Diplomi-insinööriksi (DI) etäopiskeluna yliopistossa – myös työn ohessa

Etäopintoina LUT-yliopistossa suoritettavat maisteriohjelmat tarjoavat mahdollisuuden jatkaa opintoja soveltuvasta kandidaatin tai AMK-tutkinnosta diplomi-insinööriksi (DI).

Etäopintoina suoritettavat maisteriohjelmat:

➔ Hae maisteriohjelmiin 1.12.2021–19.1.2022 klo 15.00.

Etäopinnot ovat hyvä vaihtoehto sinulle, joka pidät itsenäisestä työskentelystä, haluat opiskella kotona tai työpaikalla tai asut kaukana yliopistopaikkakunnasta - jopa ulkomailla.

LUTissa voit suorittaa etänä maisteriopinnot eli ylemmän korkeakoulututkinnon, jonka laajuus on 120 op. Yhden opintopisteen työmäärä vastaa noin 26 tuntia. Ohjelman ohjeellinen suorittamisaika on kaksi vuotta.

Katso myös työn ohessa opiskeltavat maisteriohjelmat

"Kahden vuoden rutistus vaati suunnitelmallisuutta ja vei vapaa-ajan, mutta kannatti"

Tuomas Talja on ensimmäinen sähkötekniikan DIODI-etäohjelmasta valmistunut. Hän sai diplomi-insinöörin paperit kesäkuun lopussa 2018. Talja työskenteli ja asui koko opintojensa ajan Turussa.

Tutustu Tuomaksen tarinaan

Etäopiskelu on yhdistelmä akateemista vapautta ja vastuuta

Opinnot alkavat orientoivilla lähipäivillä, jotka järjestetään ohjelmasta riippuen Lappeenrannassa, Lahdessa tai Turussa. Päivien aikana käydään läpi opintojen suunnitteluun liittyvät asiat, kuten kurssi-ilmoittautumiset ja opintojen aikatauluttaminen sekä tutustutaan tarvittaviin tietojärjestelmiin.

Yhtä tärkeää on myös tutustuminen opiskelutovereihin ja ryhmäytyminen: kanssaopiskelijat ovat tärkeä tuki ja voimavara etenkin kun opintoja suoritetaan etänä. Opintojen aikana yhteydenpito kanssaopiskelijoihin tapahtuu Moodlen kautta, sähköpostitse sekä opiskelijoiden toimesta myös sosiaalisen median kanavien kautta.

"Halusin kehittää osaamistani koulutuksen kautta luopumatta työpaikastani opiskelun vuoksi"

Jaakko Vesanto valmistui konetekniikan JEDI-ohjelmasta diplomi-insinööriksi noin puolessatoista vuodessa, asuen koko ajan Helsingissä.

Lue lisää

Etäopintoina suoritettavaan tutkintoon sisältyy koulutusohjelman ydinopinnot, joita ohjaa yliopiston opinto-oppaassa kuvattu opetussuunnitelma: tutkinnon rakenne, opintokokonaisuudet, opintojaksot ja niiden esitietovaatimukset sekä opintojaksokohtaiset oppimistavoitteet.

Opintojen ohjeellinen suorittamisaika täyttyy, mikäli suoritat noin 60 opintopistettä per lukuvuosi. Se onnistuu hyvällä suunnittelulla, säännöllisellä rytmillä sekä työn, vapaa-ajan ja perheen luovalla yhdistämisellä.

"Kehitän osaamistani, jotta olen pätevä mihin ikinä ryhdynkin"

Minna Keskinen suorittaa parhaillaan konetekniikan diplomi-insinöörin tutkintoa etäopintoina. Hän haki LUTiin, sillä ajasta ja paikasta riippumaton koulutusohjelma sopi parhaiten hänen elämäntilanteeseensa.

Tutustu Minnan tarinaan

Etäopetusmateriaali Moodle-verkkoympäristössä

Pääosa opinnoista suoritetaan etäopetusmateriaalia ja etäyhteyksiä hyödyntäen Moodle-verkkoympäristössä. Moodle tarjoaa työvälineitä mm. vuorovaikutukseen, sisällöntuottamiseen ja materiaalin jakamiseen.

Moodlessa on jokaiselle kurssille oma alustansa, jonka kautta opettajat jakavat kursseihinsa liittyvät aineistot, kuten luentotallenteet, podcastit, tehtävät ohjeistuksineen tai vaikka materiaalivinkkejä kirjallisuustehtäviin.

Moodlessa on myös mahdollisuus keskustella ja konsultoida opettajaa esimerkiksi chat-toiminnon kautta. Tehtävien palautukset sekä kursseista riippuen myös tentit tehdään Moodlen tai Examin kautta. Joillakin kursseilla on mahdollisuus osallistua luennolle myös reaaliajassa (verkkostreamaus).

Opettajat tavoitat vaivattomasti myös sähköpostilla, skypen kautta tai puhelimitse – he auttavat sinua mielellään. Opintojen suunnittelussa auttavat myös etäohjelmien vastuuhenkilöt sekä opintojen ohjaajat.

Koulutusohjelmat keräävät kaikista kursseista palautetta myös etäopiskelijoilta. Opintojen sisältöä kehitetään palautteiden perusteella ja etäopiskelumahdollisuuksia pyritään parantamaan siten, että ne palvelevat parhaalla mahdollisella tavalla työn ohessa suoritettavia opintoja.

"Ajantasaiset tiedot ja arvostettu tutkinto ovat ponnistelujen arvoisia"

Toni Hämäläinen halusi päivittää omaa osaamistaan irrottautumatta kokonaan työelämästä. LUTin tarjoama etäopintoina suoritettava konetekniikan JEDI-ohjelma tarjosi siihen parhaat edellytykset.

Tutustu Tonin tarinaan