Näytä alasivut +
Piilota alasivut

Tikutus - innovatiivisia, aktivoivia palvelusisältöjä ikääntyville

Tikutus-hankkeen (2010-2014) tavoitteena on kehittää ikääntyville suunnattuja, terveyden edistämiseen ja muistojen taltioimiseen kannustavia palvelusisältöjä ja toimintamalleja. Välineenä käytetään yksinkertaista ja edullista teknologiaa eli usb-muistitikkuja.

Hankkeessa kehitetään kahta konseptia: terveystikkua (tTikku) ja muistelutikkua (mTikku). Terveystikkuun tallennetaan keskeiset hätätilanteessa tarvittavat perustiedot sekä ihmisen terveyskäyttäytymiseen liittyviä tietoja. Muistelutikussa on puolestaan kyse välineestä, johon ladataan teksti-, kuva- ja ääniaineistoina henkilökohtaisia elämänhistoriallisia dokumentteja sekä tikun omistajan harrastuksiin ja mielenkiinnon ja mielenkiinnon kohteisiin liittyvää aineistoa.

Tikutuksessa edullisella teknologialla voidaan saada aikaan monipuolista vaikuttavuutta. Teknologian kehittäminen ja hyödyntäminen kytkeytyy erottamattomasti palvelujen ja hoitokulttuurin kehittämiseen. Tikutuksessa teknologiaa käytetään tavalla, joka ei korvaa vaan päinvastoin korostaa inhimillisen vuorovaikutuksen merkitystä.

Tikutus-hanke on Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston Lahden yhteishanke. Hankkeen innovaatioverkostossa on edustettuna lukuisia päijäthämäläisiä yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin toimijoita vanhustyön sekä sosiaali- ja terveysalalta, yksityisellä sektorilla myös muilta toimialoilta.

Hankkeen aikana tikkuja on pilotoitu Lahden alueella lähes kahdessakymmenessä kohteessa, jotka lähtivät rakentamaan tikkuja Living Lab-tyyppisesti, omista tarpeistaan ja asiakkaistaan käsin, tuottaen omaan ympäristöönsä soveltuvia toteutustapoja.

Hankkeen aikana kerätään tutkimusaineistoa, jonka avulla arvioidaan mm. tikkujen käytön vaikutuksia ja käytettävyyttä. Tulokset ovat olleet rohkaisevia, ja näitä kokemuksia hyödynnetään tikkujen konseptoinnissa.

 

Lisätietoja: Satu Pekkarinen, p. 040 568 9248