Näytä alasivut +
Piilota alasivut

Rocket

Metalli- ja koneteknologia-alan yritysten innovaatiotoimintaa ja kansainvälistymistä tukevien verkostojen ja rakenteiden kehittäminen suomalaisiin korkeakouluihin (ROCKET)

Hämeen ammattikorkeakoulun koordinoimassa Rocket-hankkeessa ovat mukana Turun, Saimaan ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulut, Laurea- ja Metropolia-ammattikorkeakoulut sekä Lappeenrannan teknillisen yliopiston Lahti.

Hankkeen kokonaistavoitteena on metalli- ja koneteknologia-alan yritysten innovaatiotoimintaa ja kansainvälistymistä tukevien verkostojen ja rakenteiden kehittäminen suomalaisiin korkeakouluihin.

Hankkeessa ohjataan ja toteutetaan vertailevaa tutkimusta ja mallinnusta, jotka liittyvät toteutettaviin kehittämishankkeisiin. Osallistuvilla yrityksillä on mahdollisuus luoda tuotanto-, markkinointi- ja kehittämisverkostoja tuotteidensa ja innovaatioidensa soveltamiseen ja käyttöönottoon kansainvälisillä markkinoilla.

Muiden alueiden yritysten ja vetureina toimivien suuryritysten benchmarking saattaa myös osoittautua arvokkaaksi voimavaraksi. Lappeenrannan teknillisen yliopiston tehtävä Rocket-hankkeessa painottuu tutkimuksen koordinointiin.

Rocket-hanketta toteutetaan 1.11.2009 – 31.10.2012. Sitä rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto ja Päijät-Hämeen liitto.

Lisätietoja Lappeenrannan teknillisen yliopiston osahankkeesta antaa
Martti Mäkimattila, martti.makimattila(at)lut.fi