Hakeminen pitkistä täydennyskoulutusohjelmista

Lappeenrannan teknillisen yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskuksen tekniikan ja kauppatieteiden ns. pitkien täydennyskoulutusohjelmien kautta on mahdollisuus hakea opinto-oikeutta myös diplomi-insinöörin tai kauppatieteiden maisterin tutkinnon suorittamiseen.

Tekniikan täydennyskoulutusohjelmat

Tekniikan pitkässä täydennyskoulutusohjelmssa opiskelleena voit hakea Lappeenrannan teknillisen yliopiston varsinaiseksi tutkinto-opiskelijaksi täydennyskoulutusohjelman päätyttyä ja / tai suoritettuasi tiedekuntaneuvostossa päätetyn määrän opintosuorituksia. Ohjelmassa suoritetut opinnot ovat hyödynnettävissä diplomi-insinöörin tutkintoon.

Hakuaika on jatkuva. Hakuvaiheessa ota yhteyttä ohjelman koordinaattoriin.

Kauppatieteiden KATI-ohjelmat

Kauppatieteiden KATI-täydennyskoulutusohjelman (KATI 1-13 ohjelmat) päätyttyä, riittävien opintojen suorittaneena ja soveltuvan aiemman tutkinnon omaavana, voit hakea LUT:n tutkinto-opiskelijaksi. KATI-ohjelman opinnot ovat kokonaisuudessaan hyödynnettävissä kauppatieteiden maisterin tutkintoon.

Täydennyskoulutusohjelmista valittavat opiskelijat valitaan tutkinto-ohjelmaan ja he suorittavat kandidaatin-/maisterintutkinnon aloittamiensa tutkintovaatimusten mukaisesti.

Jos sinulla ei ole soveltuvaa aiempaa tutkintoa, tulee sinun suorittaa ensin kauppatieteiden kandidaatin tutkinto voidaksesi hyödyntää KATI-täydennyskoulutusohjelman opinnot kauppatieteiden maisterin tutkintoon.

Hakuaika on jatkuva. Hakuvaiheessa ota yhteyttä kauppatieteiden opintojen ohjaajaan.

Valinta kauppatieteiden maisterikiintiössä

LUT:n kauppatieteiden maisterikiintiön valinnassa voidaan ottaa Tietojohtamisen ja johtajuuden maisteriohjelmaan (TIJO) opiskelijaksi henkilö, jolla on suoritettuna valintaan soveltuva tutkinto ja joka on suorittanut TIJO:oon sisällytettävät ennalta määrätyt opinnot. Lue tarkemmin tästä valinnasta.