Hakeminen tekniikan alan yhteisvalinnassa

LUT:n tekniikan kandidaattiohjelmiin haetaan diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen (DIA) yhteisvalinnassa sähköisesti keväällä seuraavan syksyn opintoihin osoitteessa Opintopolku.fi.

Tekniikan kandidaattiohjelmia on LUT:ssa tarjolla kahdeksan, ja niihin valitut opiskelijat saavat automaattisesti oikeuden suorittaa tekniikan kandidaatin (TkK) tutkinnon jälkeen myös diplomi-insinöörin (DI) tutkinnon.

Voit hakea korkeakoulujen yhteishaussa enintään kuuteen eri hakukohteeseen. Hakukohteet sinun tulee asettaa suosituimmuusjärjestykseen. Hakuohjelma ohjaa priorisoinnin tekemiseen. Hakukohteiden järjestyksen muuttaminen on mahdollista hakuaikana mutta ei enää hakuajan päättymisen jälkeen.

Voit hakea DIA-yhteisvalinnassa keväällä 2017, jos olet suorittanut jonkun seuraavista tutkinnoista:

  • suomalaisen ylioppilastutkinnon (tai valmistut ylioppilaaksi hakuvuoden keväällä)
  • International Baccalaureate- tutkinnon (IB) viimeistään kesällä 2017
  • Eurooppalaisen ylioppilastutkinnon (EB) viimeistään kesällä 2017
  • Reifeprüfung-tutkinnon (RP) viimeistään kesällä 2017
  • vähintään kolmevuotisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot; ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon. Tutkinnon tulee olla suoritettu 3.6.2017 mennessä.
  • Advanced International Certificate of Education (AICE) -tutkinnon Suomessa
  • Ulkomailla suoritettu tutkinto, joka antaa korkeakoulukelpoisuuden (Pohjoismaissa korkeakoulukelpoisuuden saavuttaneita hakijoita koskee pohjoismainen sopimus).

Hakijalta voidaan myös tarvittaessa vaatia todistus suomen tai ruotsin kielen taidosta. Kielitaitovaatimukset määrittelee kukin yliopisto itse.

Vaatimus suomen kielen taidosta LUT:n tekniikan koulutusohjelmissa

Muiden kuin suomen kielellä koulusivistyksensä suorittaneiden hakijoiden on toimitettava todistus suomen kielen taidostaan. Todistukseksi hyväksytään yleisen kielitutkinnon suorittaminen suomen kielessä vähintään tasolla 5 (ylin taso on 5-6).

Poikkeuksena yllä olevaan ovat hakijat, joiden äidinkieli on suomi tai jos on suorittanut hakukelpoisuuden antavan tutkinnon suomen kielellä.

Tiedot yleisen kielitutkinnon suorittamispaikoista ja ajankohdista löytyvät opetushallituksen verkkosivuilta.

Hakuaika

Yhteisvalinnan hakuaika on 14.-28.3.2018 syksyllä 2018 alkaviin opintoihin. Hakulomakkeen tulee olla tallennettuna viimeisenä hakupäivänä viimeistään klo 15.00.

LUT:ssa ei ole erikseen syksyn yhteishakuja.

Hakupalveluiden yhteystiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Hakupalvelut
PL 20
53851 Lappeenranta

Käyntiosoite: Skinnarilankatu 34.
Hakupalvelut sijaitsevat yliopiston 2. rakennuksen 3. kerroksessa huoneissa 2355 ja 2361

Suomenkielisten ohjelmien valinnat (huone 2361):
hakijapalvelut@lut.fi
puh. 0400 295 130 (tekniikan suomenkieliset valinnat)
puh. 0400 295 150 (kauppatieteiden suomenkieliset valinnat)

Englanninkielisten maisteriohjelmien valinnat (huone 2355):
admission@lut.fi
puh. 040 7381 312