Ehdokkaat 2020

LUT-yliopisto ja Marjatta ja Eino Kollin säätiön käynnistivät vuonna 2019 laajan yhteistyön. Yksi yhteistyön ilmentymä on uusi Metsä360 -tunnustuspalkinto, jolla haluamme nostaa esiin metsään liittyviä, monipuolisia mahdollisuuksia ja kannustaa metsän jalostusarvon nostoon tähtääviä tahoja.

Yliopiston ja säätiön edustajista koostuva asiantuntijaryhmä työskenteli noin puolen vuoden ajan kartoittaakseen ehdokkaita ensimmäistä kertaa syksyllä 2020 jaettavan tunnustuspalkinnon saajaksi.

Ryhmän työskentelyn tuloksena Metsä360-tunnustuspalkinnon saajaksi on nimetty kolme ehdokasta. Ehdokkaat edustavat kolmea kategoriaa: 1) uudet tuotteet, 2) edistykselliset toimintatavat ja 3) aineeton arvo. Kaikki vuoden 2020 palkinnon ehdokkaat on esitelty alla. Palkinnon saajan valitsevat Mika Anttonen, Mari Pantsar ja Peter Vesterbacka, kutsuttuna palkintoraatina.

Voittaja julkistettiin 24. marraskuuta 2020 toteutetussa verkkotapahtumassa, katso uutinen: Suomen Ladun Nuku yö ulkona -kampanjalle Metsä360-tunnustuspalkinto

Suomen Ladun Nuku yö ulkona -kampanja haastaa yöpymään metsässä, suomalaisessa terveystehtaassa

Suomalaisten päivittäisestä liikunnasta kaksi kolmasosaa tapahtuu ulkona ja tästä ulkoilusta suurin osa suuntautuu lähimetsiin. Metsät ovat kiistatta tärkein liikuntapaikkamme, jolla on monia todennettuja terveysvaikutuksia.

Suomen Latu ry on valtakunnallinen ulkoilujärjestö, joka on edistänyt ulkona tapahtuvaa liikuntaa ja metsäsuhteen rakentumista jo 1930-luvulta lähtien. Järjestö haluaa auttaa kaikkia suomalaisia löytämään mielekkään tavan liikkua luonnossa ja etsii jatkuvasti uusia tapoja edistääkseen liikunnallista elämäntapaa kaikkina vuodenaikoina.

Yksi järjestön vaikuttavimmista metsäsuhteen edistämistoimista on Nuku yö ulkona -kampanja. Kampanja haastaa suomalaiset nukkumaan yönsä ulkona, yhtenä yönä elokuun lopussa. Keskeinen osa kampanjaa ovat maksuttomat Metsähotelli -tapahtumat, joissa majoitteita on mahdollisuus varata, ja joiden yhteydessä tarjotaan myös lajikokeiluja ja luontoelämyksiä.

Vuonna 2019 yli 130 000 osallistujaa kerännyt Nuku yö ulkona -tapahtuma on suomalaisten keskuudessa laajasti tunnettu. Tapahtuma tuo myös näkyväksi maailmanlaajuisesti harvinaiset jokamiehenoikeudet, joihin moni suomalaisille mielekäs ulkoliikunta perustuu.

Suomen Latu tavoittelee jokamiehenoikeuksien saamista Unescon aineettoman kulttuuriperinnön listalle. Järjestö tavoittelee kampanjan laajentamista myös muihin Pohjoismaihin edistääkseen yhä laajemman ihmisjoukon metsäsuhdetta.

Suomen Latu ry on liikuttanut suomalaisia vuodesta 1938 lähtien. Nykyisin sen toiminnassa on mukana jo yli 88 000 henkilöjäsentä noin 190 paikallisyhdistyksessä. Järjestön toiminnanjohtajana toimii Eki Karlsson.


▶️ VIDEO: Suomen Ladun työntekijät kertovat Nuku yö ulkona -kampanjasta ja Metsähotelli-tapahtumista.

Montinutra kiihdyttää metsäteollisuuden sivuvirtojen arvon lähes nollasta sataan

Montinutra Oy tuottaa metsäteollisuuden sivuvirroista elintarvike- ja lääketeollisuudelle terveysvaikutteisia, korkean lisäarvon bioaktiivisia tuotteita. Nykyisin suurissa määrin syntyvät sivuvirrat, kuten sahanpuru ja kuori, ovat taloudelliselta arvoltaan hyvin vähäisiä, sillä valtaosa menee poltettavaksi energialaitoksiin. Montinutran kantava ajatus on nostaa metsän jalostusastetta paitsi omalla valmistuksella, myös muille alan toimijoille tarjottavalla valmistuskonseptilla.

Montinutran tuottama erikoissokeriyhdiste on lupaava aihio terveysvaikutteisiin tuotteisiin.  Pisimmällä yhtiö on suomalaisen kuusen runkopuun sahanpurusta valmistettavan kuumavesiuutteen tuotekehityksessä. Ikääntyvistä miehistä ympäri maailmaa jopa kaksi kolmasosaa kärsii jonkinasteisista virtsatieongelmista tai eturauhasen liikakasvun aiheuttamista oireista. Bioaktiivisella kuumavesiuutteella, yhtiön patentoimalla Qusitolilla®, on mahdollisuus lievittää näitä oireita.

