Kauppatieteiden väyläopinnot

Avoimen yliopiston kauppatieteiden väylän laajuus on 60 opintopistettä, mitkä muodostuvat aiemmasta koulutustaustasta ja suunnitteilla olevasta suuntautumisvaihtoehdosta riippuen eri opintojaksoista.

Väyläopinnot muodostuvat:

 • kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon yleisopinnoista
 • kieliopinnoista
 • muista tutkintoon soveltuvista yliopisto-opinnoista.

Hakukelpoisuus

Kun olet suorittanut 60 opintopisteen väyläopinnot vähintään keskiarvolla 3,2 (asteikolla 1-5) voit hakea em. suoritusten perusteella tutkinto-opiskelijaksi Lappeenrannan teknillisen yliopiston kauppatieteiden koulutusohjelmaan.

Vaatimuksena on:

 • LUT:n kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon pakollisista yleisopinnoista (tai vastaavista kursseista) on suoritettu vähintään 54 opintopistettä. Merkonomit ja tradenomit suorittavat heille hyväksiluettavien kurssien tilalla suuntautumisvaihtoehdon aineopintoja tai sivuaineen perusopintoja. Opintosuorituksia on kuitenkin oltava yhteensä vähintään 60 opintopistettä.
 • Kieli- ja viestintäopintoja on vähintään 6 op. Suositus on, että kieliopinnot suoritetaan samasta kielestä.
 • Loputkin opinnot ovat sisällytettävissä kauppatieteiden tutkintoon. Opinnot voivat olla esim. yleis-, kieli- tai sivuaineopintoja.

HUOM! Vielä tällä hakukierroksella voi hakea edellisvuoden valintaperusteiden mukaisesti. Tällöin valinnan edellytyksenä on, että väyläopintoja on suoritettu vähintään 100 opintopistettä keskiarvolla 2,75. Yleisopinnoista saa hakuvaiheessa puuttua 12 opintopistettä. Kieli- ja viestintäopintoja on oltava suoritettuna vähintään 6 opintopistettä.

Väyläpintoihin eivät ole kelpoisia 15 vuotta vanhemmat opintosuoritukset.
Avoimen väylän opintoja ei oteta huomioon, mikäli ne on suoritettu silloin, kun opiskelijalla on ollut tutkinnonsuoritusoikeus yliopistossa.

Avoimen yliopiston väylän kautta ei voi hakea, jos sinulla on jo yliopistotutkinto tai sinulla on tai on ollut tutkinto-opinto-oikeus jossakin yliopistossa.

Opiskelijavalinta

Avoimen väylän valinnassa valitaan pääsääntöisesti kaikki edellä mainitut valintakriteerit täyttävät hakijat. Jos karsintaa joudutaan tekemään, valintaperusteena on opintomenestys ja suoritetut opinnot. Etusijalla valinnassa ovat hakijat, jotka ovat suorittaneet vaadittavat väyläopinnot Lappeenrannan teknillisen yliopiston avoimessa yliopistossa.

Opiskelijat valitaan kandidaatin tutkintoon johtavaan koulutukseen, mutta opinto-oikeus myönnetään kauppatieteiden maisterin tutkintoon asti. Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon suuntautumisvaihtoehto valitaan opiskelijaksi hyväksymisen jälkeen. Kandidaatin tutkinnon suoritettuasi siirryt tiedekunnan sisäisen valintamenettelyn kautta maisteriohjelmaan.

Hakulomake

Löydät kauppatieteiden avoimen väylän hakulomakkeen Opintopolku.fi -palvelusta hakuaikana.

Täytä hakulomake -painike löytyy aukeavan sivun oikeasta laidasta hakukohteen nimen "Avoimen väylä, kauppatieteet, kappatieteiden kandidaatti ja maisteri (3v + 2v)" alta. Hakulomake avautuu 1.12.2017 klo 8.00.

Hakulomake liitteineen lähetetään sähköisesti. Varauduthan täyttämään hakulomakkeen yhdellä kertaa ja lisäämään liitteet pdf-muotoisina. Huolehdi, että jokaisessa liitteessä on nimesi. Lomaketta ei voi välitallentaa. Saat sähköpostiisi vahvistuksen onnistuneesti lähetetystä hakulomakkeesta.

Vaadittavat liitteet:

 • oppilaitoksen varmentama opintosuoritusote suoritetuista väyläopinnoista
 • hakijan tekemä erittely avoimen väylään laskettavista kursseista jaoteltuna seuraaviin ryhmiin: 
  1) kauppatieteiden kandidaatin yleisopinnot (tai vastaavat kurssit), 2) kielet, 3) muut opinnot
 • liitä mukaan HOPS eli henkilökohtainen opintosuunnitelma (kandidaatin tutkinnon osalta)
 • kahden henkilön oikeaksi todentama kopio mahdollisesta aiemmasta tradenomin tutkinnosta tai opistoasteisesta merkonomin, datanomin tai HSO-sihteerin tutkinnosta

Haku- ja valinta-aikataulu

Avoimen yliopiston opintosuoritusten perusteella voi hakea LUT:iin kauppatieteiden tutkinto-opiskelijaksi kerran vuodessa.

Seuraava hakuaika on 1.12.2017 - 31.5.2018 klo 15.00. Liitteitä voi täydentää hakuaikana tai viimeistään seitsemän päivän kuluessa hakuajan päättymisestä.

Valinnan tulos julkistetaan hakupalveluiden ilmoitustaululla ja yliopiston verkkosivuilla niiden osalta, jotka ovat siihen antaneet suostumuksensa. Kaikille hakijoille ilmoitetaan henkilökohtaisesti valinnan tuloksesta.

Opiskelupaikka on vastaanotettava viimeistään 10.7.2018 klo 15.00 mennessä. Tutkinto-opiskelijan opinto-oikeus tulee voimaan lukuvuoden 2018-2019 alusta.

Hakupalveluiden yhteystiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Hakupalvelut
PL 20
53851 Lappeenranta

Käyntiosoite: Skinnarilankatu 34.
Hakupalvelut sijaitsevat yliopiston 2. rakennuksen 3. kerroksessa huoneissa 2355 ja 2361

Suomenkielisten ohjelmien valinnat (huone 2361):
hakijapalvelut@lut.fi
puh. 0400 295 130 (tekniikan suomenkieliset valinnat)
puh. 0400 295 150 (kauppatieteiden suomenkieliset valinnat)

Englanninkielisten maisteriohjelmien valinnat (huone 2355):
admission@lut.fi
puh. 040 7381 312