Näytä alasivut +
Piilota alasivut

Yhteiskunnallinen yrittäjyys innovatiivisessa arvonluonnissa

Social Entrepreneurship in Innovative Value Creation (SOCENT)

Toteuttaja: Lappeenrannan teknillinen yliopisto, kauppatieteellinen tiedekunta ja tuotantotalouden tiedekunta

Projektin kesto: 1.1.2013-31.12.2014

Rahoittaja: Tekes

Tutkimusprojektin tavoitteena on ymmärtää teoreettisella ja käytännön tasolla, miten yhteiskunnallinen yrittäjyys voi edistää yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemista kestävällä tavalla.  Projektissa tarjotaan niin ikään innovaatiotukea yhteiskunnalliselle yrittäjyydelle erityisesti yksityisellä ja kolmannella sektorilla. Lisäksi edistetään sellaisen innovaatiopolitiikan suunnittelua, jolla tuetaan yhteiskunnallisten yritysten ja niiden työntekijöiden voimavaroja hyödyntävää kehitystä.

Kansainvälisen projektin tutkimuksen tarkoituksena on selkeyttää yhteiskunnallisen yrittäjyyden käsitettä sekä tutkia innovaatioita, uusia yritysmalleja, arvonluonnin mekanismeja ja työelämäkysymyksiä edellä mainitussa yrittäjyydessä. Yhteiskunnallinen yrittäjyys tulisi yhdistää kestävään kehitykseen ja yhteiskunnalliseen muutokseen. Projektin myötä hahmotetaan myös tulevaisuuden kehityspolkuja yhteiskunnalliselle yrittäjyydelle.

Tutkimuksessa tietoa kerätään sekä teoreettisella että empiirisellä tasolla. Siinä käytetään kvantitatiivista ja kvalitatiivista aineistoa. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa hyödynnetään kansainvälisiä tietokantoja yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa yhdistetään haastattelut ja osallistava toimintatutkimus. Näillä eri menetelmillä yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä saadaan laaja kokonaiskuva.

Projektilla halutaan vaikuttaa yrittäjyysilmastoon, innovaatiopolitiikkaan ja -tutkimukseen, yhteiskunnallisiin yrityksiin ja yrittäjiin sekä yhteiskunnallisten yritysten sidosryhmiin. Projektin tuotoksia tulevat olemaan erilaiset aiheeseen liittyvät workshopit ja seminaarit, osallistava innovaatiotoiminta yrityksissä, kansainvälinen konferenssi sekä useat tieteelliset artikkelit ja muut julkaisut.

Lisätietoja:  

Helinä Melkas, vastuullinen johtaja, LSI
helina.melkas@lut.fi

Pasi Syrjä, projektipäällikkö, LSB
pasi.syrja@lut.fi