Opiskelemaan valitut

Korkeakoulujen kevään 2017 yhteishaun tulokset

Korkeakoulut julkaisevat kevään yhteishaun valinnan tulokset (kauppatieteet ja tekniikka) viimeistään 30.6.2017 Opintopolussa. Saat yhteishaun tuloskirjeen ja ohjeet opiskelupaikan vastaanottamiseksi sähköpostilla 30.6.2017. Lisätietoja valintojen tulosten julkistamisesta ja opiskelupaikan vastaanottamisesta löydät opintopolku.fi -palvelusta. LUT:sta opiskelupaikan saaneet saavat myös kirjepostia yliopistolta heinäkuun alkupuolella.

Oikaisupyyntöohje

Opiskelijavalintaa koskevaan päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle osoitettavalla kirjallisella oikaisupyynnöllä. 30.6.2017 julkaistavien tulosten osalta oikaisupyyntöaika päättyy 14.7.2017 klo 15.00. Mahdollinen oikaisupyyntö tehdään aina siihen yliopistoon, johon haluaa tulla valituksi, riippumatta siitä millä paikkakunnalla on osallistunut valintakokeisiin. Oikaisua voi hakea vain ylemmälle hakutoiveelle. Lisätiedot LUT:n oikaisupyyntöohjeessa.

Maisteriohjelmien opiskelijavalintatulokset

LUT:n suomenkielisten maisteriohjelmien opiskelijavalintojen tulokset julkaistiin tällä sivulla keskiviikkona 12.4.2017 niiden hakijoiden osalta, jotka antoivat hakulomakkeella luvan hyväksymistiedon julkistamiseen. Lisäksi hyväksyttyjen opiskelijoiden nimet julkaistiin 12.4.2017 hakupalveluiden ilmoitustaululla, joka väliaikaisesti sijaitsee yliopiston peruskorjauksen vuoksi ylioppilastalon aulassa (Laserkatu 10).

Kauppatiede

Tekniikka

Hakupalveluiden yhteystiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Hakupalvelut
PL 20
53851 Lappeenranta

Käyntiosoite: Skinnarilankatu 34.
Hakupalvelut sijaitsevat yliopiston 2. rakennuksen 3. kerroksessa huoneissa 2355 ja 2361

Suomenkielisten ohjelmien valinnat (huone 2361):
hakijapalvelut@lut.fi
puh. 0400 295 130 (tekniikan suomenkieliset valinnat)
puh. 0400 295 150 (kauppatieteiden suomenkieliset valinnat)

Englanninkielisten maisteriohjelmien valinnat (huone 2355):
admission@lut.fi
puh. 040 7381 312