Näytä alasivut +
Piilota alasivut

Viva – Terveysliikunnan tutkijayhteisö -projekti

Toteuttamisaika: 1.5.2012 – 31.12.2013

Toteuttajat:projektia hallinnoi Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia ja sen osatoteuttaja on Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Lahti.

Rahoittaja: Manner-Suomen ESR -ohjelma, Etelä-Suomen suuralueosio toimintalinja 2. Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen.

Päijät-Häme on julistautunut liikunnan megamaakunnaksi. Selkeänä jatkumona tälle on tavoite olla terveysliikunnan megamaakunta. Tavoitteena on asukkaiden hyvinvoinnin kehitys valtakunnallista keskiarvoa paremmin ja alueen imagon nostaminen liikunnan ja hyvinvoinnin keskuksena. Päijät-Hämeen terveysliikuntastrategian 2009 - 2020 tavoitteena on, että maakunnan liikuntaolosuhteet, -tarjonta ja terveysliikunnan asiantuntemus lisäävät alueellista vetovoimaisuutta. Päijät-Hämeellä on hyvät edellytykset rakentaa Lahden seudulle liikunta- ja terveystutkimuksen osaamiskeskittymää ja olla terveysliikunnan edelläkävijä.

Päijät-Hämeessä on hyvät edellytykset rakentaa liikunta- ja terveystutkimuksen osaamiskeskittymää ja olla terveysliikunnan edelläkävijä. Nastolassa sijaitseva Liikuntakeskus Pajulahti ja Heinolan Vierumäellä Suomen Urheiluopisto ovat valtakunnallisia liikunnan koulutuskeskuksia. Vierumäellä sijaitsee myös Haaga-Helia ammattikorkeakouluyksikkö, joka on Suomen suurin liikunta-alan koulutuksen järjestäjä. Päijät-Hämeessä tehdään myös paljon väitöskirjatutkimusta liittyen terveysliikuntaan, hyvinvointiin ja urheiluun. Päijäthämäläisten väitöskirjatekijöiden haasteina ovat usein pitkä välimatka emoyliopistoon ja vertaistuen puute.

Viva – Terveysliikunnan tutkijayhteisö -projektin tavoitteena on osaltaan edistää ja tukea terveysliikunnan megamaakunnan toteutumista ja vahvistaa Heinolan ja Vierumäen asemaa ja osaamista alueella. Projekti järjestää koulutusta ja ohjausta terveysliikunnan alan tutkijakoulutuksen aloittamiseen ja jatko-opintojen suorittamiseen. Tutkijayhteisöä on koottu perustamalla valmennusryhmä, jossa on mukana n. 20 terveysliikunnasta väitöstutkimusta tekevää tai jatko-opintoja suunnittelevaa henkilöä. Valmennusryhmäläiset tulevat mm. Haaga-Helia ammattikorkeakoulusta, Suomen Urheiluopistosta, Lahden ammattikorkeakoulusta, Liikuntakeskus Pajulahdesta, Päijät-Hämeen Urheiluakatemiasta, Sami Hyypiä Akatemiasta ja Puolustusvoimista. Heidän tutkimusaiheensa käsittelevät mm. urheilujohtamista, liikuntakasvatusta ja terveysliikuntapalveluiden kehittämistä.

Lisätietoja: Satu Parjanen, p. 040 077 9894