Näytä alasivut +
Piilota alasivut

Taiteen refleksiiviset menetelmät käytäntölähtöisessä innovaatiotoiminnassa

Toteuttaja:
Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Lahti

Projektin kesto: 1.12.2010-30.4.2014

Projektin rahoittaja: Tekes

Projektin tavoite:
Hankkeessa tutkitaan organisaatiotasolla käytäntölähtöistä innovaatiotoimintaa ja sitä tukevia taiteen toiminnallisia ja refleksiivisiä menetelmiä. Hankkeessa etsitään, kuinka mahdollistaa uutta luova käytäntölähtöinen innovaatiotoiminta tuotanto-orientoituneessa organisaatiossa työntekijöiden hyvinvointia rakentaen.

Hanke etenee kahta pääpolkua. Ensimmäisessä tutkitaan sitä, miten tulkinnalliset innovaatioprosessit mahdollistuvat, etenevät ja liittyvät tuotantoprosesseihin. Keskeistä on työntekijöiden laaja osallistuminen, subjektiuden ja yhteisöllisyyden kokemus sekä hyvinvointi.

Toisena pääpolkuna on käytäntölähtöisen innovaatiotoiminnan fasilitointimenetelmien tutkimus ja kehitys. Innolinkki-projektissa Kehitettyä tarina- ja teatterimenetelmää työstetään edelleen. Lisäksi tutkitaan uusia taiteen toiminnallisia ja refleksiivisiä menetelmiä, kuten prosessidraamaa.

Uuden tiedon ja menetelmien luomiseksi rakennetaan kansainvälistä yhteistyötä Chesterin, Bristolin ja Kanadan yliopistoihin. Hankkeen tutkimuspolut kohtaavat käytännön konteksteissa: tutkimuksen case-yrityksissä ja työpajoissa. Osallistuvia yrityksiä on viidestä seitsemään.

Hankkeen tuloksena syntyy uutta tieteellistä ymmärrystä käytäntölähtöisestä innovaatiotoiminnasta ja sen edistämisestä. Käytännön tasolle luodaan fasilitointimenetelmiä sekä organisaatioiden ulkopuolisille kehittäjille ja organisaatioissa itsenäisesti käytettäväksi. Hankkeessa etsitään konkreettisia toimintamalleja.  

Selvitetään, mitä innovatiivisuuden tukeminen tarkoittaa arkipäivän työelämässä käytännön toimenpiteinä, esimerkiksi mitä tuotannon esimies voi tehdä edistääkseen innovatiivisuutta.

Lisätietoja: Virpi Koskela, p. 040 186 0779