Hakeminen kesäyliopiston väyläopintojen perusteella kauppatieteiden kandidaatin opintoihin

Etelä-Karjalan kesäyliopisto ja Päijät-Hämeen kesäyliopisto järjestävät yhteistyössä LUT kauppakorkeakoulun väyläopinnot, joiden laajuus on 60 opintopistettä.

Kesäyliopistoryhmät aloittavat syksyisin ja väylän kesto on kaksi lukuvuotta.

Kesäyliopiston väyläopinnot sisältävät seuraavat opintojaksot:

 • Johdatus kauppatieteiden opiskeluun 3 op
 • Rahoituksen perusteet 6 op
 • Hankintatoimen perusteet 6 op
 • Markkinoinnin perusteet 6 op
 • Yritysjuridiikan perusteet 6 op
 • Kirjanpidon peruskurssi 6 op
 • Laadulliset tutkimusmenetelmät 6 op
 • Taloustieteiden matematiikka 6 op
 • Johtamisen ja yrittäjyyden perusteet 6 op
 • Kansantaloustieteen perusteet 3 op
 • Mikroteoria 6 op

Hakukelpoisuus

Kun olet suorittanut 60 opintopisteen laajuiset kesäyliopiston väyläopinnot vähintään painotetulla keskiarvolla 3 (asteikolla 1-5), voit hakea avoimen väylän erillishaussa tutkinto-opiskelijaksi LUT-yliopiston kauppatieteiden koulutusohjelmaan.

 • Syksyllä 2020 aloittaneen ryhmän opiskelijat voivat hakea kevään 2022 erillishaussa ja suoritusten tulee olla rekisterissä 30.6.2022 mennessä.

Huomioi:

 • Väylään laskettavat opinnot eivät saa sisältyä mihinkään toiseen tutkintoon.
 • Opintoja ei oteta huomioon, mikäli ne on suoritettu silloin, kun opiskelijalla on ollut tutkinnonsuoritusoikeus yliopistossa.
 • Avoimen väylän kautta ei voi hakea, jos sinulla on voimassa oleva perustutkinto-opiskelijan opinto-oikeus jossakin yliopistossa.
 • Väyläopinnot tulee olla suoritettu ja opintorekisterissä 30.6 mennessä.

Opiskelijavalinta

Vuosittain kauppatieteiden koulutusohjelmaan Lappeenrantaan voidaan valita 30 kesäyliopistoryhmässä opiskellutta opiskelijaa, jotka täyttävät edellä mainitut kriteerit. 

Jos kesäyliopistojen yhteisessä ryhmässä (Lappeenrannassa ja Lahdessa) hyväksytysti opintoja suorittaneita on yli 30 henkilöä, opintopaikan saa 30 parhaimman keskiarvon suorittanutta opiskelijaa. 

Opiskelijat valitaan kandidaatin tutkintoon johtavaan koulutukseen, mutta opinto-oikeus myönnetään kauppatieteiden maisterin tutkintoon asti. Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon suuntautumisvaihtoehto valitaan opiskelijaksi hyväksymisen jälkeen. Kandidaatin tutkinnon suoritettuasi siirryt tiedekunnan sisäisen valintamenettelyn kautta maisteriohjelmaan.

Hakulomake

Löydät hakulomakkeen avoimen väylän erillishakuun Opintopolku.fi -palvelusta. Hakulomake avautuu haun alettua.

Hakulomake liitteineen lähetetään sähköisesti. Varauduthan täyttämään hakulomakkeen yhdellä kertaa ja lisäämään liitteet pdf-muotoisina. Huolehdi, että jokaisessa liitteessä on nimesi. Lomaketta ei voi välitallentaa. Saat sähköpostiisi vahvistuksen onnistuneesti lähetetystä hakulomakkeesta.

Vaadittavat liitteet:

 • Oppilaitoksen varmentama opintosuoritusote suoritetuista väyläopinnoista. Kesäyliopiston väyläopiskelijoilta riittää Sisusta tulostettu opintosuoritusote.
 • Muiden kuin suomen kielellä koulusivistyksen saaneiden hakijoiden on toimitettava todistus suomen kielen taidostaan hakuajan loppuun mennessä.
 • Kurssikuvaukset - jos olet suorittanut väyläopintoihin laskettavia opintoja muualla kuin LUT-yliopistossa, tulee hakemuksen liitteeksi laittaa opinnoista kurssikuvaukset. Merkitse mitä LUTin kurssia ko. opintojakso vastaa. Muualla suoritettujen kurssien tulee vastata sisällöltään ja laajuudeltaan LUT-yliopiston kursseja.

Haku- ja valinta-aikataulu

Avoimen yliopiston opintosuoritusten perusteella voi hakea LUTin kauppatieteiden tutkinto-opiskelijaksi kerran vuodessa. Seuraava hakuaika on 2.–31.5.2022 klo 15.00.

Kaikille hakijoille ilmoitetaan henkilökohtaisesti valinnan tuloksesta.

Opiskelijaksi hyväksyttyjen tutkinto-opinto-oikeus astuu voimaan seuraavan lukuvuoden alusta.

Hakupalveluiden yhteystiedot

hakijapalvelut@lut.fi
puh. 0400 295 150

Hakuaikana puhelinpalveluaikamme on arkisin klo 12–15 (mahd. poikkeukset tähän kerromme puhelinvastaajan nauhoitteessa)
 

LUT-yliopisto
Hakupalvelut
PL 20
53851 Lappeenranta

Käyntiosoite: Yliopistonkatu 34.

Hakupalvelut sijaitsevat yliopiston 2. rakennuksen 3. kerroksessa huoneissa 2355 ja 2361