivut +
Piilota alasivut

Päijät-Häme maailman johtavaksi käytäntölähtöisen innovaatiotoiminnan alueeksi

Toteutusaika 1.1.2011 - 30.6.2014

Projektin kohderyhminä ovat yritykset, erityisesti pk-yritykset, ja julkisen sektorin organisaatiot, kehittäjäorganisaatiot sekä kolmannen sektorin toimijat.

Tavoitteena on yhdessä alueen toimijoiden kanssa löytää uusia, erilaisia tapoja tehdä käytäntölähtöistä innovaatioyhteistyötä. Yhteistyön osaksi kootaan asiantuntijayritysten verkostoja, joka edistävät toimintatapojen ja uuden ajattelun juurruttamista.

Projektia toteutetaan käytäntölähtöisesti, asiakkaan ääntä kuunnellen ja vuorovaikutusta edistäen. Kehitettävät työkalut auttavat yrityksiä ja organisaatioita parantamaan kilpailukykyään ja tunnistamaan ja tuottamaan uusia ideoita käytännön toimintaan. Parhaaseen tulokseen päästään kehittämällä menetelmiä kokonaisuutena, jolloin merkityksellistä on nimenomaan käytäntölähtöisyys ja tiedon jakaminen alueellisissa verkostoissa.

Tähän liittyvät olennaisina osina viestintä ja maineenhallinta. Projektissa panostetaan erityisesti pk-yritysten innovaatiokyvykkyyden kasvattamiseen erilaisia innovaatiomenetelmiä kehittämällä, julkisen sektorin organisaatioita unohtamatta. Projekti toimii yhteistyössä alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa.

Projekti muodostaa yhteishankkeen Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian toteuttaman Innovaatioita toiminnan rajapinnoilta – tiedon ja osaamisen tuottamisen ja välittämisen foorumit Päijät-Hämeessä -projektin kanssa.

http://www.palmenia.helsinki.fi/hankkeet/hanketiedot.asp?id=109

Projektia rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto, Päijät-Hämeen liitto sekä Päijät-Hämeen kunnat.

Lisätietoja:
Helinä Melkas
p. 040 588 1400