Lappeenrannan teknillisen yliopiston Lahden alueyksikkö, nykyiseltä nimeltään LUT Lahti, on perustettu vuonna 1996. Se on Päijät-Hämeen merkittävin yliopistotasoisen liiketoimintaosaamisen tuottaja ja tarjoaja.

Yksikön johtajana toimii professori Tuomo Uotila.

LUT Lahti on yksi Lappeenrannan teknillisen yliopiston kolmesta alueyksiköstä. Lahdessa sen toimitilat ovat Tietoportissa, Saimaankatu 11:ssä.

Lahden yksikössä työskentelee tällä hetkellä 45 henkilöä; kuusi päätoimista professoria, tutkijoita sekä hallinto- ja tukipalveluista vastaavia työntekijöitä. Lahden yksikön liikevaihto vuonna 2017 oli yli 4 miljoonaa euroa.

LUT Lahti tekee kansainvälisesti arvostettua tutkimus- ja kehittämistyötä. Vuonna 2017 yksikkö tuotti yhteensä 87 julkaisua, joista referoituja tiedejulkaisuja oli 32.

Yksikön käytäntölähtöistä tutkimusta toteutetaan erilaisissa projekteissa, joita rahoittavat muun muassa Suomen Akatemia, Päijät-Hämeen liitto, Työsuojelurahasto ja Tekes. Lisäksi LUT on mukana useiden yritysten ja organisaatioiden kehittämistyössä.

Yksikkö tuotti v. 2017 yhteensä 10 662 opintopistettä.

Yhteystiedot

LUT-yliopisto
LUT Lahti

Saimaankatu 11

15140 Lahti

p. 029 44 63368