JOO-opinnot

Joustavalla opinto-oikeudella eli JOO-oikeudella tarkoitetaan mahdollisuutta hakea opinto-oikeutta toiseen yliopistoon esimerkiksi sivuainekokonaisuuden tai yksittäisten opintojaksojen suorittamista varten. Joustava opinto-oikeus pohjautuu yliopistojen väliseen sopimukseen. JOO-opinnot ovat opiskelijalle maksuttomia.

Joustavaa opinto-oikeutta voivat hakea suomalaisessa yliopistossa perus- tai jatkotutkintoa suorittavat opiskelijat.
LUT-yliopistossa voi suorittaa tekniikan ja kauppatieteiden opintoja. Kurssitarjonta löytyy LUT-yliopiston opinto-oppaista.
LUT-yliopiston opiskelijoille ohjeet löytyvät JOOPAS-palvelusta.

Opinto-oikeuden myöntämisen kriteerit

 • Sinun tulee olla läsnä olevana opiskelijana kotiyliopistossasi, jotta voit hakea joustavaa opinto-oikeutta ja oikeuden saatuasi suorittaa JOO-opintoja LUTissa.
 • Hakemuksen liitteistä tulee ilmetä edellytykset suoriutua anotuista opinnoista.
 • Kurssille osallistumisen edellytyksenä mahdollisesti olevat esitietovaatimukset tulee täyttyä. Tieto löytyy opinto-oppaista.

Joustavan opinto-oikeuden kesto

Oikeus opintojen suorittamiseen myönnetään määräaikaisena. Myönnetty opinto-oikeus on voimassa enintään kaksi (2) lukuvuotta. Jos opintosi eivät valmistu myönnetyssä ajassa, tulee sinun hakea uudelleen opinto-oikeutta kyseisille opinnoille uudella hakemuksella.

Joustava opinto-oikeus päättyy automaattisesti, mikäli saat kotiyliopistossasi tutkintosi valmiiksi.

Näin haet

 1. JOO-haku on kaksivaiheinen. Tarvitset ensin hakemukseesi kotiyliopistosi puollon, jonka jälkeen hakemuksesi tulee LUTiin käsittelyyn. Puoltaessaan hakemustasi kotiyliopistosi hyväksyy suunnittelemasi JOO-opinnot osaksi tutkintoasi sekä sitoutuu maksamaan JOO-opintosi. Ilman kotiyliopistosi puoltoa hakemustasi ei käsitellä LUTissa. Tutustu kotiyliopistosi ohjeisiin – hakukäytäntö, tiedot tarvittavista liitteistä, hakemusten puoltokriteerit, hakemusten käsittelyn aikataulu.

  LUTiin voi hakea JOO-oikeutta sähköisen JOOPAS-järjestelmän kautta sekä paperilomakkeella.  Vuoden 2022 alusta alkaen sähköisen JOOPAS-palvelun käyttö päättyy. Tiedotamme asiasta tarkemmin vuoden 2021 loppuun mennessä.

  Sähköinen hakulomake siirtyy järjestelmän kautta kotiyliopistosi myönteisen puoltopäätöksen jälkeen LUTiin käsittelyyn. Puolletun paperihakemuksen toimitusosoite: LUT-yliopisto, Hakupalvelut, PL 20, 53851 Lappeenranta.
   
