Hakeminen pitkistä täydennyskoulutusohjelmista

LUT-yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskuksen tekniikan ja kauppatieteiden ns. pitkien täydennyskoulutusohjelmien kautta on mahdollisuus hakea opinto-oikeutta myös diplomi-insinöörin tai kauppatieteiden maisterin tutkinnon suorittamiseen.

Tekniikan täydennyskoulutusohjelmat

Tekniikan pitkässä täydennyskoulutusohjelmssa opiskelleena voit hakea LUT-yliopiston varsinaiseksi tutkinto-opiskelijaksi täydennyskoulutusohjelman päätyttyä ja / tai suoritettuasi tiedekuntaneuvostossa päätetyn määrän opintosuorituksia. Ohjelmassa suoritetut opinnot ovat hyödynnettävissä diplomi-insinöörin tutkintoon.

Hakuaika on jatkuva. Hakuvaiheessa ota yhteyttä ohjelman koordinaattoriin.

Kauppatieteiden KATI-ohjelmat

Kauppatieteiden KATI-täydennyskoulutusohjelman (KATI 1-13 ohjelmat) päätyttyä, riittävien opintojen suorittaneena ja soveltuvan aiemman tutkinnon omaavana, voit hakea LUT:n tutkinto-opiskelijaksi. KATI-ohjelman opinnot ovat kokonaisuudessaan hyödynnettävissä kauppatieteiden maisterin tutkintoon.

Täydennyskoulutusohjelmista valittavat opiskelijat valitaan tutkinto-ohjelmaan ja he suorittavat kandidaatin-/maisterintutkinnon aloittamiensa tutkintovaatimusten mukaisesti.

Jos sinulla ei ole soveltuvaa aiempaa tutkintoa, tulee sinun suorittaa ensin kauppatieteiden kandidaatin tutkinto voidaksesi hyödyntää KATI-täydennyskoulutusohjelman opinnot kauppatieteiden maisterin tutkintoon.

Hakuaika on jatkuva. Hakuvaiheessa ota yhteyttä kauppatieteiden opintojen ohjaajaan.

Valinta kauppatieteiden maisterikiintiössä

LUTin kauppatieteiden maisterikiintiön valinnassa voidaan ottaa Tietojohtamisen ja johtajuuden maisteriohjelmaan (TIJO) opiskelijaksi henkilö, jolla on suoritettuna valintaan soveltuva tutkinto ja joka on suorittanut TIJO:oon sisällytettävät ennalta määrätyt opinnot. Lue tarkemmin tästä valinnasta.