Ennakointi osana innovaatiotoimintaa – Tulevaisuussignaaleista liiketoimintaa

Ennakointitoiminta ja ennakoinnin tuottaman tiedon hyödyntäminen innovaatiotoiminnassa on yksi LUT Lahden tutkimuksen kohteista.

Määritelmän mukaan ennakointi on "järjestelmällinen, osallistava prosessi, jossa kerätään tietoa ja laaditaan visioita keskipitkän ja pitkän aikavälin tulevaisuudesta ja jolla pyritään parantamaan nykyisten päätösten tietopohjaa ja käynnistämään yhteisiä toimia".

Ennakointia voidaan toteuttaa useilla tasoilla; kansallisella, alueellisella ja organisaatiotasolla. LUT:n tutkimustoiminnan osalta kiinnostuksen kohteena ovat aluetason ja organisaatiotason ennakointiprosessit.

Organisaatiotasolla, erityisesti yrityksissä toteutettu ennakointitoiminta kytkeytyy usein yritysten innovaatiotoimintaan. Innovaatiotoiminnan lisäksi ennakointi voi liittyä myös yritysten strategiatyöhön, business intelligence-toimintaan, henkilöstön kehittämiseen jne.

Vaikka ennakointi- ja innovaatiotoiminnan kytkentä voikin näyttää ilmeiseltä, on niiden vuorovaikutuksesta tehty toistaiseksi yllättävän vähän tutkimusta. LUT:n tutkimustoiminnassa ennakointia tarkastellaan nimenomaan osana innovaatiotoimintaa, jolloin sen tehtävänä on tuottaa tietopanoksia innovaatioprosessin alkupäähän ns. fuzzy front endiin.

Lisätietoja:
Professori Tuomo Uotila
tuomo.uotila(at)lut.fi

Yhteystiedot

LUT-yliopisto
LUT Lahti

Saimaankatu 11

15140 Lahti

p. 029 44 63368