Lappeenrannan teknillisen yliopiston Lahden alueyksikkö, nykyiseltä nimeltään LUT Lahti, on perustettu vuonna 1996. Se on Päijät-Hämeen merkittävin yliopistotasoisen liiketoimintaosaamisen tuottaja ja tarjoaja.

Yksikön johtajana toimii professori Tuomo Uotila.

LUT Lahti on yksi Lappeenrannan teknillisen yliopiston kolmesta alueyksiköstä. Lahdessa sen toimitilat ovat Tietoportissa, Saimaankatu 11:ssä.

Lahden yksikössä työskentelee tällä hetkellä 45 henkilöä; kuusi päätoimista professoria, tutkijoita sekä hallinto- ja tukipalveluista vastaavia työntekijöitä. Lahden yksikön liikevaihto vuonna 2017 oli yli 4 miljoonaa euroa.

LUT Lahti tekee kansainvälisesti arvostettua tutkimus- ja kehittämistyötä. Vuonna 2017 yksikkö tuotti yhteensä 87 julkaisua, joista referoituja tiedejulkaisuja oli 32.

Yksikön käytäntölähtöistä tutkimusta toteutetaan erilaisissa projekteissa, joita rahoittavat muun muassa Suomen Akatemia, Päijät-Hämeen liitto, Työsuojelurahasto ja Tekes. Lisäksi LUT on mukana useiden yritysten ja organisaatioiden kehittämistyössä.

Yksikkö tuotti v. 2017 yhteensä 10 662 opintopistettä.

Yhteystiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto
LUT Lahti

Saimaankatu 11

15140 Lahti

p. 029 44 63368