 2. Yhdellä hakulomakkeella tulee hakea opinto-oikeutta vain yhden yliopiston yhden tiedekunnan/osaston järjestämiin opintoihin. LUTIin opintoihin haetaan koulutusohjelmakohtaisesti. Jos haet useamman eri koulutusohjelman opintoja suorittamaan, sinun tulee tehdä jokaiseen koulutusohjelmaan oma hakemus.
 3. LUTissa on jatkuva haku. Lukuvuosi on jaettu neljään periodiin. Kotiyliopistossa puollettujen hakemusten tulee olla LUTissa vähintään 1 kk ennen kyseisen periodin alkamista. Lukuvuoden 2021-2022 opetusperiodit ovat: 1. periodi 6.9.-22.10.2021, 2. periodi 1.11.-17.12.2021, 3. periodi 10.1.-25.2.2022 ja 4. periodi 7.3.-22.4.2022.
 4. Saat päätöksen hakemiisi JOO-opintoihin. Päätöksessä kerrotaan opinto-oikeuden voimassaoloaika sekä tietoa opintojen aloittamisesta. Jos opinto-oikeutta ei ole myönnetty, päätöksessä kerrotaan perustelut hakemuksen hylkäämiselle.

Opintojen aloittaminen LUTissa

 • JOO-opiskelijat ilmoittautuvat kursseille ja tentteihin LUTin opintopalveluiden kautta. Voit ilmoittautua puhelimitse (puh. 029 446 3040 tai 029 446 3041), sähköpostin välityksellä (opinto@lut.fi) tai asioimalla henkilökohtaisesti.
 • Kurssien aikataulut löydät lukujärjestyksestä. Myönnetty opinto-oikeus ei aina takaa kurssille pääsyä; esim. jos kurssilla on rajoituksia osallistujamäärissä ja kurssi on jo täynnä. LUTin tutkinto-opiskelijoilla on ensisijainen oikeus päästä kursseille.
 • Kursseille ilmoittautumisajat päättyvät periodikohtaisesti, ks. ilmoittautuminen opintojaksolle.
 • Tenttien ajankohdat löydät  kuulustelujärjestyksestä. Ilmoittautuminen päättyy viikkoa ennen tenttipäivää.
 • Opinto-oikeuden LUTissa saatuasi voit saada yliopiston käyttäjätunnukset, ks. tunnusohjeet.

Suoritusten siirtäminen kotiyliopiston rekisteriin

JOO-opintojen suoritustietojen toimittaminen kotiyliopiston opintosuoritusrekisteriin on opiskelijan vastuulla.

Aalto-yliopiston, Hankenin, LUT-yliopiston, Tampereen yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston, Taideyliopiston, Turun yliopiston ja Vaasan yliopiston opiskelijat voivat siirtää suorituksensa sähköisesti kotiyliopistoon Puro-palvelussa. Puro-palvelun avulla opiskelija voi poimia toisessa yliopistossa tekemänsä suorituksen Virta-tietovarannosta ja toimittaa sen sähköisesti omaan kotiyliopistoonsa.
Tarvittaessa saat LUTin opintopalveluista opintosuoritusotteen kotiyliopistoosi toimitettavaksi.

Hakemusten käsittelijät LUTissa:

Kauppatieteet
Kaija Huotari, opintojen ohjaaja
puh: 050 322 6436, kaija.huotari@lut.fi

Kirsti Tiainen, opintojen ohjaaja
puh: 050 322 6469, kirsti.tiainen@lut.fi

Energia- ja ympäristötekniikan koulutusohjelmat
Marjaana Lehtinen, opintojen ohjaaja
puh: 040 191 9418, marjaana.lehtinen@lut.fi

Sähkötekniikan koulutusohjelma
Johanna Kosunen, opintojen ohjaaja
puh: 050 381 9282, johanna.kosunen@lut.fi

Konetekniikan ja laskennallisen tekniikan koulutusohjelmat
Minna Miikki, opintojen ohjaaja
puh: 040 516 4356, minna.miikki@lut.fi

Tietotekniikan ja tuotantotalouden koulutusohjelmat
Pauliina Talka, opintojen ohjaaja
puh: 040 738 1303, pauliina.talka@lut.fi

Sini Sarvilahti, opintojen ohjaaja
puh: 040 683 1963, sini.sarvilahti@lut.fi

Kemiantekniikan koulutusohjelma
Armi Rissanen, suunnittelija
puh: 050 473 3553, armi.rissanen@lut.fi