Yhteistyö

Lähiöiden sosiaalisesti kestävä uudistaminen

3.6.2015

Alla olevat videot Asukkaat kehittäjinä, Virkamies nallepuvussa Lahdessa, Virkamiehen nuorallatanssi Lappeenrannassa ja Virkamies kansainvälisenä agenttina Porissa antavat vinkkejä lähiöiden kehittämiseen. Videot ovat osa marraskuussa 2015 julkaistavaa Sosiaalisesti kestävän innovoinnin -opasta (https://www.lut.fi/lut-lahti-oppimateriaalihanke). Lappeenrannan teknillisen yliopiston LUT Lahden oppimateriaalihankkeen rahoittajana on Ympäristöministeriön Asuinalueiden kehittämisohjelma 2013–2015, Asumisen rahoittamis- ja kehittämiskeskus (ARA).

Lisätietoja:
Erikoistutkija Lea Hennala, p. 040 5584879, lea.hennala(at)lut.fi

 

 

Lahden keskustan kehittäminen

Vuoden 2013 marraskuussa Lahden Keskustaeheytys ja Lahden kaupungin tekninen ja ympäristötoimi kutsuivat keskustan yrittäjiä ja kiinteistönomistajia sekä kaupungin virkamiehiä yhteiseen työpajaan ideoimaan minkälainen olisi toimiva keskusta. Tavoitteena on uudistaa Lahden keskustan perinteistä pääkatua ja sen lähiympäristöä aiempaa asiakaslähtöisemmäksi, niin että keskustan kaupan ja palveluiden kilpailukyky voidaan turvata. Vuorovaikutteisen ja osallistavan työskentelyn avulla luotiin yhteistä näkemystä ja visiota tulevaisuuden Aleksista.  Tuloksia hyödynnetään Lahden uudessa yleissuunnitelmassa. Työpajat toteutti Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lahti.

Katso video työskentelystä 26.11.2013.

Lisätietoja:
Tutkija Tero Rantala, p. 040 567 5680, tero.rantala(at)lut.fi

Asuinympäristöjen kehittäminen koulutuskokonaisuutena esiselvityshanke oli mukana järjestämässä Lahden keskustan kehittämisen työpajatyöskentelyä. Työpajatyöskentelyssä nousi esiin eri tahojen yhteistyön merkitys kaupungin suunnittelussa. Asuinympäristöjen suunnittelu on monitasoista ja -tahoista työtä, johon tarvitaan monitieteistä näkökulmaa. Hankkeen myötä syntyi video keskustan kehittämisestä:

 

Peikko Mummolassa - the Movie

1.3.2014

Peikko mummolassa on vuoden 2013 alussa alkanut Lappeenrannan teknillisen yliopiston Lahden  sekä Lahden kaupungin kotihoidon ja suun terveydenhuollon innovaatioprosessi. Innovaatioprosessin yhtenä tavoitteena on muuntaa  vuonna 2013 voimaantullut vanhuspalvelulaki konkreettisiksi teoiksi kotihoidon asiakkaiden arkeen. Kotihoidon ja suun terveydenhuollon henkilöstö sekä yliopiston ja Koulutuskeskus Salpauksen yhteistyönä syntyi uusi toimintatapa. Toimintatapa sai nimekseen Peikko mummolassa.

Tavallisesti uudet toimintatavat esitetään prosessikaavioina nuolineen ja laatikoineen, mutta Peikko mummolassa päädyttiin rohkeasti  esittämään lyhytelokuvana. Elokuvan tähtinä loistavat suun terveydenhuollon ja kotihoidon henkilöstö.

Lisätietoja:
Erikoistutkija Lea Hennala, p. 040 558 4879, lea.hennala(at)lut.fi

Markku Mikkonen
vastaava ylihammaslääkäri
Lahden kaupunki/ Suun terveydenhuolto
p. 050 398 7902, markku.mikkonen(at)lahti.fi

Marja Laamanen
kotihoitopäällikkö
Aleksanterinkatu 24 B 4 krs
15140 Lahti
p. 050 387 8750, marja.laamanen(at)lahti.fi
 

Hammaspeikko-Stoori

Nuorten suun terveydenhuollon innovaatioprosessi

Tarina siitä, kuinka yliopisto ja julkinen terveydenhuolto innostuvat toimimaan yhdessä luovasti, omaehtoisesti ja päämäärää tietämättä – mutta tuloksellisesti.

Lisätietoja:
Erikoistutkija Lea Hennala, p. 040 5584879, lea.hennala(at)lut.fi
 

Kotihoitopalvelujen kehittäminen

1.6.2012

"Kotihoito -videossa" esitetään tarinateatterimenetelmään perustuva menettelytapa osallistaa palvelun käyttäjiä eli ikäihmisiä ja heidän hoitajiaan kotihoitopalvelujen asiakas- ja henkilöstölähtöiseen uudistamiseen. Video on syntynyt osana Lappeenrannan teknillisen yliopiston Lahden palveluinnovaatiotutkimusta yhteistyössä Lahden kaupungin kanssa.

Lisätietoja:
Erikoistutkija Lea Hennala, p. 040 5584879, lea.hennala(at)lut.fi

Yhteystiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto
LUT Lahti

Saimaankatu 11

15140 Lahti

p. 029 44 63368