Montinutra valmistelee parhaillaan teollisen mittakaavan tuotantolaitosta Kuhmoon yhdessä Kuhmo Oy:n ja muutaman teollisen toimijan kanssa. Pilottimittakaavan tuotantolaitoksessa on tarkoitus käynnistää tuotanto vuonna 2021. Tuotantolaitoksesta tulisi näin yksi harvoista Euroopan elintarvikekelpoiseen metsäteollisuuden sivuvirtojen uuttoon sopiva yksikkö.

Tuotevalmistuksen lisäksi yhtiö on kehittänyt valmistus- ja laitteistokonseptia, jota se tarjoaa myös muille alan toimijoille metsäteollisuuden sivuvirtojen potentiaalin hyödyntämiseen. Tehdaskonseptin etuja on kompakti koko, joka mahdollistaa sen joustavan sijoittamisen sekä tarvittaessa siirtämisen.

Montinutra Oy on perustettu vuonna 2018 ja sen emoyhtiö on Montisera Oy. Montinutran toimitusjohtajana toimii Jukka Mäkelä ja tutkimusjohtajana Heikki Vuorikoskihttps://www.montinutra.com/

▶️ VIDEO: Montinutran asiantuntijat kertovat yrityksestään ja tavoitteistaan.

Puumuovi-innovaatio Woodly haastaa perinteiset muovipakkaukset

Woodly Oy on suomalainen yritys, joka valmistaa samaa nimeä kantavaa uudenlaista, puuselluloosapohjaista muovia. Woodly on läpinäkyvää granulaattia eli pientä puupohjaista muoviraetta, joka teollisten kumppaneiden toimesta muuttuu kierrätettäviksi pakkaussovelluksiksi.

Woodly on syntynyt nostamaan metsän jalostusarvoa, hakemaan vaihtoehtoja fossiilisista raaka-aineista tehdyille ratkaisuille ja viemään suomalaista osaamista maailmalle. Woodly on maailman ainoa puuselluloosaan perustuva hiilineutraali materiaali, jota voidaan jalostaa kaikilla tunnetuilla muoviteollisuuden tekniikoilla. Materiaali soveltuu myös elintarvikkeiden pakkaamiseen.

Pakkaaminen on jatkossakin olennainen osa tuotteiden valmistusta ja myyntiä. Pakkauksille asetettavat vaatimukset vastuullisesta raaka-aineiden käytöstä ja kierrätettävyydestä kasvavat kuluttajien mielissä ja yrityksiä ohjaavassa säätelyssä. Innovaation, esimerkiksi pakkaamiseen käytettävän uuden materiaalin, tuleminen osaksi ihmisten arkea on usein pitkän polun päässä.

Kaupallistamisen kynnyksellä olevan Woodlyn matka on lupaava, sillä sen tuotekehitys perustuu ajatukselle, että olemassa olevaa infraa, logistiikkaa ja toimitusketjuja pystytään hyödyntämään materiaalin sovelluksissa sellaisenaan. Kun uuden raaka-aineen käyttöönotto ei vaadi isoja investointeja tai merkittäviä prosessimuutoksia, on kestävämmän ratkaisun käyttöönotto helpompaa.

Parhaillaan Woodly kehittää yhteistyökumppaneidensa kanssa puupohjaisia, kirkkaita kalvoja, kovia tuotepakkauksia sekä päällysteitä kartongille. Woodly on innostava esimerkki siitä, kuinka perinteisiä oletuksia puun mahdollisuuksista voi ravistella: kirkkaan kalvon materiaalina voisi toimia öljyn sijaan myös puu.

Woodly-materiaali on myös todennetusti kierrätettävissä olemassa olevalla teknologialla. Uusien tuotteiden valmistaminen kierrätetystä materiaalista ja  biopohjaisuuden kasvattaminen edelleen ovat Woodlyn tulevaisuutta. Metsän jalostusarvo kasvaa, mitä useammin sama materiaali pystytään käyttämään.

Sarjayrittäjä Marko Parkkisen yhtiö Seedi Oy perusti Woodlyn vuonna 2011. Tällä hetkellä tuotekehitysvaiheen startupiksi luokiteltavassa yrityksessä työskentelee viisi henkilöä, ja sitä johtaa toimitusjohtaja-yrittäjä Jaakko Kaminenhttps://woodly.com/fi/

▶️ VIDEO: Woodlyn asiantuntijat kertovat uudesta materiaalista ja yrityksestään.


Englanniksi tekstitetyt ehdokkaiden esittelyvideot löydät YouTube-soittolistalta.

LUT-yliopisto

Marjatta ja Eino Kollin Säätiö

Ota yhteyttä

Päivi Saikko
kehittämispäällikkö / LUT-yliopisto
puh. 050 442 7954
lut.metsa360@lut.fi