Hakeminen pitkistä täydennyskoulutusohjelmista

Kauppatieteiden KATI-ohjelmat

Kauppatieteiden KATI-täydennyskoulutusohjelman päätyttyä, riittävät opinnot suorittaneena ja soveltuvan aiemman tutkinnon omaavana, voit hakea LUTin tutkinto-opiskelijaksi. KATI-ohjelman opinnot ovat kokonaisuudessaan hyödynnettävissä kauppatieteiden maisterin tutkintoon.

Täydennyskoulutusohjelmista valittavat opiskelijat valitaan maisteriohjelmaan ja he suorittavat maisterintutkinnon aloittamiensa tutkintovaatimusten mukaisesti.

Jos sinulla ei ole soveltuvaa aiempaa tutkintoa, tulee sinun suorittaa ensin kauppatieteiden kandidaatin tutkinto voidaksesi hyödyntää KATI-täydennyskoulutusohjelman opinnot kauppatieteiden maisterin tutkintoon.

Hakuaika on jatkuva. Hakuvaiheessa ota yhteyttä LUT-täydennyskoulutukseen.

Valinta kauppatieteiden maisterikiintiössä

LUTin kauppatieteiden maisterikiintiön valinnassa voidaan ottaa Tietojohtamisen ja johtajuuden maisteriohjelmaan (TIJO) opiskelijaksi henkilö, jolla on suoritettuna valintaan soveltuva tutkinto ja joka on suorittanut TIJO:oon sisällytettävät ennalta määrätyt opinnot. Lue tarkemmin tästä valinnasta.