Hakeminen pitkistä täydennyskoulutusohjelmista

Lappeenrannan teknillisen yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskuksen tekniikan ja kauppatieteiden ns. pitkien täydennyskoulutusohjelmien kautta on mahdollisuus hakea opinto-oikeutta myös diplomi-insinöörin tai kauppatieteiden maisterin tutkinnon suorittamiseen.

Tekniikan täydennyskoulutusohjelmat

Tekniikan pitkässä täydennyskoulutusohjelmssa opiskelleena voit hakea Lappeenrannan teknillisen yliopiston varsinaiseksi tutkinto-opiskelijaksi täydennyskoulutusohjelman päätyttyä ja / tai suoritettuasi tiedekuntaneuvostossa päätetyn määrän opintosuorituksia. Ohjelmassa suoritetut opinnot ovat hyödynnettävissä diplomi-insinöörin tutkintoon.

Hakuaika on jatkuva. Hakuvaiheessa ota yhteyttä ohjelman koordinaattoriin.

Kauppatieteiden KATI-ohjelmat

Kauppatieteiden KATI-täydennyskoulutusohjelman (KATI 1-13 ohjelmat) päätyttyä, riittävien opintojen suorittaneena ja soveltuvan aiemman tutkinnon omaavana, voit hakea LUT:n tutkinto-opiskelijaksi. KATI-ohjelman opinnot ovat kokonaisuudessaan hyödynnettävissä kauppatieteiden maisterin tutkintoon.

Täydennyskoulutusohjelmista valittavat opiskelijat valitaan pääaineeseen tai ohjelmaan. Maisterintutkinto suoritetaan aloitettujen tutkintovaatimusten mukaisesti.

Jos sinulla ei ole soveltuvaa aiempaa tutkintoa, tulee sinun suorittaa ensin kauppatieteiden kandidaatin tutkinto voidaksesi hyödyntää KATI-täydennyskoulutusohjelman opinnot kauppatieteiden maisterin tutkintoon.

Hakuaika on jatkuva. Hakuvaiheessa ota yhteyttä kauppatieteiden opintojen ohjaajaan.